Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Actualiteiten Goederen- en zekerhedenrecht

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
31 oktober 2019, 14.00 - 17.30 uur
Locatie
31 oktober 2019, Nieuwegein, NBC Congrescentrum Nieuwegein
PO/PE punten
3 NOvA PO-punten
3 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden. Vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
3 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
Prijs
€ 295,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Prof. dr. A.F. Salomons
- Hoogleraar Privaatrecht en directeur College of Law aan de Universiteit van Amsterdam
- Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, notarissen en andere juridische professionals die hun goederenrechtelijke kennis up-to-date willen houden.
Niveau
Basis
Inleiding
Iedere professional met een privaatrechtelijke praktijk wil de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het algemene Vermogensrecht bijhouden, derhalve met inbegrip van het Goederenrecht. Deze cursus voorziet in deze behoefte door op systematische wijze aandacht te schenken aan de meest belangwekkende ontwikkelingslijnen op de terreinen van het algemene Goederenrecht en het Zekerhedenrecht zoals deze zich in de afgelopen jaren hebben afgetekend. Door de recent ingevoerde wetgeving, de op handen zijnde wetgeving en de arresten van de Hoge Raad niet slechts als incidenten te bespreken, maar tevens aan te geven welke plaats zij innemen binnen de desbetreffende leerstukken-in-ontwikkeling, wordt beter inzicht geboden in de betekenis van de wetgeving en rechterlijke uitspraken. Deze aanpak brengt tevens mee dat de cursus zowel van waarde zal zijn voor juristen die hun vermogensrechtelijke kennis up-to-date willen houden als voor practici die regelmatig met goederen- en zekerheidsrechtelijke kwesties in aanraking komen.
Doelstelling
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de belangrijkste recente ontwikkelingen in de goederenrechtelijke en zekerheidsrechtelijke jurisprudentie en wetgeving, kan hij deze plaatsen binnen het Goederen- en Zekerhedenrecht als geheel en kent hij de relevantie hiervan voor de praktijk.
Programma
13.30 - 14.00 Ontvangst
14.00 - 15.00 Wetgeving Goederen- en zekerhedenrecht (o.a. het in het voorjaar van 2018 te verschijnen wetsvoorstel inzake verpandingsverboden) en bespreking jurisprudentie over verkrijgende verjaring, de bescherming van eigenaren tegen rechtsverlies bij ‘landjepik’ en stille verpanding van vorderingen
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.15 Ontwikkelingen op het terrein van o.a. fiscaal voorrecht en bodemrecht, natrekking en het onderscheid roerende/onroerende zaken
16.15 - 16.30 Pauze
16.30 - 17.30 Recente jurisprudentie over cessie- en verpandingsverboden, verpanding van voorwaardelijke eigendom, afstand van eigendomsvoorbehoud, derdenbescherming, e.a.
17.30 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
  • Goede docent. Nuttig voor mijn praktijk. Diverse onderwerpen kwamen aan bod.

Docent werd beoordeeld met een 9,7!

Prof. dr. A.F. Salomons
  • Hoogleraar Privaatrecht en directeur College of Law aan de Universiteit van Amsterdam

  • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam