Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
Cursus

NIEUW Kunst en koop

Datum / data
Deze cursus heeft reeds plaatsgevonden.
Klik hier voor ons actuele cursusaanbod
Locatie
PO/PE punten
3 NOvA PO-punten
Prijs
€ 225,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. dr. R.J.Q. Klomp
- Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam
- Hoofddocent Burgerlijk Recht Beroepsopleiding Advocatuur
- Juridisch adviseur
- Docent Nationaal en internationaal burgerlijk procesrecht
Universiteit van Amsterdam
- Voormalig advocaat van o.a. Sotheby’s

Mr. M.R. de Zwaan
- Advocaat I.E. en Media
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, rechters, bedrijfsjuristen, juristen van alle overheden en andere juristen. Voorkennis is niet vereist.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Het volgrecht is dermate summier geregeld in de auteurswet dat de regeling vele vragen oproept en onbeantwoord laat. Haal- of brengschuld, aangifte- of informatieplicht en nog vele andere, niet zelden basale vragen worden op deze cursus behandeld en beantwoord.

Wie kunst koopt loopt het risico dat achteraf blijkt dat het een vervalsing betreft. Wie kan dan worden aangesproken? Alleen verkoper of ook het veilinghuis of een, door de verkoper of het veilinghuis, ingeschakelde expert?
Doelstelling
De cursist weet na afloop hoe het volgrecht in de theorie en de praktijk functioneert en niet functioneert. De cursist weet na afloop tevens welke mogelijke remedies hij tot zijn beschikking heeft om bij aanschaf van een vervalst werk juridisch succesvol actie te ondernemen.
Programma
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 Volgrecht
 • Inleiding volgrecht; de basics van de wettelijke regeling
 • Passief of actief? Breng- of haalschuld?
 • Aangifte- of informatieplicht
 • Betalen: door wie, aan wie en wanneer?
 • Inkoop, verkoop, veiling, kunsthandel, vrijwillig collecief beheer, obscure erfgenamen
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45  Aansprakelijkheden 
 • Verschillende vormen van kunstkoop
 • Inleiding valse kunst
 • Veilingkoop en aansprakelijkheden
 • Aansprakelijkheid expert
16.45 Afsluiting 
Syllabus
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Het is mogelijk de syllabus vanaf één week voor de cursus digitaal op te vragen.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
Mr. dr. R.J.Q. Klomp
 • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam

 • Hoofddocent Burgerlijk Recht Beroepsopleiding Advocatuur

 • Juridisch adviseur

 • Docent Nationaal en internationaal burgerlijk procesrecht Universiteit van Amsterdam

 • Voormalig advocaat van o.a. Sotheby’s
Mr. M.R. de Zwaan
 • Advocaat I.E. en Media