Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
Cursus

Actualiteiten Letselschade

Direct aanmelden
Mail een vriend
Datum / data
17 april 2018, 13.00 - 19.45 uur
15 november 2018, 13.00 - 19.45 uur
Locatie
17 april 2018, Rotterdam, Novotel Brainpark
15 november 2018, Nieuwegein, NBC Congrescentrum Nieuwegein
PO/PE punten
6 NOvA PO-punten
6 NIVRE PE-punten
Prijs
€ 595,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. A. Kolder
- Advocaat bij PUNT Letselschade Advocaten te Emmen
- Docent privaatrecht en duaal promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen

Prof. mr. F.T. Oldenhuis
Voorheen Universitair hoofddocent Vermogensrecht
Bijzonder hoogleraar Religie en recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Mw. mr. M.C.J. Peters
- Advocaat en mediator AV&L Advocatuur en Mediation
- Lid Kwaliteitscommissie LSA
- Docent bij o.m. Grotius Specialisatieopleiding Personenschade en CPO
- Examinator Grotius Specialisatieopleiding Personenschade
- Co-redacteur Handboek Personenschade
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, academisch geschoolde juristen en letselschade-experts en andere letselschadebehandelaars die over een academisch of daaraan equivalent niveau beschikken.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Deze cursus ‘Actualiteiten Letselschade’ behandelt recente ontwikkelingen in het letselschaderecht. De cursus focust daarbij op drie aspecten van de zaakbehandeling: ontwikkelingen in de onrechtmatige daad en de kwalitatieve aansprakelijkheid, ontwikkelingen in het schadevergoedingsrecht en ontwikkelingen in de procesrechtelijke aspecten.

Wat de onrechtmatige daad betreft, is het ‘leerstuk’ van de relativiteit - opeens - weer voor de praktijk van alledag van groot belang (‘Schietincident Alphen aan den Rijn’ en ‘Haaksbergen’). Hoever reikt de secundaire zorgplicht van de overheid? AV&S 2016/2. Beroepsfouten van medici en advocaten hebben tot bijzondere uitspraken geleid. Zie NJ 2016/66 (een ‘must’ voor elke advocaat!). Ook ‘Hangmat’ en ‘Wilnis’ blijven ons anno 2017 bezighouden. Zie AG Hartlief over het verschil tussen 162 en 174 (JA 2017 /5).
Prof. mr. F.T. Oldenhuis (RUG) zal dit onderdeel van de cursus verzorgen.

Op het gebied van het schadevergoedingsrecht komen de laatste ontwikkelingen betreffende smartengeld aan de orde. Ook wordt stilgestaan bij het Wetsvoorstel Affectieschade: wordt dit voorstel binnenkort tot wet verheven? Wat zullen dan de consequenties voor de letselschadepraktijk zijn? Op het gebied van shockschade blijft het zgn. confrontatievereiste actueel: waar trekken rechters de grens? Voor wat betreft de schadeberekening wordt o.m. ingegaan op de problematiek van het vaststellen van de hypothetische situatie zónder ongeval. Recent is ECLI:NL:HR:2017:273. Ook heeft de Hoge Raad zich onlangs uitgelaten over het leerstuk van kansschade (ECLI:NL:HR:2016:2987). Interessant is o.m. de vraag hoe het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid zich hiertoe verhoudt.
Tot slot wordt stilgestaan bij whiplashletsel; moeilijk objectiveerbare klachten en beperkingen die in een groot deel van de letselschadezaken voor de nodige discussie zorgen. Mr. A. Kolder is een van de toonaangevende advocaten op dit onderdeel. Hij heeft zich ook als auteur niet onbetuigd gelaten. Hij heeft een aantal richtinggevende publicaties op dit terrein op zijn naam staan.

Het avondgedeelte is voornamelijk gereserveerd voor een procesrechtelijke benadering van letselschadezaken. Hoewel in beginsel een regeling de voorkeur verdient, ontkom je soms niet aan een procedure. Maar hoe pak je dat aan? Welke geschillen lenen zich voor een deelgeschil en welke niet? Wanneer is het verstandiger om een voorlopig deskundigenbericht of een voorlopig getuigenverhoor op te starten? Wat is de verhouding tussen het oordeel in deelgeschil en de bodemprocedure? En hoe zit het nou precies met het hoger beroep tegen een deelgeschilbeschikking? Op deze en andere vragen zal aan de hand van recente rechtspraak worden ingegaan door de ervaren letselschadeadvocaat, Mw. mr. M.C.J. Peters.

Daarnaast wordt met de nodige praktijkvoorbeelden ingegaan op de waarde(ring) van het deskundigenbericht. Wat doe je als je het niet eens bent met de benoeming van een bepaalde deskundige of met de vraagstelling? Kun je naleving van een (positief) deskundigenbericht altijd afdwingen? En wat kun je doen als het deskundigenbericht in jouw ogen onjuist of onzorgvuldig is? Beoogd wordt om zowel belangenbehartigers, als letselschadeadvocaten, als verzekeraars handvatten te bieden om in een voorkomend geval tot een goede oplossing te komen.
Doelstelling
Na afloop van de cursus kent de cursist de belangrijkste ontwikkelingen van de onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid (met inbegrip van de werkgeversaansprakelijkheid (art. 7:658/611) en heeft hij inzicht in de knelpunten daarvan. Daarnaast is hij weer op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van het schadevergoedingsrecht. Ten slotte kent hij de recente ontwikkelingen in de procesrechtelijke aspecten, i.h.b. terzake van deelgeschillen, de waarde(ring) van het deskundigenbericht en de procesrechtelijke actualiteit. Kortom, in twee dagdelen is de cursist weer up-to-date in complexe materie.
Programma
12.30 - 13.00 Ontvangst met een broodje
13.00 - 15.00 Actualiteiten onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen en zaken
 • Osvo en profijtbeginsel (6:162)
 • Personen (6:170-171)
 • Roerende zaken (6:173)
 • Opstallen (6:174)
 • Medebezitters (6:180)
 • Bedrijfsmatige gebruiken (6:181)
 • Relativiteit en kwalitatieve aansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
  Prof. mr. F.T. Oldenhuis
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 17.15 Schadevergoeding
 • Omkeringsregel
 • Proportionele aansprakelijkheid
 • Kansschade
 • Smartengeld
 • Whiplashletsel
  Mr. A. Kolder
17.15 - 17.45 Buffet
17.45 - 19.45 Procesrechtelijke aspecten
 • Deelgeschillen
 • Deskundigenbericht
 • Actualiteiten Procesrecht Letselschade
  Mw. mr. M.C.J. Peters
19.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
 • In een woord: topcursus!
 • In een uur of zes weer helemaal bij de les!
 • Praktijkgericht. Praktisch. Aanrader.
 • In een mum van tijd weer klaar voor de juridische strijd.
 • Goede cursus, goed op niveau en tempo was goed
 • Deze cursus zal voor iedereen een must moeten zijn en niet alleen omdat alle relevante aspecten in letselschades aan bod komen.
Mr. A. Kolder
 • Advocaat bij PUNT Letselschade Advocaten te Emmen
 • Docent privaatrecht en duaal promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen
Prof. mr. F.T. Oldenhuis
 • Voorheen Universitair hoofddocent Vermogensrecht

 • Bijzonder hoogleraar Religie en recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Mw. mr. M.C.J. Peters
 • Advocaat en mediator AV&L Advocatuur en mediation
 • Lid Kwaliteitscommissie LSA
 • Docent bij o.m. Grotius Specialisatieopleiding 
  Personenschade en CPO
 • Examinator Grotius Specialisatieopleiding Personenschade
 • Co-redacteur Handboek Personenschade