Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Actualiteiten Slachtofferrecht

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
26 november 2018, 14.00 - 20.15 uur
Locatie
26 november 2018, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
PO/PE punten
5 NOvA PO-punten
Prijs
€ 495,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. R.A. Korver
- Advocaat Richard Korver Advocaten
- Voorzitter LANGZS
- Gastdocent bij o.m. Universiteit Leiden, Willem Pompe Instituut en Erasmus Universiteit

Mr. P.C. Quak
- Senior rechter Rechtbank Gelderland
- Docent SSR

Mr. A.H. Sas
Beleidsadviseur juridische zaken Slachtofferhulp Nederland
Doelgroep
De doelgroep is advocaten Strafrecht of advocaten Letselschade die slachtofferzaken behandelen, een Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken hebben gevolgd of een aan deze opleiding equivalent kennisniveau van het Slachtofferrecht bezitten en hun kennis van het Slachtofferrecht willen actualiseren of verdiepen.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Het multidisciplinaire terrein van de rechten van slachtoffers staat in het middelpunt van de maatschappelijke belangstelling. De (Europese) wetgever laat zich niet onbetuigd en ook in de rechtspraak volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Deze toenemende aandacht voor de positie van slachtoffers en nabestaanden kan betekenen dat in het strafprocesrecht een andere benadering nodig is. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de bejegening ter zitting, maar ook aan de juridische verschillen tussen het strafrecht en het civiel recht. Deze cursus staat stil bij de vraag hoe de procesdeelnemers in het strafproces met deze wijzigingen kunnen omgaan.
Doelstelling
Advocaten die een toevoeging willen verkrijgen op het gebied van letsel- en zedenzaken, moeten een Basisopleiding Letsel- en zedenzaken hebben gevolgd. Advocaten die deze toevoeging willen behouden, moeten jaarlijks op dit gebied vijf PO-punten behalen. De cursus ‘Actualiteiten Slachtofferrecht’ behandelt wettelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in rechtspraak en andere ontwikkelingen die zich recentelijk op dit gebied hebben voorgedaan. Cursisten kennen na afloop van deze cursus niet alleen de recente ontwikkelingen, nodig om letsel- en zedenzaken met succes te kunnen behandelen. Cursisten kunnen ook omgaan met voetangels en klemmen die zich bij toepassing in zaken kunnen voordoen. Dit betekent dat veel aandacht zal worden geschonken aan de toepassing in de praktijk, waaronder de vraag hoe strafrechters hiermee omgaan.
Programma
13.30 - 14.00 Ontvangst
14.00 - 16.00 Wettelijke ontwikkelingen Slachtofferrecht
 • Implementatiewet EURL alsmede hierbij van belang zijnde (Europese) jurisprudentie en gedelegeerde regelgeving: AMvB en ministeriële regeling(en)
 • Gewijzigde Aanwijzingen van het OM alsmede ontwikkelingen op het terrein van het slachtofferbeleid (met name kenbaar via Kamerstukken onder nummer 33552)
 • Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 • Ontwikkelingen Modernisering Wetboek van Strafvordering
 • Ontwikkelingen affectieschadewetgeving
  Mr. A.H. Sas
16.00 - 16.15 Pauze
16.15 - 17.45  Ontwikkelingen in jurisprudentie en andere ontwikkelingen Slachtofferrecht
 • Bejegening van slachtoffers / nabestaanden tijdens het onderzoek ter terechtzitting
 • Verwachtingen bij slachtoffers / nabestaanden omtrent de strafzitting, gerechtvaardigd of niet
 • Procedurele positie van ‘slachtoffer’ en / of ‘benadeelde partij’
 • Eisen die gesteld worden aan de benadeelde partij
 • Beoordeling van ‘rechtstreekse schade’
 • Rol en positie van bijstandsverleners, waaronder Slachtofferhulp Nederland en advocaten
 • Ontwikkelingen met betrekking tot het spreekrecht
 • Ontwikkelingen met betrekking tot het verkrijgen van persoonlijke rapportages over de verdachte
  Mr. R.A. Korver
  Mr. P.C. Quak
17.45 - 18.45  Diner 
18.45 - 20.15  Vervolg Ontwikkelingen in jurisprudentie en andere ontwikkelingen Slachtofferrecht
Mr. R.A. Korver
Mr. P.C. Quak  
20.15  Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
Mr. R.A. Korver
 • Advocaat bij Richard Korver advocaten
 • Voorzitter LANGZS
 • Gastdocent bij o.m. Universiteit Leiden, Willem Pompe Instituut en Erasmus Universiteit
Mr. P.C. Quak
 • Senior rechter Rechtbank Gelderland

 • Docent SSR

Mr. A.H. Sas
 • Beleidsadviseur juridische zaken bij Slachtofferhulp Nederland