Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
(dag 1) 21 september 2020, 09.30 - 14.30 uur
(dag 2) 29 september 2020, 10.00 - 20.15 uur
(dag 3) 06 oktober 2020, 10.00 - 20.15 uur
Locatie
 (dag 1) 21 september 2020, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
 (dag 2) 29 september 2020, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
 (dag 3) 06 oktober 2020, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
PO/PE punten
20 NOvA PO-punten
Prijs
€ 1360,- exclusief BTW
(Dit is inclusief 20% vroegboekkorting geldig tot 16 juli 2020) Leden van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) ontvangen een korting van 10 procent bovenop de vroegboekkorting. Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere kortingsregelingen.)
Docent(en)
Mw. dr. I.A.E. Bicanic
Psycholoog / Coördinator Landelijk Psychotraumacentrum WKZ UMC Utrecht

Mr. H. de Hek
- Senior raadsheer in het Gerechtshof Leeuwarden
- Plaatsvervangend lid in de Accountantskamer Zwolle

Mr. dr. R.J.Q. Klomp
- Raadsheer- Plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
- Hoofddocent Burgerlijk Recht Beroepsopleiding Advocatuur
- Juridisch adviseur
- Docent Nationaal en internationaal Burgerlijk Procesrecht Universiteit van Amsterdam

Mr. L.A.J. Kock
Juridisch adviseur Kenniscentrum Juridische Dienstverlening Slachtofferhulp Nederland

Mr. dr. A. Kolder
- Advocaat bij Kolder Vorsselman Advocaten te Groningen
- Tevens docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen

Mr. R.A. Korver
- Advocaat bij Richard Korver advocaten
- Voorzitter LANGZS
- Gastdocent bij o.m. Universiteit Leiden, Willem Pompe Instituut en Erasmus Universiteit

Mr. P.C. Quak
- Senior rechter Rechtbank Gelderland
- Docent SSR

Mr. J. Warntjes
Behandel en bezwaar-jurist bij het Schadefonds
Doelgroep
Doelgroep is advocaten die een toevoeging willen verkrijgen op het gebied van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.
Niveau
Basis
Inleiding
De Raad voor Rechtsbijstand heeft in zijn inschrijvingsvoorwaarden 2014 nieuwe deskundigheidseisen opgenomen op het terrein van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De eisen zijn per juli 2014 ingegaan en houden in dat advocaten een Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken van 20 PO-punten moeten hebben gevolgd. De opleiding bestaat uit in totaal 20 modulen van elk één uur, verdeeld over strafrechtelijke, civielrechtelijke en psychologische onderwerpen. IvJO heeft de opleiding verdeeld over drie dagen.
De eerste dag van vier uur ziet op de regelgeving, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de psychische problematiek van slachtoffers.
De tweede dag van acht uur ziet op de strafrechtelijke onderwerpen en wordt gegeven door een strafrechter en een strafrechtadvocaat samen.
De derde dag ziet op de civielrechtelijke onderwerpen. De opleiding van IvJO voldoet aan de door de Raad gestelde vereisten en is door de Raad goedgekeurd.
Doelstelling
Na de opleiding bezit de cursist de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de behandeling van zaken op het gebied van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De kennis en vaardigheden zijn vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand in overleg met specialisatieverenigingen, Slachtofferhulp, Ministerie van Veiligheid en Justitie en ten slotte de NOVA.
Programma

Dag 1

 

09.00 - 09.30 Ontvangst
 

HET JURIDISCHE KADER

09.30 - 10.30 Relevante regelgeving
 • De bepalingen omtrent het slachtoffer in Wetboek van Strafvordering
 • Relevante jurisprudentie
 • Aanwijzing slachtofferzorg
 • Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik
 • Aanwijzing zedenmisdrijven
 • Europese wetgeving mbt het slachtoffer
 • Internationale verdragen welke betrekking hebben op het slachtoffer
  Mr. L.A.J. Kock
10.30 - 10.45 Pauze
 

OVER WIE HEBBEN WE HET: PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN

10.45 - 11.45 Psychische aspecten I
 • Psychische problemen van slachtoffers
 • De gevolgen voor de slachtoffers
  Mw. dr. I.A.E. Bicanic
11.45 - 12.45 Psychische aspecten II
 • Mogelijke therapieën voor slachtoffers
 • Slachtofferhulp, samenwerking met case-management
 • Hoe omgaan met getraumatiseerde cliënten?
  Mw. dr. I.A.E. Bicanic
12.45 - 13.30 Lunch
 

SCHADEFONDS GEWELDSMISDRIJVEN

13.30 - 14.30 Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Wat houdt het Schadefonds Geweldsmisdrijven in?
 • Wie kunnen een beroep doen op het SG?
 • Hoe stel je een beroep in op het SG?
 • Wat zijn de verjaringstermijnen bij het SG?
 • Hoe verloopt een aanvraag bij het SG?
 • Welke schadebedragen kunnen op basis van de beleidsregels worden uitgekeerd?
  mr. J. Warntjes
14.30 Afsluiting

 

 

Dag 2

STRAFRECHTELIJKE ONDERWERPEN

09.30 - 10.00 Ontvangst
10.00 - 11.00 Aangifte door het slachtoffer
 • Tegen welke problemen loopt het slachtoffer aan tijdens de aangifte?
 • De rechten en de positie van het slachtoffer na de aangifte
 • Wat is een slachtoffer?
 • Minderjarige als slachtoffer
 • Wat is het verschil tussen het bijstaan en het vertegenwoordigen van een slachtoffer?
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
11.00 - 12.00 Het politieonderzoek
 • Wat zijn de rechten van het slachtoffer tijdens het politieonderzoek?
 • Wat is de positie van de advocaat in deze fase van het onderzoek?
 • Voortgang van het onderzoek
 • Inzage in en het ontvangen van het politiedossier
 • Hoe het slachtoffer bij te staan in deze fase?
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.00 De positie van de rechter-commissaris in het opsporingsonderzoek
 • Getuigenverhoor bij de Rechter-commissaris
 • Positie van de advocaat tijdens deze fase
 • Hoe het slachtoffer voor te bereiden op het getuigenverhoor?
 • Hoe het slachtoffer bij te staan tijdens het getuigenverhoor?
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
14.00 - 15.00 Onderzoek door het Openbaar Ministerie
 • Slachtoffergesprek met de Officier van Justitie
 • Contact met het Openbaar Ministerie
 • Stellen als benadeelde partij in het strafproces
 • Het opvragen van het gehele strafdossier
 • Beklag ex art 12 SV 
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.15 Vordering benadeelde partij
 • Inhoud vordering benadeelde partij
 • Wie kan zich in het strafproces voegen als benadeelde partij?
 • In welke fase voegen als benadeelde partij?
 • Behandeling als procespartij
 • Informatieverstrekking aan cliënt
 • Beslag
 • Executie strafvonnis
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
16.15 - 17.15 Het spreekrecht
 • De procedure van het spreekrecht
 • Verschillende aspecten van het spreekrecht
 • Ondersteuning bij het opstellen van een schriftelijke slachtofferverklaring
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
17.15 - 18.15 Diner
18.15 - 19.15 De zitting
 • Voorbereiden van het slachtoffer op de zitting
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
19.15 - 20.15 Overige
 • De piketregeling
 • Financiering van de rechtsbijstand
 • Proceskosten
 • Voorschotregeling
 • Het misbruik in de RK kerk en overheidsinstellingen
 • Het LEBZ
 • Huiselijk geweld en huisverbod
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
20.15 Afsluiting

 

 

Dag 3

 

CIVIELRECHTELIJKE ONDERWERPEN

09.30 - 10.00 Ontvangst
10.00 - 11.00 Bewijs
 • Bewijskracht onherroepelijk strafvonnis
 • Verdeling bewijslast in civiele procedures
 • Vaststellen van causaal verband
 • Omkeringsregeling
 • Toerekening schade bij schending verkeers- en veiligheidsnorm
 • Deskundigenrapport
  Mr. dr. R.J.Q. Klomp
11.00 - 12.00 Verjaring
 • Kort verjaringstermijn
 • Lang verjaringstermijn
 • Verjaring bij minderjarigen
 • Stuiten van verjaringstermijn
 • Verjaring en redelijkheid en billijkheid
  Mr. dr. R.J.Q. Klomp
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.00 Aansprakelijkheid I
 • De onrechtmatige daad in het algemeen
 • De onrechtmatige daad specialis
 • Jurisprudentie mbt de onrechtmatige daad
 • Verschil onrechtmatige daad en toerekenbare tekortkoming
  Mr. dr. A. Kolder
14.00 - 15.00 Aansprakelijkheid II
 • Kelderluikcriteria
 • Gevaarzetting
 • Zorgvuldigheidsnorm
 • Waarschuwingsplicht
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Eigen schuld of medeschuld van het slachtoffer
  Mr. dr. A. Kolder
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.15 Civiele procedure
 • Hoe een civiele vordering in te stellen?
 • In welke fase van het strafproces een civiele vordering instellen?
 • Procesregels mbt het instellen van een civiele vordering
 • Mogelijke andere civiele procedures (bodemzaak, deelgeschil, voorlopig getuigenverhoor, etc.)
 • Op welke manier stel je de veroorzaker aansprakelijk?
 • Conservatoir beslag leggen
  Mr. H. de Hek
16.15 - 17.15 Schadevergoeding I
 • De vordering
 • Schadevergoedingsmaatregel
 • De toepassing van de schadevergoedingsmaatregel
 • Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding
 • Incasso vordering door CJIB
  Mr. H. de Hek
17.15 - 18.15 Diner
18.15 - 19.15 Schadevergoeding II
 • Concrete en abstracte schadebegroting
 • Verplaatste schade
 • Eigen schade ouder of familie
 • Schade minderjarige
  Mr. H. de Hek
19.15 - 20.15 Schadevergoeding III
 • Welke schadeposten mogelijk?
 • Toepassing richtlijnen van de Letselschaderaad
 • Immateriële schade
 • Shockschade en affectieschade
 • Buitengerechtelijke kosten
  Mr. H. de Hek
20.15 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
 • Super dag gehad! Boeiende sprekers. Zeer leerzaam en interessant.
 • Mevr. Bicanic was een zeer goede, ethousiaste docente, Tof!
 • Dag 1 Onderdeel van mevrouw Bicanic was zeer verhelderend en een meerwaarde voor de kennis
 • Dag 2 Fantastische cursusdag, zeer bruikbaar en toepasbaar in de praktijk (L.M. Wagemaker, advocaat)
 • Onwijs leerzame en leuke dag. Complimenten voor mr. Korver, zeer boeiende presentatie met gepaste humor (K. Lans, advocaat)
 • Over dag 3 zeiden cursisten: Goede cursus en goede organisatie
 • Fijne cursus, goede afwisseling van docenten en onderwerpen. Goede sprekers! Locatie was top.
 • Korver is een topper, mooie tips en tricks
 • Zeer praktisch en goed toepasbaar. Het motiveert om veel meer te doen dan ik dacht dat kon.
 • Tot de laatste minuut boeiend.
Mw. dr. I.A.E. Bicanic
 • Psycholoog / Coördinator Landelijk Psychotraumacentrum WKZ UMC Utrecht

Mr. H. de Hek
 • Senior raadsheer in het Gerechtshof Leeuwarden

 • Plaatsvervangend lid in de Accountantskamer Zwolle

Mr. dr. R.J.Q. Klomp
 • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam

 • Hoofddocent Burgerlijk Recht Beroepsopleiding Advocatuur

 • Juridisch adviseur

 • Docent Nationaal en internationaal burgerlijk procesrecht Universiteit van Amsterdam

 • Voormalig advocaat van o.a. Sotheby’s
Mr. L.A.J. Kock
 • Juridisch adviseur Kenniscentrum Juridische Dienstverlening Slachtofferhulp Nederland

Mr. dr. A. Kolder
 • Advocaat bij Kolder Vorsselman Advocaten te Groningen
 • Tevens docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen
Mr. R.A. Korver
 • Advocaat bij Richard Korver advocaten
 • Voorzitter LANGZS
 • Gastdocent bij o.m. Universiteit Leiden, Willem Pompe Instituut en Erasmus Universiteit
Mr. P.C. Quak
 • Senior rechter Rechtbank Gelderland

 • Docent SSR

Mr. J. Warntjes
 • Behandel en bezwaar-jurist bij het Schadefonds