Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
Cursus

Masterclass Onrechtmatige daad, werkgeversaansprakelijkheid en kwalitatieve aansprakelijkheid

Direct aanmelden
Mail een vriend
Datum / data
27 november 2018, 13.30 - 20.45 uur
Locatie
27 november 2018, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
PO/PE punten
6 NOvA PO-punten
6 NIVRE PE-punten
Prijs
€ 595,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. A. Kolder
- Advocaat bij PUNT Letselschade Advocaten te Emmen
- Docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen

Prof. mr. F.T. Oldenhuis
- Voorheen Universitair hoofddocent Vermogensrecht
- Bijzonder hoogleraar Religie en recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Mr. R.H. J. Wildenburg
Advocaat bij Dirkzwager Advocaten en Notarissen te Arnhem
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, academisch geschoolde juristen en letselschade-experts en andere letselschadebehandelaars die over een academisch of daaraan equivalent niveau beschikken.
Niveau
Specialisatie
Inleiding
Aansprakelijkheid of niet? Deze cursus bespreekt recente ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid binnen de verschillende settings waarin deze vraag zich kan voordoen. Gedacht kan worden aan huis-, tuin- en keukenongevallen, ongevallen in sport- en spelsituaties, ongevallen op het grensvlak van de huis-, tuin- en keukensfeer en ongevallen op het werk, maar ook ongevallen waarbij de overheid als partij is betrokken.

De laatste jaren komen ook steeds meer vragen van (on)voldoende toezicht in beeld. Vooral op het gebied van financieel toezicht! Naast de aansprakelijkheid passeert ook de verzekering tegen (wettelijke) aansprakelijkheid de revue. Hoewel art. 6:162 BW steeds het centrale artikel is, blijken in de verschillende settings soms geheel verschillende normen te gelden. Deze cursus biedt aan de hand van recente rechtspraak en literatuur structuur en overzicht.

Tevens komt aan de orde de aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsgerelateerde schade van de werknemer (art. 7:658 en 7:611 BW). Gaandeweg is door principiële rechtspraak van de Hoge Raad een gemêleerd landschap van aansprakelijkheden ontstaan. Het gaat om verschillende grondslagen van aansprakelijkheid, verschillende voorwaarden voor aansprakelijkheid en uiteenlopende gevolgen van aansprakelijkheid. Deze huidige diversiteit maakt werkgeversaansprakelijkheid tot een lastig dossier.

De opkomst van de ZZP-er voegt daar nog weer een dimensie aan toe. De afbakening tussen werknemers en ZZP-ers doet zich op tal van terreinen voor. Deze cursus biedt inzicht in de verschillende huidige vormen van aansprakelijkheid en de daarbij behorende juridische mogelijkheden en onmogelijkheden. Ter illustratie van de stand van zaken op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid passeert een veelheid aan recente lagere rechtspraak de revue.

Deze cursus bespreekt voorts de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van kwalitatieve aansprakelijkheid (art. 6:169-184 BW). Het betreft aansprakelijkheid voor personen en zaken. Anno 2017 staat het verschil tussen 162 en 173/174 centraal. Zie de themabundel Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht 2016 Boom/Den Haag, alsmede JA 2017/5. De afgelopen periode heeft de Hoge Raad over nagenoeg iedere kwalitatieve aansprakelijkheid wel een of meer principiële arresten moeten wijzen. De bedrijfsmatige gebruiker eist anno 2017 steeds meer aandacht op ten koste van de bezitter. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de tot nog toe soms onderschatte impact daarvan op het huidige aansprakelijkheidsrecht.
Doelstelling
Na afloop van de cursus heeft de cursist inzicht in de invloed op de aansprakelijkheid ex art. 6:162 BW van de verschillende settingen waarin die bepaling een rol speelt. De cursist heeft voorts een goed overzicht van de diverse huidige vormen van werkgeversaansprakelijkheid en de bij iedere aansprakelijkheid behorende juridische voetangels en klemmen. Ook voor wat betreft de kwalitatieve aansprakelijkheden wordt de cursist op de hoogte gebracht van de belangrijkste recente ontwikkelingen. Daarbij leert de cursist dat op ogenschijnlijk eenvoudige onderdelen toch de nodige knelpunten bestaan.
Kortom, na het volgen van deze cursus is de cursist op een breed gebied van het aansprakelijkheidsrecht weer volledig up-to-date in een complexe materie.
Programma
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.30 Osvo-profijtbeginsel
 • Huis-, tuin- en keukenongevallen
 • Osvo / zaakwaarneming / od
 • Ongevallen op het werk
 • Ongevallen waarbij de overheid betrokken is
 • Onvoldoende toezicht
 • Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
  Mr. R.H.J. Wildenburg
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 17.45 Werkgeversaansprakelijkheid
 • Voor klassieke arbeidsongevallen (waaronder de positie van ZZP’ers)
 • Voor beroepsziekten
 • Voor verkeersongevallen
 • Voor bedrijfsuitjes
  Mr. A. Kolder
17.45 - 18.45 Diner
18.45 - 20.45 Actualiteiten kwalitatieve aansprakelijkheid voor personen en zaken
 • Personen (6:170-171), i.h.b. recente rechtspraak m.b.t. art. 171
 • Toerekenbaarheid / draagplicht en verhaalbaarheid / beroep op opzetclausules door verzekeraars
 • Roerende zaken (6:173)
 • Opstallen (met inbegrip van wegen en leidingen) (6:174)
 • Medebezitters (6:180)
 • Bedrijfsmatige gebruiken (6:181)
 • Relativiteit en causaliteit op het terrein van afd. 6.3.2.
  Prof.mr. F.T. Oldenhuis
20.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
 • Duidelijke uitleg van elke docent
 • Booster, altijd doen
 • Zeer boeiend en tot de verbeelding sprekend

 

 

Mr. A. Kolder
 • Advocaat bij PUNT Letselschade Advocaten te Emmen
 • Docent privaatrecht en duaal promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen
Prof. mr. F.T. Oldenhuis
 • Voorheen Universitair hoofddocent Vermogensrecht

 • Bijzonder hoogleraar Religie en recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Mr. R.H.J. Wildenburg
 • Advocaat bij Dirkzwager Advocaten en Notarissen te Arnhem