Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Harvard onderhandelen binnen de letselschade

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
(dag 1) 12 september 2019, 09.30 - 16.45 uur
(dag 2) 26 september 2019, 09.30 - 16.45 uur
Locatie
 (dag 1) 12 september 2019, Nieuwegein, NBC Congrescentrum Nieuwegein
 (dag 2) 26 september 2019, Nieuwegein, NBC Congrescentrum Nieuwegein
PO/PE punten
12 NOvA PO-punten vaardigheden
6 NIVRE PE-punten
Prijs
€ 995,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Dhr. H. Nobel
Herald Nobel heeft bedrijfskunde en communicatie gestudeerd. Als trainer combineert hij sinds 2008 zijn passie voor persoonlijke ontwikkeling, organisaties en improvisatie. Zijn kracht: hij verdiept zich in het vak van de deelnemer, hij is analytisch, kritisch, en zoekt altijd naar creatieve oplossingen.
Inmiddels traint hij binnen organisaties op het gebied van onderhandelen, beïnvloeding, effectieve gespreksvoering, advisering.

Herald heeft vele jaren ervaring als docent in de letselschade. Hij verleende zijn medewerking onder meer aan de leergangen Licht- en Middelzwaar Letsel.
Doelgroep
De doelgroep is letselschadeadvocaten, academisch geschoolde letselschadejuristen, letselschade-experts en andere letselschadebehandelaars, mits zij over een academisch denk- en werkniveau beschikken. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten basiskennis hebben van het Personenschaderecht en beschikken over een aantal jaren praktijkervaring binnen dit vakgebied. De cursus is bestemd voor zowel de belangenbehartigingskant als voor de WA-kant.
Niveau
Het niveau is verdieping. De cursus is bestemd voor personen die al wat langer werkzaam zijn in de personenschade, maar graag beter willen leren onderhandelen. De cursist onderhandelt al wel in het vak, van kleine posten tot afwikkelingsvoorstellen, maar wil graag leren hoe het beter kan en/of bevestigd krijgen dat hij het goed doet.
Inleiding
Onderhandelingen over letselschade, hoe kunnen deze beter en sneller verlopen?

Binnen de Personenschade is Harvard onderhandelen een werkwijze die goed aansluit bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. Deze onderhandelingsaanpak richt zich op het efficiënt behalen van resultaat en het behouden van de relatie op lange termijn.

Binnen de letselschadeafwikkeling is het voor de benadeelde, en zijn/haar herstel, maar ook voor de betrokken organisaties van belang dat de afhandeling goed geregeld wordt. Zodanig dat binnen de juridische kaders de materiële en immateriële schade gecompenseerd worden. De benadeelde staat centraal bij het vinden van zo’n passende compensatie. Waarbij het van belang is dat alle betrokken partijen tevreden zijn over de uitkomst.

Het onderhandelen hierover vraagt om betrokken partijen met ruime kennis van juridische kaders, maar ook met een behoorlijke dosis communicatieve slimheid.

- Hoe voer je de regie op het onderhandelingsproces?
- Wat zijn de belangen van cliënt, behartiger en verzekeraar?
- Hoe doorbreek je vastgelopen onderhandelingen?
- Wat als de meningen over de te waarderen schadeposten meteen heel ver uit elkaar liggen?
- Met welke keuzes heb jij te maken om de relatie goed te beheren? Met andere woorden: hoe kom je er in dit dossier goed uit met elkaar en kun je in de volgende zaak met wederzijds vertrouwen verder?
- Welke invloed heb jij zelf op de schaderegeling, met jouw gedrag en denkbeelden? Wat zijn hier de beperkingen van, wat de positieve kanten?
Doelstelling
De cursus is praktisch en sterk toepasbaar. Het Harvard onderhandelen vraagt om een nieuwe kijk op zaken en schudt je wakker. Na afloop beheerst de cursist de Harvard-methode, toegepast in de personenschade, met de volgende onderwerpen:

1. Onderhandelen in de schaderegeling
- Kennis van conflictbeleving en beheersing
- Kennis van probleemoplossend onderhandelen
- Regie kunnen voeren op het proces
- Invloed uit kunnen oefenen op de onderhandelingen
- Openlijk durven spreken over belangen
- Het kunnen toepassen in verschillende situaties van de gespreksvaardigheden: regie voeren, luisteren, relatie behouden

2. Wat de invloed van zijn ‘ik’ is op de schaderegeling
- Hoe communiceer ik?
- Wat zijn mijn drijfveren en overtuigingen bij het onderhandelen?
- Hoe zijn die van invloed op de gesprekken die ik voer, de contacten die ik heb?
- Wat heb ik nog te ontwikkelen?
Programma

Dag 1      

09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 Kennismaking en verwachtingen afstemmen, vaststellen individuele leerdoelen, ‘een kwestie van kiezen’
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 Theorie Harvard onderhandelen en conflictbeleving
Onderhandelgesprekken oefenen
 • Luisteren en horen
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Vervolg Onderhandelgesprekken oefenen
Competitie of coöperatie: what’s in it for me?
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Vervolg Competitie of coöperatie: what’s in it for me?
Persoonlijke acties noteren, vooruitblik, tussenopdracht toelichten
16.45 Afsluiting

 

Dag 2      

09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 Welkom en praktijkervaring uitwisselen
Mijn kwaliteiten benutten
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 Mijn aannames en vanzelfsprekendheden:
 • Waar komen deze vandaan?
 • Wat is het effect op een regeling?
Omgaan gaan met tegengas
 • Theorie weerstand
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Vervolg Omgaan gaan met tegengas
Oefenen van eigen praktijksituaties
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Vervolg Oefenen van eigen praktijksituaties
Persoonlijke acties en evalueren
16.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
10 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
 • Goed! Hele fijne cursus veel oefening en goed bruikbaar in de praktijk.
 • Dag was top! Vol vaart en passie.
 • Interessant, interactief, persoonlijk en confronterend. Zeer toepasbaar in de praktijk.
 • Goede, toegepaste training in een mooie kleine setting.
 • Leerzaam, goed om met jezelf geconfronteerd te worden.
 • Ik heb geleerd goed naar mezelf te kijken dat neem ik namelijk mee in mijn gesprekken.
 • Interessant, goede interactie. Goed toepasbaar in de praktijk . Fijn dat problemen besproken kunnen worden.
Dhr. H. Nobel
 • Herald Nobel heeft bedrijfskunde en communicatie gestudeerd. Als trainer combineert hij sinds 2008 zijn passie voor persoonlijke ontwikkeling, organisaties en improvisatie. Zijn kracht: hij verdiept zich in het vak van de deelnemer, hij is analytisch, kritisch en zoekt altijd naar creatieve oplossingen. 
  Inmiddels traint hij binnen organisaties op het gebied van onderhandelen, beïnvloeding, effectieve gespreksvoering, advisering. 

  Herald heeft vele jaren ervaring als docent in de letselschade. Hij verleende zijn medewerking onder meer aan de leergangen Licht- en Middelzwaar Letsel.