Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Actualiteiten Kinderalimentatie: actualiteiten, rekenen, jurisprudentie en dergelijke

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
05 november 2019, 09.30 - 16.45 uur
Locatie
05 november 2019, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
PO/PE punten
6 NOvA PO-punten
6 KNB PE-punten
6 MfN PE-punten cat. 2
6 VMN PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
6 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
Prijs
€ 450,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mw. mr. Agnes R. van Wieren
- Partner en advocaat BANNING Advocaten
- Docent Familierecht
- (Mede)auteur Praktijkgids Scheidingsrecht
- Raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam
- Mediator (vFAS)
- Overlegscheiding (Collaborative Divorce)
Doelgroep
De doelgroep is advocaten Personen-, familie- en jeugdrecht, mediators en notarissen. Cursisten moeten minimaal basiskennis van het PFJ-recht hebben om de cursus met succes te kunnen volgen.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Kinderalimentatie is een belangrijke zaak, waar ouders eigenlijk samen afspraken over zouden moeten kunnen maken. Het was de bedoeling van de Expertgroep Alimentatienormen om het berekenen van kinderalimentatie eenvoudiger te maken. De praktijk blijkt echter toch vaak lastiger. Hoe zit het nu met de forfaitaire woonlast, mogen extra lasten nu wel of niet worden meegenomen en wanneer? Ook blijkt dat het nog steeds erg onduidelijk is wanneer en door wie er een beroep kan worden gedaan op de aanvaardbaarheidstoets en hoe zo’n berekening moet worden gemaakt. Ook het uitwerken en vastleggen van de afspraken in een ouderschapsplan gebeurt nog veel te vaak niet op de juiste wijze en onvolledig. Is de term ‘kinderalimentatie’ nog wel juist? Wat is co-ouderschap? Wat heeft dat voor gevolgen voor de kinderalimentatie? Is een kinderrekening wel altijd een goed idee en zo ja, wie betaalt wat op deze rekening en wat moet er dan van worden betaald? Het wetsvoorstel kinderalimentatie zal ook op grote lijnen worden besproken.
Doelstelling
Het doel van de cursus is dat de cursist bekend raakt met de problematiek en de wijze waarop daarmee omgegaan kan/moet worden. Valkuilen worden besproken en - uiteraard - mogelijke oplossingen.
Programma

Gedurende de cursus zullen onder meer de volgende onderwerpen worden besproken en - mede aan de hand van (reken)voorbeelden -  worden toegelicht en uitgewerkt. De cursist heeft ruim de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

 

De onderwerpen zijn:

 • De huidige richtlijnen kinderalimentatie per 1 januari / april 2013 en per 1 januari 2015
 • De Wet hervorming kindregelingen en de invloed daarvan op kinderalimentatie
 • Kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop
 • Prejudiciële beslissing Hoge Raad d.d. 9 oktober 2015 en de gevolgen daarvan, die nog steeds actueel zijn
 • Kosten kinderopvang: hoe daar mee om te gaan
 • Zorgkorting, zorgkosten of toch weer € 5,- per kind per dag?
 • Invloed kinderalimentatie versus partneralimentatie
 • Wanneer extra lasten en wanneer de aanvaardbaarheidstoets en wat er (te) vaak fout gaat
 • Wanneer heeft een wijzigingsverzoek kinderalimentatie kans van slagen?
 • In hoeverre liggen afspraken vast?
 • Co-ouderschap en kinderalimentatie
 • Kinderrekening: wie betaalt welk bedrag en wat wordt er van betaald?

 • Ouderschapsplan: wat moet er nu precies in staan over kinderalimentatie?

 • Recente jurisprudentie
  
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 Blok 1
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 Blok 2
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Blok 3
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Blok 4
16.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
25 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
 • Interessant, goed te volgen. Zeker aan te raden.
 • Duidelijk, interessant, hoog kennisniveau Agnes. Zeker een aanrader!
 • Goede insteek ten aanzien van de activiteiten rondom en van berekeningen voor kinderalimentatie.
 • Interessant, helder, duidelijk. Mw. van Wieren weet boeiend de stof over te brengen!
 • Prima cursus, goed voor vakkennis.
 • Heel informatief, ook voor mediators. Zeker een aanrader.
 • Deze cursus is een ‘aanrader’, veel en bruikbare informatie.
 • Zeer leerzaam, erg ervaren docente, die met plezier vertelt.
 • Veel bruikbare praktijkvoorbeelden. Goed tempo. Echt een aanrader.

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,9!

Mw. mr. Agnes R. van Wieren
 • Partner en advocaat BANNING Advocaten
 • Docent Familierecht
 • (Mede)auteur Praktijkgids Scheidingsrecht
 • Raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam
 • Mediator (vFAS)
 • Overlegscheiding (Collaborative Divorce)