Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Arbeidsrecht voor niet-arbeidsrechtjuristen

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
09 december 2019, 09.30 - 16.45 uur
Locatie
09 december 2019, Rotterdam, Novotel Brainpark
PO/PE punten
6 NOvA PO-punten
6 MfN PE-punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
Prijs
€ 635,- exclusief BTW
(Prijs is inclusief het boek ‘Hoe zit het met het (nieuwe) Arbeidsrecht?’ van P. Hogewind en A. Balm.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mw. mr. P. Burger
- Advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
- Publiceert op arbeidsrechtelijk gebied
- Doceert postacademisch onderwijs op arbeidsrechtelijk gebied
Doelgroep
De doelgroep is (juridische) professionals voor wie basiskennis van het Arbeidsrecht gewenst en functioneel is. Denk daarbij aan bedrijfsjuristen of directieleden, niet-arbeidsrechtelijk geschoolde advocaten of juristen met een HRM-functie op hun kantoor, accountants, mediators en juridisch adviseurs. Om de cursus met succes te kunnen volgen is voorkennis van het Arbeids- en ontslagrecht niet vereist.
Niveau
Basis
Inleiding
Het Arbeidsrecht is voortdurend in beweging. Rechtspraak en praktijk zijn niet altijd even duidelijk. Evenmin is altijd duidelijk hoe de nieuwe regels in de praktijk goed toe te passen.

Basiskennis van het Arbeids- en ontslagrecht is onontbeerlijk voor bedrijfsjuristen en directieleden. Ook voor adviseurs zoals accountants, voor arbeidsrechtelijke mediators of voor juristen en advocaten met een HRM-functie. Onontbeerlijk voor henzelf maar ook voor situaties waarin zij met deskundige hulp moeten kunnen communiceren.

De cursus Arbeidsrecht voor niet-arbeidsrechtelijk gevormde professionals geeft een overzicht van alle fasen van de arbeidsovereenkomst: het begin, het bestaan en het einde van de arbeidsovereenkomst. De docent zal niet alleen stilstaan bij de huidige stand van zaken maar ook aandacht besteden aan te verwachten ontwikkelingen.
Doelstelling
Na de cursus kent de cursist de basis van het arbeidsrecht:
- Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst
- Welke regels zijn van toepassing
- Wat kan wel en niet afgesproken worden
- Verschillen overeenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd
- Op welke manieren kan een arbeidsovereenkomst eindigen
- Hoe zit het met ontslagvergoedingen

De cursist kan na de cursus binnen het eigen bedrijf of bij cliënten de meest voorkomende vragen zelf beantwoorden, maar is ook in staat in te schatten of en wanneer deskundige hulp ingeschakeld moet worden.
Programma
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst en met welke gevolgen?
 • Kwalificatie van de rechtsverhouding, andere type overeenkomsten
 • Gevolgen voor rechtsbescherming:
  toepasselijkheid van BW, CAO recht, sociale zekerheid en andere regelgeving
11.00 - 11.15 Pauze  
11.15 - 12.45 Aangaan arbeidsovereenkomst en inhoud
 • Eisen en vereisten (schriftelijkheids-vereiste, informatieverplichting)
 • Flexibele contractsvormen (bepaalde tijd, oproep/min max, uitzend en payroll- overeenkomst)
 • Bijzondere bedingen (non concurrentie, wijzigingsbeding etc.)
 • Bijzondere aanspraken (rechtsbescherming bij ziekte, zorgplicht, overgang van onderneming)
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • Wijzen van beëindiging: beëindigingsovereenkomst, opzegging, UWV-procedure, ontbinding door kantonrechter
 • Gronden voor ontslag: o.a. reorganisatie, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren en verstoorde verhoudingen
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Vervolg einde arbeidsovereenkomst en ontslagvergoedingen
 • Transitievergoeding en andere ontslagvergoedingen
Procederen in arbeidsgeschillen
16.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
 • Goede introductie, diverse onderwerpen zijn aan bod geweest. Goed te volgen.
 • Ik raad deze cursus zeker aan! Uitleg was goed!
 • Het was zeker leerzaam. Ik vond het goed dat er persoonlijke voorbeelden werden gegeven, zodat je je beter in een situatie kan inleven en zo dus beter kan begrijpen.

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,7!

Mw. mr. P. Burger
 • Advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

 • Publiceert op arbeidsrechtelijk gebied

 • Doceert postacademisch onderwijs op arbeidsrechtelijk gebied