Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Actualiteiten Huurrecht woonruimte

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
20 november 2019, 09.30 - 16.45 uur
Locatie
20 november 2019, Nieuwegein, Green Village Nieuwegein
PO/PE punten
6 NOvA PO-punten
6 KNB PE-punten
6 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeldt dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
Prijs
€ 595,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Prof. mr. A.W. Jongbloed
- Docent aan de Universiteit Utrecht op het gebied van het Burgerlijk procesrecht, het Huurrecht en het Executie- en beslagrecht in zowel de bachelor- als de masterfase
- Gastdocent in het buitenland
- Annotator en auteur
- Raadsheer-plaatsvervanger te Amsterdam en Leeuwarden
- Hoofdredacteur Tijdschrift voor de Procespraktijk (TvPP)
- Redacteur De Gerechtsdeurwaarder
- Redacteur tijdschrift Huurrecht Bedrijfsruimte
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen, medewerkers (ver)huurorganisaties en notarissen.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Het huurrecht van woonruimte lijkt in rustig vaarwater, maar schijn bedriegt. De rechtspraak vult nog steeds termen in als 'gebreken' 'naar zijn aard van korte duur'. Daarnaast is met de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 een verschuiving te zien van overeenkomsten voor onbepaalde tijd naar overeenkomsten voor speciale groepen die een beperkte looptijd hebben. De vraag is welke haken en ogen daaraan zitten. Is het de bedoeling dat huurders steeds tijdelijke contracten krijgen? Inmiddels is de nodige rechtspraak gepubliceerd die aangeeft hoe de praktijk hiermee omgaat.

Een onderwerp dat in diverse rechterlijke uitspraken naar voren komt, is of verhuurd mag worden via Airbnb. Op het eerste gezicht lijken de uitspraken kikkers die naar alle kanten uit een kruiwagen springen. Nadere bestudering leert echter dat er wel degelijk een lijn te onderkennen valt.

Ook blijft de rechter zich bezig houden met de vraag of de huurder verplicht kan worden daadwerkelijk zijn intrek in het gehuurde te nemen. Waar vroeger de aanwezigheid van enige hennepplanten zonder meer tot ontbinding van de overeenkomst leidden, wordt nu over het bezit van (soft)drugs genuanceerder gedacht. Maar hoe te oordelen als de huurder beschikt over een veelheid van verdovende middelen in de vorm van poeders en pillen? Daarnaast is een aardige vraag, die van verschillende kanten te benaderen valt, waar de grens ligt tussen huur en bruikleen. Deze en andere onderwerpen komen tijdens de cursus ‘Actualiteiten huurrecht woonruimte’ uitgebreid aan bod.
Doelstelling
Na afloop van de cursus kent u alle relevante en recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie binnen het huurrecht.
Programma
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 De invloed van de boeken 3 e.v. BW en het algemene huurrecht op het woonruimterecht
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 Huurprijs, medehuur en voortzetting van de overeenkomst door derden
Het einde van de huurovereenkomst
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Vervolg Het einde van de huurovereenkomst
Casusbehandeling
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Vervolg Casusbehandeling
16.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9!

Prof. mr. A.W. Jongbloed
 • Docent aan de Universiteit Utrecht op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het huurrecht in zowel de bachelor- als de masterfase in vakken als Procesrecht privaatrecht, Executie- en beslagrecht en Capita Selecta Privaatrecht
 • Gastdocent in het buitenland
 • Annotator en auteur
 • Raadsheer-plaatsvervanger te Amsterdam en Leeuwarden
 • Redacteur tijdschrift Huurrecht Bedrijfsruimte
Prof. mr. A.W. Jongbloed
 • Docent aan de Universiteit Utrecht op het gebied van het Burgerlijk procesrecht, het Huurrecht en het Executie- en beslagrecht in zowel de bachelor- als de masterfase

 • Gastdocent in het buitenland

 • Annotator en auteur

 • Raadsheer-plaatsvervanger te Amsterdam en Leeuwarden

 • Hoofdredacteur Tijdschrift voor de Procespraktijk (TvPP)

 • Redacteur De Gerechtsdeurwaarder

 • Redacteur tijdschrift Huurrecht Bedrijfsruimte