Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Civielrechtelijke en fiscale aspecten van personenvennootschappen

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
02 december 2019, 13.30 - 19.15 uur
Locatie
02 december 2019, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
PO/PE punten
5 NOvA PO-punten
5 KNB PE-punten
5 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
Prijs
€ 495,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. dr. J.A. Booij
- Fiscaal advocaat bij Booij Bikkers advocaten te Haarlem
- Universitair docent belastingrecht aan de Universiteit Leiden
- Bestuurslid bij de Vereniging Zakelijke Mediation
- MfN registermediator
- Voorzitter van de Vereniging voor Fiscale Mediation
- Redacteur Tijdschrift Formeel Belastingrecht (TFB)
- Redacteur Modellen voor de Rechtspraktijk, fiscaal

Prof. mr. J.B. Wezeman
Hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en juristen van trustkantoren. Cursisten dienen basiskennis te bezitten van het Ondernemingsrecht en tenminste één jaar relevante ervaring te bezitten om deze cursus met succes te kunnen volgen.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap zijn in de praktijk belangrijke en aantrekkelijke vormen voor samenwerking in beroep en bedrijf. De wettelijke regeling van deze personenvennootschappen is vrij summier. Recente plannen om de wettelijke regeling te moderniseren brengen daarin wellicht binnen afzienbare tijd wijziging (zie voorstel van de Werkgroep Personenvennootschappen). Ook heeft de Hoge Raad de afgelopen drie jaren een aantal belangrijke arresten gewezen die op onderdelen tot belangrijke wijziging van het personenvennootschapsrecht heeft geleid, onder meer ten aanzien van de aansprakelijkheid van toetredende vennoten, commanditaire vennoten en bestuurders van praktijkvennootschappen.

Tijdens deze cursus worden zowel de civielrechtelijke als de fiscale aspecten van de verschillende vennootschapsvormen behandeld, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente jurisprudentie.
Onder meer zal aandacht worden besteed aan de onderlinge verhouding van de vennoten (inbreng, winst- en verliesdeling), de relatie tot derden (vertegenwoordiging, aansprakelijkheid vennoten privé, afscheiden vermogen van de vennootschap) en aan herstructurering van personenvennootschappen (gehele of partiële ontbinding, voortzettingsbedingen, fusie).
Ten slotte zal worden ingegaan op de plannen voor invoering van een nieuwe regeling voor de personenvennootschap in Boek 7 titel 13 (art. 7:800-7:822). De Minister van Justitie heeft in februari dit jaar een ambtelijk voorontwerp van Wet modernisering personenvennootschappen ter consultatie openbaar gemaakt, dat mogelijk later dit jaar zal leiden tot een bij de Tweede Kamer in te dienen wetsvoorstel. Een van de elementen van dit voorstel is de toekenning van rechtspersoonlijkheid voor personenvennootschappen.
Doelstelling
Na afloop van de cursus is de cursist in staat de voor- en nadelen van personenvennootschappen als rechtsvorm voor samenwerking in beroep en bedrijf beter te beoordelen en is hij op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op dit terrein.
Programma
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 Civielrechtelijke aspecten van personenvennootschappen
 • Typen personenvennootschappen
 • Inbreng en vermogensvorming
 • Bestuur
 • Verantwoording en administratie
 • Winst- en verliesregeling
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid vennoten
 • Persoonlijke aansprakelijkheid vennoten
 • Beperking van aansprakelijkheid vennoten
 • Afgescheiden vermogen personenvennootschappen
 • Ontbinding, voorzetting en vereffening van personenvennootschappen
 • Voorstellen van de Werkgroep Personenvennootschappen, rechtspersoonlijkheid voor de personenvennootschap
  Prof. mr. J.B. Wezeman
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Vervolg Civielrechtelijke aspecten van personenvennootschappen
Prof. mr. J.B. Wezeman
16.45 - 17.15 Buffet
17.15 - 18.15 Fiscale aspecten van personenvennootschappen
 • Het opzetten van een personenvennootschap, inbreng
 • Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonheffing
 • Toe- en uittreding
 • Buitenvennootschappelijk vermogen
  Mr. dr. J.A. Booij
18.15 - 19.15 Vervolg Fiscale aspecten van personenvennootschappen
 • Aansprakelijkheid vennoten voor belastingschulden
  Mr. dr. J.A. Booij
19.15 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
 • Anders dan anders! Veel toegevoegde waarde. Praktijkgericht.
 • Inhoudelijk zeer interessant! Ik raad hem zeker aan.
 • Interessante sprekers en uitstekend verzorgd!

Beide docenten werden door eerdere cursiten beoordeeld met een 9,5!

Mr. dr. J.A. Booij
 • Fiscaal advocaat bij Booij Bikkers advocaten te Haarlem

 • Universitair docent belastingrecht aan de Universiteit Leiden

 • Bestuurslid bij de Vereniging Zakelijke Mediation

 • MfN registermediator

 • Voorzitter van de Vereniging voor Fiscale Mediation

 • Redacteur Tijdschrift Formeel Belastingrecht (TFB)

 • Redacteur Modellen voor de Rechtspraktijk, fiscaal

Prof. mr. J.B. Wezeman
 • Hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen