Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Convenantendag

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
07 november 2019, 09.30 - 16.45 uur
Locatie
07 november 2019, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
PO/PE punten
6 NOvA PO-punten
6 KNB PE-punten
6 MFN PE-punten cat. 2
6 VMN PE-punten
6 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
Prijs
€ 450,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. dr. E.W.J. Ebben
Eric Ebben (1959) was bijna 30 jaar universitair docent Notariële vakken aan o.a. de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daar is hij gepromoveerd op de dissertatie 'De positie van de langstlevende echtgenoot en kinderen in het nieuwe Erfrecht'. Hij is coauteur van Pitlo deel 5 (Erfrecht) en redacteur van ElsevierOrde Kennisbank Personen- en Familierecht. Hij heeft een lange lijst van publicaties op zijn naam. Hij heeft naast een eigen Adviespraktijk ook een Mediation praktijk voor echtscheidingen en nalatenschappen.

Mr. F.H. van der Kamp CFP ®
- Doceert fiscale vakken aan meerdere gespecialiseerde beroepsorganisaties, zoals de specialisatieopleiding van de vFAS, het PAO Belastingwetenschap (PAOB), aan een specialisatieopleiding van de KNB, aan het SRA
- Tevens is hij reeds 17 jaar verbonden aan de Erasmusuniversiteit (Masteropleiding Financiële Planning), aan de Universiteit van Antwerpen (Mastercourse), Tilburg University (gastonderzoeker/docent) en het Fiscaal Instituut Tilburg
- Publiceert regelmatig in fiscale tijdschriften
- Adviespraktijk fiscaal familievermogensrecht
Doelgroep
De doelgroep is advocaten Personen-, familie- en jeugdrecht, notarissen en advocaten of juristen die als mediator echtscheidingen begeleiden. Het niveau is verdieping. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis hebben van het Echtscheidingsrecht en enkele jaren ervaring bezitten in het behandelen van zaken op dit gebied.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Partner- en kinderalimentatie, afwikkeling van huwelijksvoorwaarden en verdeling van de gemeenschap zijn belangrijke onderdelen van het Echtscheidingsrecht. Deze aspecten hebben tevens fiscale implicaties, die variëren afhankelijk van hoe de vermogensrechtelijke kant is geregeld. Deze cursus ziet op de vormgeving in het convenant van de samenhang van de juridische en fiscale vraagstukken. De cursus beslaat één dag. Aan de hand van convenantteksten volgt telkens een korte behandeling van het achterliggende leerstuk, dat na behandeling wordt gevolgd door een oefening voor de convenanttekst. U ontvangt de belangrijkste voorbeelden van de standaard uitwerking.
Doelstelling
Na afloop van de cursus kent de cursist de belangrijkste vermogensrechtelijke en fiscale aspecten van het echtscheidingsconvenant, weet de cursist hoe deze aspecten samenhangen en heeft de cursist de vermogensrechtelijke aspecten, de fiscale aspecten en de integratie van beide in casusposities/convenanttekst geoefend. De cursist kan deze kennis toepassen in de uitwerking van convenanten.
Programma
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 Inleiding fiscale en civiele aspecten convenant
Het echtscheidingsconvenant als vaststellingsovereenkomst
Vernietigbaarheid van het convenant
Peildata, waardering en fiscale aspecten
Juridische en fiscale aspecten van alimentatie en de sluitende vastlegging daarvan in het convenant
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 Vervolg juridische en fiscale aspecten van alimentatie
De eigen woning verdeeld vanuit civiel en fiscaal oogpunt
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Juridische en fiscale aandachtspunten convenant bij afwikkeling huwelijkse voorwaarden
Pensioen afwikkelingsmogelijkheden en vastlegging in convenanttekst (toepassing en alternatieven Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding) alsmede het gewijzigde DGA pensioen in eigen beheer (de laatste kans in 2019!)
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Vervolg pensioen afwikkelingsmogelijkheden
Bloemlezing overige juridische of fiscale aandachtspunten in het convenant
16.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
  • Heel prettige en leerzame cursus met heel prettige docenten. De cursus zou ook in uitgebreidere vorm over twee dagen verdeeld kunnen worden. Veel materie die van belang is.

Beide docenten werden door eerdere cursisten beoordeeld met een 8,8!

Mr. dr. E.W.J. Ebben
  • Eric Ebben (1959) was ruim 20 jaar universitair docent Notariële vakken aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daar is hij gepromoveerd op de dissertatie 'De positie van de langstlevende echtgenoot en kinderen in het nieuwe Erfrecht'. Hij is coauteur van Pitlo deel 5 (Erfrecht) en zit in de raad van advies van Split-online. Hij heeft een lange lijst van publicaties op zijn naam. Hij heeft een juridisch adviesbureau, voornamelijk voor de advocatuur en het notariaat en een mediationpraktijk voor familiezaken.

Mr. F.H. van der Kamp CFP ®
  • Doceert fiscale vakken aan meerdere gespecialiseerde beroepsorganisaties, zoals de specialisatieopleiding van de vFAS, het PAO Belastingwetenschap (PAOB), aan een specialisatieopleiding van de KNB, aan het SRA

  • Tevens is hij reeds 17 jaar verbonden aan de Erasmusuniversiteit (Masteropleiding Financiële Planning), aan de Universiteit van Antwerpen (Mastercourse), Tilburg University (gastonderzoeker/docent) en het Fiscaal Instituut Tilburg

  • Publiceert regelmatig in fiscale tijdschriften

  • Adviespraktijk fiscaal familievermogensrecht