Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Koop onroerende zaken

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
28 november 2019, 13.15 - 17.45 uur
16 april 2020, 13.15 - 17.45 uur
Locatie
28 november 2019, Zwolle, Bilderberg Grand Hotel Wientjes
16 april 2020, Rotterdam, Novotel Brainpark
PO/PE punten
4 NOvA PO-punten
4 KNB PE-punten
4 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
Prijs
€ 395,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. J.J. Dammingh
Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen.

Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen. Tevens treedt hij als docent op voor zowel de Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School.

Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij als adviseur verbonden aan het advocatenkantoor 2BW Advocaten te Nijmegen. Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.
Doelgroep
De doelgroep is notarissen, advocaten en andere academisch geschoolde juristen. Om de cursus met succes te kunnen volgen moeten cursisten enige kennis van het Onroerend-goedrecht bezitten en enige ervaring hebben opgedaan met het behandelen van zaken op dit gebied.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Bij deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Non-conformiteit
Allereerst wordt het onderwerp non-conformiteit behandeld. Het komt geregeld voor dat de koper van een woning na de levering ontdekt dat er een ‘gebrek’ is dat het gebruik van de woning verhindert. Denk aan een rot dak (waardoor lekkage optreedt), verontreiniging van de bodem of een gebrekkige fundering. Komt dat ‘gebrek’ voor risico van de verkoper? Dezelfde problematiek kan bij de verkoop van een bedrijfspand spelen.

Besproken wordt wanneer sprake is van ‘non-conformiteit’ (en daarmee van een tekortkoming van de verkoper). In dit verband speelt art. 7:17 BW een rol.

In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van de NVM-koopakte. Deze akte kent een aparte risicoregeling. De NVM-koopakte is recentelijk op een aantal punten aangepast. De diverse bepalingen van deze akte worden besproken, en daarbij wordt ook ingegaan op de wijzigingen die de akte onlangs heeft ondergaan.

Tevens komen de volgende aspecten aan de orde:
- De ‘onbekendheidsclausule’
- De ‘ouderdomsclausule’
- Een exoneratieclausule in de koop- en/of de leveringsakte
- Het onderscheid tussen feitelijke en juridische gebreken
- Verzuim en ingebrekestelling
- De klachtplicht van art. 7:23 BW

Boetebeding
De NVM-koopakte bevat diverse boetebedingen. De inhoud, de betekenis en de rechtsgevolgen van deze boetebedingen worden besproken (tegen de achtergrond van de regeling van het boetebeding in Boek 6 BW).

Financieringsvoorbehoud
Bij de koop van een woning of een bedrijfspand wordt door de koper vaak een financieringsvoorbehoud bedongen. De inhoud, de betekenis en de rechtsgevolgen van een financieringsvoorbehoud worden besproken.

N.b. Voor alle hiervoor genoemde aspecten geldt (uiteraard) dat de meest recente ontwikkelingen in rechtspraak, literatuur en wetgeving aan de orde komen.
Doelstelling
Na afloop van de cursus kan de cursist in casus van de koop- van-onroerend-goed de problematiek en het leerstuk van de non-conformiteit analyseren en toepassen. De cursist is tevens in staat op adequate wijze voor de koper een vordering tot verhaal van schade in te stellen en voor de verkoper de juiste verweren te voeren.
Programma
13.00 - 13.15 Ontvangst met een broodje
13.15 - 14.45 Non-conformiteit
 • Art. 7:17 BW
 • NVM-koopakte
 • Onbekendheidsclausules
 • Ouderdomsclausules
 • Onderscheid feitelijke en juridische gebreken
 • Klachtplicht art. 7:23 BW
14.45 - 15.00 Pauze
15.00 - 16.30 Vervolg Non-conformiteit
Boete NVM-koopakte
16.30 - 16.45 Pauze
16.45 - 17.45 Financieringsvoorbehoud
17.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
 • Ik vond de cursus erg goed. Ben zeer tevreden. Ja ik zal deze cursus aanbevelen aan anderen. Ik ga in de toekomst vaker cursussen volgen. Top. Jullie organisatie maakt het verschil.
 • Een goede praktijkgerichte cursus die ik zeker aan anderen ga aanraden!
 • Goed tempo, helder verhaal, ik ga de cursus zeker aanraden!
 • Prima cursus. Bijzonder interessant en zeer actueel.
 • Recente jurisprudentie met een prima docent. Boeiend en interessant.
 • Zeer nuttige cursus, ik raad deze zeker aan, aan collega's. Mijn kennis is enorm toegenomen. Het had langer mogen duren.

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,6!

Mr. J.J. Dammingh

Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen.Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen. Tevens treedt hij als docent op voor zowel de  Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School.

Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij als adviseur verbonden aan het advocatenkantoor 2BW Advocaten te Nijmegen. Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.