Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

NIEUW Engels recht voor Nederlandse advocaten en bedrijfsjuristen in de handelspraktijk

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
05 november 2019, 09.30 - 16.45 uur
Locatie
05 november 2019, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
PO/PE punten
6 NOvA PO-punten
Prijs
€ 595,- exclusief BTW
(Wanneer u naast deze cursus ook de cursus ‘Brexit: actualiteit, gevolgen voor de handelspraktijk en hoe daarop voor te bereiden’, volgt ontvangt u voor beide cursussen 10 procent korting.)
Docent(en)
Mr. D.J. Maassen
- Nederlands advocaat en solicitor of England & Wales bij Maassen Law
- Adviseert met praktijkgerichte oplossingen over Nederlands en Engels ondernemingsrecht bij grensoverschrijdende transacties, procedures en insolventiesituaties. Dit betreft zaken waarbij kennis van beide rechtsgebieden toegevoegde waarde heeft.
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen en legal counsels, die in de praktijk met Engeland te maken hebben, bijvoorbeeld op het gebied van de levering van goederen en diensten, agentuur, distributie, (semi) zekerheden en insolventie. Basiskennis van het Nederlandse Verbintenissenrecht is vereist om de cursus met succes te kunnen volgen.

Deze cursus is ook uitermate geschikt gebleken voor incompany. In dat geval wordt de opleiding in samenwerking met de opdrachtgever afgestemd op de opleidingsbehoefte en in overleg met de opdrachtgever vorm gegeven.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Het Verenigd Koninkrijk is qua exportverdiensten nog altijd een belangrijke handelspartner. De kans is groot dat u als Nederlands advocaat of legal counsel op enig moment in uw handelspraktijk bewust of onbewust met Engels recht te maken krijgt. Dit terwijl de uitgangspunten, methodiek en terminologie zo anders zijn. Dan is het goed iets van het Engelse recht te weten, zodat u bedacht bent op eventuele valkuilen, de juiste keuzes kunt maken en daar waar nodig de zaak goed voorbereid uit handen kunt geven en blijven volgen. Met de snel naderende Brexit wordt dit alleen maar belangrijker.

De docent is als Nederlands advocaat en Engels solicitor werkzaam in de grensoverschrijdende praktijk. Dit leidt tot een unieke behandeling van de onderwerpen. De cursus is namelijk niet beperkt tot het Engelse recht. De docent maakt regelmatig een vergelijking met het Nederlandse recht, staat stil bij het relevante Nederlandse en Engelse internationaal privaatrecht en schets de mogelijke gevolgen van Brexit voor de te behandelen onderwerpen.

Voor wat betreft dat laatste, de docent verzorgt een aparte cursus, waarin dieper op de gevolgen van Brexit wordt ingegaan en hoe men zich daarop kan voorbereiden (Zie voor meer informatie de cursus ‘Brexit: actualiteit, gevolgen voor de handelspraktijk en hoe daarop voor te bereiden’ op de IvJO-website).

De cursus Engels recht voor Nederlandse advocaten en bedrijfsjuristen in de handelspraktijk behandelt de volgende onderwerpen:

Inleiding: belang van het Engelse recht voor de Nederlandse rechtspraktijk en enige belangrijke uitgangspunten en verschillen.

Actualiteiten Brexit: laatste stand van zaken en een schets van de gevolgen voor de levering van goederen en diensten, dataprotectie, intellectueel eigendom, geschillenbeslechting en executie.

Procesrecht: (i) het Engelse procesrecht: bevoegdheid, belangrijke procesregels, bewijs, verjaring, voorlopige voorzieningen en procesvertegenwoordiging, - kosten en -financiering; (ii) het incasseren van Nederlandse handelsvorderingen in E/W (inclusief voorlopige en bewarende maatregelen); en (iii) de mogelijke gevolgen van Brexit.

Zekerheden: (i) Engelse versus Nederlandse (semi) zekerheden en de effectiviteit van die zekerheden in respectievelijk Nederland en het VK; en (ii) de mogelijke gevolgen van Brexit.

Insolventierecht: (i) korte behandeling van de verschillende insolventievormen (ii) enkele aspecten van het materiele Engelse insolventierecht: wrongful trading, reviewable transactions en director’s liability; (iii) grensoverschrijdende insolventie en de mogelijke gevolgen van Brexit.

Contractenrecht: voor de praktijk relevante onderwerpen, valkuilen en verschillen met het Nederlandse recht (vanaf de precontractuele fase en totstandkoming van het contract tot aan de beëindiging daarvan).

Agentuur en distributie: (i) typische problemen en verschillen tussen Nederlands en Engels recht bij grensoverschrijdende agentuur en distributie, en (ii) de mogelijke gevolgen van Brexit.

De cursus wordt gegeven in het Nederlands (sommige materialen zijn in het Engels).
Doelstelling
Na afloop van de cursus heeft de cursist kennis van het Engelse privaat- en procesrecht en het relevante Nederlandse en Engelse internationaal privaatrecht om in grensoverschrijdende transacties, conflicten en insolventiesituaties beter en in een vroeg stadium mogelijke risico’s en kansen te herkennen. Tevens weet de cursist wanneer, hoe en onder welke voorwaarden een zaak goed voorbereid in Engeland uit handen kan worden gegeven en vanuit Nederland kan worden begeleid. Tenslotte is de cursist bekend met de mogelijke gevolgen van Brexit voor de te behandelen onderwerpen.
Programma

Cursisten hebben de gelegenheid vooraf casus of vragen aan te leveren. U kunt deze zenden naar info@ivjo.nl met vermelding van ‘Vragen Engels recht’.

 

09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 Inleiding, actualiteiten Brexit en procederen
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 Incasseren van handelsvorderingen in Engeland, zekerheden en insolventie
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Contractenrecht
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Agentuur en distributie
16.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
Mr. D.J. Maassen
  • Nederlands advocaat en solicitor van Engeland & Wales bij Maassen Law

  • Adviseert met praktijkgerichte oplossingen over Nederlands en Engels ondernemingsrecht bij grensoverschrijdende transacties, conflicten en insolventiesituaties. Dit betreft zaken waarbij kennis van beide rechtsgebieden toegevoegde waarde heeft