Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
Cursus

Vastgoedcontracten met de overheid

Direct aanmelden
Mail een vriend
Datum / data
11 oktober 2018, 10.30 - 17.45 uur
Locatie
11 oktober 2018, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
PO/PE punten
6 NOvA PO-punten
6 KNB PE-punten
Prijs
€ 595,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. R.J. Lucassen
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann, sectie Vastgoed en overheid

Mw. mr. M.J. Pesch
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann, sectie Vastgoed en overheid
Doelgroep
De doelgroep is advocaten werkzaam in het Onroerendgoedrecht, Bouwrecht, (Ruimtelijk) bestuursrecht, Huurrecht, Pachtrecht en Milieurecht. Doelgroep is ook notarissen. Om deze cursus met succes te kunnen volgen is vereist dat cursisten basiskennis hebben van het vastgoedrecht en enkele jaren ervaring hebben opgedaan in het behandelen van dossiers op dit gebied.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Als de overheid contracten sluit, heeft zij een bijzondere positie doordat zij - anders dan haar wederpartij - rekening dient te houden met publiekrechtelijke normen. In haar positie van grondeigenaar en/of contractant wordt zij geconfronteerd met vragen als: in welke situaties is er sprake van contractsvrijheid ten aanzien van publiekrechtelijke onderwerpen en kunnen gewijzigde beleidsinzichten van invloed zijn op de nakoming van contractuele verplichtingen? Ook zal worden stil gestaan bij de totstandkoming van overeenkomsten: de verschillen tussen mandaat en volmacht passeren de revue, evenals vragen: wanneer kunnen lopende onderhandelingen nog worden afgebroken zonder schadeplichtig te worden, en wat is daarbij de betekenis van voorbehouden? In deze cursus worden in het bijzonder de bevoegdhedenovereenkomst en de grondexploitatieovereenkomst behandeld. Actualiteiten, waaronder de mogelijkheden om projectontwikkelingscontracten wegens de verstrekkende gevolgen van de crisis open te breken, komen uitgebreid aan bod. De diverse onderwerpen worden zoveel mogelijk aan de hand van concrete casus uit de jurisprudentie toegelicht. U krijgt praktische handvatten en tips hoe in de praktijk met deze soms lastige materie om te gaan.
Doelstelling
Na afloop van de cursus heeft de cursist (meer) inzicht verworven in het civielrechtelijk kader waarbinnen de overheid dient te opereren en is hij zich (beter) bewust van een aantal valkuilen die zich daarbij kunnen voordoen en hoe die vermeden kunnen worden.
Programma
10.00 - 10.30 Ontvangst
10.30 - 12.00 Bijzondere contractspositie overheid:
 • De overheid mag vaak minder dan private partijen: aan de hand van jurisprudentie wordt ingegaan op de invloed van de 'tweewegenleer', de ABBB en de beleidsregels;
 • Maar de overheid mag soms ook méér: besproken wordt jurisprudentie over gevallen waarin de overheid een overeenkomst niet hoeft na te komen, bijv. wegens het algemeen belang of een beleidswijziging.
Van contact naar contract
 • Verschillende bestuursorganen: wie is bevoegd? 
 • Volmacht en mandaat
 • Precontractuele fase / specifieke voorbehouden van gemeentezijde / afbreken van onderhandelingen
12.00 - 12.45 Lunch
12.45 - 14.15 Vervolg Van contact naar contract
De bevoegdhedenovereenkomst
 • Duaal (privaat/publiek) karakter
 • Vorderingen in geval van niet-nakoming / jurisprudentie
 • Bevoegdheidsverdeling burgerlijke en bestuursrechter
14.15 - 14.30 Pauze
14.30 - 16.00 De grondexploitatieovereenkomst
 • Wat is grondexploitatie?
 • Vormen van grondexploitatie
 • Private grondexploitatie en gemeentelijk kostenverhaal
 • Verhaal van gemeentelijke kosten van grondexploitatie via een overeenkomst
 • Onderscheid anterieure / posterieure overeenkomsten
 • Geen onderhandelingsplicht
 • Beperkingen t.a.v. publiekrechtelijk kostenverhaal niet van toepassing
 • Geen verrekening, tenzij
 • Conversiebepaling
Actuele jurisprudentie overheidscontracten I
16.00 - 16.15 Pauze met versnapering
16.15 - 17.45 Vervolg Actuele jurisprudentie overheidscontracten I
Actuele jurisprudentie overheidscontracten II
17.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
 • Uitstekende praktijkgerichte cursus die goede juridische handvatten geeft.
 • Ik geef normaal geen tienen, maar het was gewoon een uitstekende cursus, waarvoor dank!
 • Nuttige cursus, breed en relevant voor de praktijk. Prima docenten.

Beide docenten werden door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,5!

Mr. R.J. Lucassen
 • Advocaat bij CMS Derks Star Busmann, sectie Vastgoed en overheid 

Mw. mr. M.J. Pesch
 • Advocaat bij CMS Derks Star Busmann, sectie Vastgoed en overheid