Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Civielrechtelijke aspecten van ongehuwd samenwonen

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
30 oktober 2019, 14.00 - 17.15 uur
Locatie
30 oktober 2019, Breukelen, Van der Valk Hotel Breukelen
PO/PE punten
3 NOvA PO-punten
3 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
3 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
3 MfN PE-punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
3 VMN PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
Prijs
€ 225,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Prof. mr. A.J.M. Nuytinck
- Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder Personen-, Familie-
en Erfrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
- Hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Personen- en
Familierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU)
- Verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht (CNR),
Radboud Universiteit Nijmegen (RU)
- Lid Staatscommissie herijking ouderschap (2014 - 2016)
Doelgroep
De doelgroep is advocaten Familierecht, notarissen en kandidaat-notarissen en andere academisch gevormde juristen die familierechtelijke zaken behandelen. Het niveau is verdieping. Om de cursus met succes te kunnen volgen moet de cursist basiskennis van het Familierecht bezitten.
Niveau
Verdieping
Inleiding
In de rechtspraktijk wordt steeds vaker de vraag gesteld welke bepalingen van het huwelijksvermogensrecht al dan niet analoog mogen worden toegepast op ongehuwd samenwonenden. Deze en de volgende vragen komen tijdens deze cursus aan de orde.
1. Wat zijn de belangrijkste civielrechtelijke aspecten van het ongehuwd (en ongeregistreerd) samenwonen tussen de partners onderling (horizontale relatie) en tussen de partners en hun minderjarige kinderen (verticale relatie), zowel tijdens hun relatie als na verbreking daarvan (feitelijke scheiding)?
2. Wat is de betekenis in dit verband van het onderhands of notarieel samenlevingscontract?
3. Welke bepalingen van het huwelijksvermogensrecht mogen analoog worden toegepast op ongehuwd samenwonenden?
4. Welke actie moeten ongehuwd samenwonenden met trouwplannen ondernemen om hun eventuele voorhuwelijkse eenvoudige gemeenschap vanaf 2018 niet in de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap te laten vallen?
5. Hoe is de erfrechtelijke positie van ongehuwd samenwonenden?
Doelstelling
Na afloop van de cursus kent de cursist de belangrijkste verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap enerzijds en ongehuwd samenwonen anderzijds, zowel wat de horizontale als wat de verticale relatie betreft. Na afloop van de cursus kan de cursist het Relatievermogensrecht - de overkoepelende term voor Huwelijksvermogensrecht, Partnerschapsvermogensrecht en Samenlevingsvermogensrecht - toepassen op een concrete casus uit de rechtspraktijk. Na afloop van de cursus heeft de cursist een globaal inzicht in de erfrechtelijke positie van ongehuwd samenwonenden.
Programma
13.30 - 14.00 Ontvangst
14.00 - 15.30 Vermogensrechtelijke gevolgen van de relatie tussen ongehuwd samenwonenden onderling tijdens het bestaan van deze relatie en na verbreking daarvan (feitelijke scheiding); betekenis samenlevingscontract (horizontale relatie)
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 17.15 Familierechtelijke gevolgen van de relatie tussen ongehuwd samenwonenden en hun minderjarige kinderen, zowel vóór als na feitelijke scheiding van de partners (verticale relatie)
17.15 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
  • Cursus die aansluit bij praktijk. Goed gebracht.
  • Cursus smaakt naar meer, mogelijk meer cursussen met hetzelfde onderwerp en wat langere tijd.

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,7!

Prof. mr. A.J.M. Nuytinck
  • Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder Personen-, Familie- en Erfrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

  • Hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Personen- en Familierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU)

  • Verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht (CNR), Radboud Universiteit Nijmegen (RU)

  • Lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014 - 2016)