Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Contracteren met persoonsgegevens

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
02 december 2019, 13.30 - 17.00 uur
Locatie
02 december 2019, Rotterdam, Novotel Brainpark
PO/PE punten
3 NOvA PO-punten
Prijs
€ 295,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. J.A.N. Baas
- Advocaat-partner BarentsKrans
- Publiceert over privacy-rechtelijke vraagstukken
Doelgroep
De doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen en andere academisch gevormde juridische professionals.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Bij veel overeenkomsten tussen ondernemingen en andere organisaties (‘B2B’) en overeenkomsten van ondernemingen met consumenten (‘B2C’) speelt de verwerking van persoonsgegevens een rol. Bij het opstellen en beoordelen van deze overeenkomsten gelden bijzondere aandachtspunten. Zo is het van belang partijen de juiste rollen toe te kennen (verwerkingsverantwoordelijke en verwerker) om te waarborgen dat de overeenkomst en de uitvoering daarvan zodanig voldoet aan de relevante wet- en regelgeving (AVG, Telecommunicatiewet) dat de verzamelde gegevens daadwerkelijk voor de beoogde doelen gebruikt kunnen worden en om te anticiperen op toekomstige wetgeving zoals de ePrivacyverordening. In deze praktijkgerichte cursus wordt uitgebreid ingegaan op de genoemde aspecten en op de wijze waarop deze in de overeenkomst kunnen worden geborgd. De cursus is gericht op praktijkjuristen aan wie regelmatig wordt gevraagd overeenkomsten en andere documenten zoals algemene voorwaarden en privacyverklaringen op te stellen of te beoordelen.
Doelstelling
De cursist kan na afloop van de cursus overeenkomsten opstellen en beoordelen waarin de verwerking van persoonsgegevens een rol speelt zoals verwerkersovereenkomsten, overeenkomsten waarin samenwerkingen tussen verwerkingsverantwoordelijke worden geregeld, licentiecontracten, overeenkomsten met consumenten en privacyverklaringen.
Programma
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 Inleiding; relevante aspecten van de toepasselijke wet- en regelgeving
Overeenkomsten B2B
Rollen van partijen; verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers
Vermogensrechtelijke aspecten; geen ‘eigendom’ van data; beperkte IE-rechtelijke bescherming; licentie, gebruiksbeperkingen, vertrouwelijkheid
15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 17.00 Specifieke bedingen zoals compliance, beveiliging, meldplicht datalekken, audit, informatieplicht, doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie, aansprakelijkheid, vrijwaring
Overeenkomsten B2C
Informatieplicht en consent
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
17.00 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
  • Dit was goede, compacte cursus, met de nodige verdieping en nuances bij reeds aanwezige kennis.

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,5!

Mr. J.A.N. Baas
  • Advocaat-partner BarentsKrans

  • Publiceert over privacy-rechtelijke vraagstukken