Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Actualiteiten Slachtofferrecht

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
11 december 2019, 14.00 - 20.15 uur
Locatie
11 december 2019, Utrecht, Van der Valk Hotel Utrecht
PO/PE punten
5 NOvA PO-punten
Prijs
€ 495,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. R.A. Korver
- Advocaat Richard Korver Advocaten
- Voorzitter LANGZS
- Gastdocent bij o.m. Universiteit Leiden, Willem Pompe Instituut en Erasmus Universiteit

Mr. P.C. Quak
- Senior rechter Rechtbank Gelderland
- Docent SSR
Doelgroep
De doelgroep is advocaten Strafrecht of advocaten Letselschade die slachtofferzaken behandelen, een Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken hebben gevolgd of een aan deze opleiding equivalent kennisniveau van het Slachtofferrecht bezitten en hun kennis van het Slachtofferrecht willen actualiseren of verdiepen.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Het multidisciplinaire terrein van de rechten van slachtoffers staat in het middelpunt van de maatschappelijke belangstelling. De (Europese) wetgever laat zich niet onbetuigd en ook in de rechtspraak volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Deze toenemende aandacht voor de positie van slachtoffers en nabestaanden kan betekenen dat in het strafprocesrecht een andere benadering nodig is. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de bejegening ter zitting, maar ook aan de juridische verschillen tussen het strafrecht en het civiel recht. Deze cursus staat stil bij de vraag hoe de procesdeelnemers in het strafproces met deze wijzigingen kunnen omgaan en welke instrumenten hen daarbij ter beschikking kunnen staan. Ook zal worden ingegaan op de vraag hoe de strafrechter omgaat met de taakverzwaring die deze slachtofferrechten in het strafproces opleveren.
Doelstelling
Advocaten die een toevoeging willen verkrijgen op het gebied van letsel- en zedenzaken, moeten een Basisopleiding Letsel- en zedenzaken hebben gevolgd. Advocaten die deze toevoeging willen behouden, moeten jaarlijks op dit gebied vijf PO-punten behalen. De cursus ‘Actualiteiten Slachtofferrecht’ behandelt wettelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in rechtspraak en andere ontwikkelingen die zich recentelijk op dit gebied hebben voorgedaan. Cursisten kennen na afloop van deze cursus niet alleen de recente ontwikkelingen, nodig om letsel- en zedenzaken met succes te kunnen behandelen. Cursisten kunnen ook omgaan met voetangels en klemmen die zich bij toepassing in zaken kunnen voordoen. Dit betekent dat veel aandacht zal worden geschonken aan de toepassing in de praktijk, waaronder de vraag hoe strafrechters hiermee omgaan.
Programma

De cursus is interactief van opzet en gericht op de (straf)rechtspraktijk. Rekening wordt gehouden met de verschillen in ervaring die onder professionals nu eenmaal bestaan. Onderwerpen die aan de orde komen, gelardeerd met toepasselijke jurisprudentie, zijn:

 • Inleiding en (herhaling van) het kader van slachtofferrechten in het strafproces
 • Kaderschets Slachtofferrechten in het strafrecht
 • Verwachtingen bij slachtoffers / nabestaanden omtrent de strafzitting, gerechtvaardigd of niet
 • Bejegening van slachtoffers / nabestaanden voorafgaand aan en tijdens het onderzoek ter terechtzitting
 • Rol en positie van bijstandsverleners, waaronder Slachtofferhulp Nederland en advocaten
 • Ontwikkelingen met betrekking tot het verkrijgen van persoonlijke rapportages over de verdachte
 • Ontwikkelingen met betrekking tot het spreekrecht
 • Uitoefening ter terechtzitting van het spreekrecht en voeging als benadeelde partij
 • De bijzondere positie van de civiele vordering in het strafrecht; positie verdachte en diens advocaat
 • Effectief optreden voorafgaand aan en ter terechtzitting door de advocaat van het slachtoffer
 • Ontvankelijkheid en procedurele positie van de benadeelde partij, alsmede diens (re-) presentatie
 • Beoordeling en begroting van ‘rechtstreekse schade’
 • Wettelijke en organisatorische ontwikkelingen Slachtofferrechten
 • Organisatorische ontwikkelingen m.b.t. het slachtoffer (nieuwe technologie etc.)
 • Relevante ontwikkelingen in de rechterlijke organisatie
 • Implementatiewet EURL alsmede hierbij van belang zijnde (Europese) jurisprudentie en gedelegeerde regelgeving: AMvB en ministeriële regeling(en)
 • Gewijzigde Aanwijzingen van het OM alsmede ontwikkelingen op het terrein van het slachtofferbeleid (met name kenbaar via Kamerstukken onder nummer 33552)
 • Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 • Ontwikkelingen Modernisering Wetboek van Strafvordering
 • Ontwikkelingen affectieschadewetgeving

 

13.30 - 14.00 Ontvangst
14.00 - 16.00 Blok 1
16.00 - 16.15 Pauze
16.15 - 17.45  Blok 2
17.45 - 18.45  Diner 
18.45 - 20.15  Blok 3
20.15  Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
 • Ik heb genoten van het bijwonen van deze cursus. Zelfs als je niets zou inbrengen dan is er nog genoeg casus- en voorbeeldmateriaal
 • Praktisch, nuttig en gezellig!
 • Ik waardeer het zeer dat we -naast de powerpoint- diverse andere hand-outs krijgen
 • Zeer goed! Kwalitatief en inhoudelijk zeer goed bruikbaar voor de praktijk
 • Interessante cursus, besproken onderwerpen zijn relevant voor onze praktijk. Ik zou de cursus aanraden aan anderen
Mr. R.A. Korver
 • Advocaat bij Richard Korver advocaten
 • Voorzitter LANGZS
 • Gastdocent bij o.m. Universiteit Leiden, Willem Pompe Instituut en Erasmus Universiteit
Mr. P.C. Quak
 • Senior rechter Rechtbank Gelderland

 • Docent SSR