Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Jaarcongres LANGZS
Immateriële schade(vergoeding) na EGZ-misdrijf

(Ernstig gewelds- en zedenmisdrijf)

Datum / data
Deze cursus heeft reeds plaatsgevonden.
Klik hier voor ons actuele cursusaanbod
Locatie
PO/PE punten
5 NOvA PO-punten
Prijs
€ 349,- exclusief BTW
Bent u (aspirant)deelnemer van LANGZS? Dan betaalt u € 249,- exclusief BTW
Indien u (aspirant)deelnemer bent van LANGZS, dit graag vermelden bij uw aanmelding in het veld 'Opmerkingen'.

Wilt u bij uw aanmelding ook aangeven in het veld 'Opmerkingen' of u bij workshopronde I kiest voor mw. Sijbrandij of dhr. Visscher en bij workshopronde II voor dhr. Keijzer of dhr. Bosch.
Docent(en)
Mr. Rosa Jansen
Voorzitter Raad van Bestuur Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling

Dr. Mariëtte van Denderen
- Criminoloog en onderzoeker bij FPC Dr. S van Mesdagkliniek
- Docent Master Klinische Forensische Psychologie & Victimologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen
- Gepromoveerd op ‘Rouwverwerking na moord’ aan de Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Jos de Keijser

Prof. mr. Siewert Lindenbergh
- Hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gepromoveerd op het proefschrift ‘Smartengeld’
- Auteur van ‘Van smart naar geld’
- Rechter-plaatsvervanger en raadsheer-plaatsvervanger

Janke Verhagen
- Ervaringsdeskundige & Professional in rouw- en verlies
- Spreker en trainer

Mr. Richard Korver
- Advocaat bij Richard Korver Advocaten
- Voorzitter stichting LANGZS
- Gastdocent bij o.m. Universiteit Leiden, Willem Pompe Instituut en Erasmus Universiteit Rotterdam en docent bij het IvJO

Prof. mr. dr. Louis Visscher
- Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
- Onderzoeker op het gebied van recht en economie met de nadruk op de economische analyse van het onrechtmatigedaadsrecht, recht op schadevergoeding en verzekering
- Gepromoveerd op ‘Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht’

Jack Keijzer
- Bestuurslid Federatie Nabestaande Geweldsslachtoffers
- Lid Vereniging Ouders van een vermoord kind

Mr. Edwin Bosch
- Letselschade Advocaat (en partner) bij Vogelaar Bosch Spijer Advocaten
- Doceert en publiceert op het gebied van het Aansprakelijkheidsrecht en Personenschade

Dr. Marit Sijbrandij
- Associate Professor klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
- Doet onderzoek naar de effecten van traumatische ervaringen op individuen en naar de preventie en behandeling van psychische klachten
- Lid van de het bestuur van de International Society of Traumatic stress (ISTSS)
- Coordinator van het STRENGTHS onderzoeksproject naar kortdurende interventies door niet-professionele hulpverleners bij Syrische vluchtelingen in het Midden Oosten en Europa
Doelgroep
Het congres is bestemd voor slachtofferadvocaten, juridische dienstverleners, juristen van Slachtofferhulp Nederland, de wetenschap, de rechterlijke macht, medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, en de politie.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Dit jaar organiseert de stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS) het jaarlijkse congres met als onderwerp ‘Immateriële schade(vergoeding) na EGZ-misdrijf‘ (Ernstig gewelds- en zedenmisdrijf). Stichting LANGZS richt zich op bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en heeft als doel om de (rechts)positie van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven te versterken. Daarnaast maakt LANGZS zich ook sterk voor de nabestaanden van geweldsslachtoffers.

Met de inwerkingtreding van de Wet Vergoeding Affectieschade op 1 januari 2019 is (de vergoeding van) immateriële schade een actueel onderwerp. Op het LANGZS-congres komen niet alleen juristen aan het woord, maar zullen ook andere professionals hun licht hierover laten schijnen. Door de recente ontwikkelingen is het van belang om goed in beeld te brengen hoe verschillende professionals hiermee omgaan en of wetgeving, uitvoering en beleid toereikend zijn dan wel aanpassing behoeven. Daarnaast is er ruimte om als deelnemers onderling te discussiëren en van gedachten te wisselen over de recente ontwikkelingen.
Doelstelling
Na afloop van het congres zullen alle deelnemers op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken en mogelijkheden met betrekking tot de vergoeding van affectieschade en shockschade. Daarnaast zullen zij verrijkt zijn door de kennis en ervaringen van niet-juristen met betrekking tot immateriële schade.
Programma
09.30 - 10.00 Wij heten u welkom in het Muntgebouw te Utrecht
10.00 - 10.10 Opening door de dagvoorzitter Mr. Richard Korver
10.10 - 10.30 Immateriële schade gewogen. Een bespiegeling van recht, waarde, garantie en verkrijging
Mr. Rosa Jansen
10.30 - 10.50 Rouw na moord. De emotionele schade bij nabestaanden van levensdelicten
Dr. Mariëtte van Denderen
10.50 - 11.10 Wet vergoeding affectieschade in relatie tot shockschade
Prof. mr. Siewert Lindenbergh
11.10 - 11.30 Pauze 
11.30 - 11.50 Wat er overblijft! Herstel na moord
Janke Verhagen
11.50 - 12.10 Titel nog niet bekend
Prof. dr. Jos de Keijser
12.10 - 12.30 Immaterieel leed voor slachtoffer(advocaten)
Mr. Richard Korver
12.30 - 13.20 Lunch 
13.20 - 14.00 Workshopronde I
U volgt één van de onderstaande workshops
(Wilt u bij uw aanmelding aangeven in het veld 'Opmerkingen' of u bij workshopronde I kiest voor mw Sijbrandij of dhr. Visscher)

De psychische schade na misdrijven
Dr. Marit Sijbrandij

De mogelijke rol van het gezondheidseconomische concept Quality Adjusted Life Years (QALYs) bij het bepalen van vergoeding voor immateriële schade
Prof. mr. dr. Louis Visscher

14.20 - 14.30 Verplaatsing naar workshopronde II 
14.30 - 15.30 Workshopronde II
U volgt één van de onderstaande workshops
(Wilt u bij uw aanmelding aangeven in het veld 'Opmerkingen' of u bij workshopronde II kiest voor dhr. Keijzer of dhr. Bosch)

Affectieschade; noodzaak of pleister op de wond
Jack Keijzer

Immateriële-, affectie- en shockschade; allemaal een pot nat?
Mr. Edwin Bosch

15.30 - 15.45 Pauze 
15.45 - 16.10 Slotwoord en samenvatting door de dagvoorzitter
Mr. Richard Korver
16.10 - 16.30 Interactieve raadpleging aanwezigen 
16.30 - 17.30 Borrel 
Syllabus
U ontvangt voorafgaand aan het congres een digitale versie van de powerpointpresentaties
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.