Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Bancaire zorgplichten en gevaarzetting

Datum / data
Deze cursus heeft reeds plaatsgevonden.
Klik hier voor ons actuele cursusaanbod
Locatie
PO/PE punten
3 NOvA PO-punten
Prijs
€ 295,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. dr. L. Reurich
- Docent Beroepsopleiding Advocaten
- Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
- Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland
Doelgroep
De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Recente ontwikkelingen in het Vermogensrecht kenmerken zich door de opkomst van zorgplichten. Sinds de kredietcrisis is veel jurisprudentie gevormd over de (bijzondere) bancaire zorgplichten en heeft de wetgever de publiekrechtelijke regels van bancaire toezicht aangescherpt. Aldus lijkt de indruk te zijn ontstaan dat bancaire zorgplichten een apart regime binnen het Vermogensrecht vormt. In deze cursus ‘Bancaire zorgplichten en gevaarzetting’ wordt aangetoond dat die indruk onjuist is. De bancaire zorgplichten zullen worden besproken als een uitwerking van het leerstuk van gevaarzetting in het algemeen. Ook de ‘waarschuwing’, het ‘eigen schuld’-verweer en de ‘voordeelsverrekening’, die bij bancaire zorgplichten een belangrijke rol spelen, worden in dit kader besproken.Tevens is er aandacht voor de aansprakelijkheid van de toezichthouder en de relatie tussen civiele aansprakelijkheid en publiekrechtelijke regels van toezicht (Wft).

Wat zijn recente vragen over bancaire zorgplichten? Is de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf gelijk te stellen aan een particulier? Kan hij zich op dezelfde bescherming beroepen - bijvoorbeeld bij de sluiting van een renteswap overeenkomst - als de particulier? Is de nieuwe regeling over de oneerlijke handelspraktijken ook voor hem geschreven? Met name het Hof Amsterdam en het Hof Den Haag heeft recentelijk het voortouw genomen voor de bescherming van de MKB-er.
Doelstelling
Na afloop kent de cursist de recente jurisprudentie op het gebied van zorgplichten en de relatie tussen de civielrechtelijke zorgplichten en de Wft.

Na afloop kan de cursist de bancaire zorgplichten begrijpen vanuit het algemene leerstuk van gevaarzetting en de leerstukken ‘eigen schuld’, ‘voordeelsverrekening’ en ‘waarschuwing’ toespitsten op de bancaire zorgplichten.
Programma
13.30 - 14.00 Ontvangst
14.00 - 15.30 Algemene introductie gevaarzetting
Toespitsing op bijzondere bancaire zorgplichten
Sancties: schadevergoeding & informed consent
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 17.15 Het (relatieve) belang van de waarschuwing
Voordeelsverrekening en eigen schuld
De verhouding zorgplichten en de Wft
17.15 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
Mr. dr. L. Reurich
  • Docent Beroepsopleiding Advocaten
  • Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
  • Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland