Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Beëindigen en wijzigen van (duur)overeenkomsten: praktische nuances tussen het ‘contractuele alles’ en het ‘contractuele niets’

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
08 november 2019, 09.30 - 16.45 uur
Locatie
08 november 2019, Nieuwegein, NBC Congrescentrum Nieuwegein
PO/PE punten
6 NOvA PO-punten
Prijs
€ 595,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. dr. L. Reurich
- Docent Beroepsopleiding Advocaten
- Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
- Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland
Doelgroep
De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht bezitten.
Niveau
Verdieping
Inleiding
De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten - meestal via duurovereenkomsten. Dat maakt vanzelf de vraag actueel: hoe kan een overeenkomst worden beëindigd? En: hoe kan zij worden gewijzigd? Elke overeenkomst is immers een ‘momentopname’: gedurende de looptijd ontstaat vaak behoefte aan een andere contractinhoud of zelfs een wijziging van het contract met terugwerkende kracht. Op grond van de wet en recente jurisprudentie bestaat een palet aan mogelijkheden tot aanpassing en aantasting van overeenkomsten - zowel buiten rechte als in rechte. Dat palet aan mogelijkheden wordt in deze cursus inzichtelijk gemaakt. Het gaat om negen mogelijkheden tot aantasting van de overeenkomst door een schuldeiser. En negen mogelijkheden tot het voeren van ‘nuancerende verweren’. Deze cursus gaat dus over de ‘gereedschapskist’ van de teleurgestelde schuldeiser. De diverse juridische instrumenten maken een ‘chirurgisch ingrijpen’ in overeenkomsten mogelijk.

Ontbinding wegens een tekortkoming, vernietiging op grond van dwaling of opzegging ‘zonder zwaarwegende reden’: het zijn alle manieren om een commercieel contract te beëindigen. Welke actie heeft de voorkeur? Hoe werk je een niet presterende contractant effectief de deur uit? Of verdient het voorkeur de contractuele verhouding in een gewijzigde vorm voort te zetten? Deze en andere (praktische) vragen staan in deze cursus centraal.

Sinds het principiële arrest over de opzegging van duurovereenkomsten (HR 28 oktober 2011, ECLI:NK:HR:BQ9854 (De Ronde Venen) is een groot aantal arresten over deze vorm van opzegging gewezen (onder meer: HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141 (Goglio/SMQ Group), HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3232), HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270 (Nanada/Golden Earring), HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:660 (Provincie Noord-Holland c.s./Gemeente Amsterdam)). De redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 1) speelt hier, naar haar aard, een bij uitstek casusgevoelige rol. Aan de hand van deze recente jurisprudentie wordt het geldend recht ten aanzien van de opzegging van duurovereenkomsten in kaart gebracht.

Daarnaast worden de intrigerende ontwikkelingen rond het dwalingsleerstuk in kaart gebracht. Kan ook een (kleine) ondernemer zich op de bijzondere zorgplichten beroepen als hij een renteswapovereenkomst wegens dwaling wordt vernietigd? Het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag kiezen elk een andere aanpak: inmiddels ligt deze vraag ter beantwoording bij de Hoge Raad. Daarnaast rijst de vraag hoe de dwalingsregeling van art. 6:228 BW zich verhoudt tot de aansprakelijkheid wegens oneerlijke handelspraktijken (art. 6:193 sub d BW) en de vaststelling van rechtsgevolgen bij een vernietiging wegens dwaling en ontbinding wegens een tekortkoming.

Deze diverse leerstukken worden in de cursus in onderlinge samenhang besproken. De cursus biedt aldus een horizontale vergelijking van de leerstukken die het wijzigen en beëindigen van overeenkomsten in het algemene Contractenrecht beheersen. Het gaat met name om onvoorziene omstandigheden (6:258 BW), dwaling (6:228 BW) en ontbinding wegens een tekortkoming (6:265 BW). Deze vergelijking maakt het mogelijk om de verschillende vereisten van deze bevoegdheden (wel / geen verzuim, wel / geen toerekenbaarheid etc.) en verschillen in rechtsgevolgen (wel / geen terugwerkende kracht, wel / geen aanpassingsbevoegdheid etc.) in kaart te brengen. Aldus wordt het omvangrijke gebied van grijstinten tussen het ‘contractuele alles’ (een onberispelijk contract) en het ‘contractuele niets’ (de volledige teloorgang van het contract) in kaart gebracht.

De cursus biedt concrete aanbevelingen en handvatten voor de procespraktijk en geeft tips voor de praktische uitoefening van de bevoegdheden en de inhoudelijke inrichting van wijzigingsvoorstellen, mede in het licht van de rechterlijke toetsing daarvan.
Doelstelling
Na afloop van de cursus heeft de cursist (I) inzicht verworven in de verschillende bevoegdheden die het beëindigen van overeenkomsten beheersen, (II) kennis verkregen van de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en (III) kennis verworven van de wijze waarop de verschillende bevoegdheden effectief kunnen worden ingezet.
Programma
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 Inleiding
De dwalingsregeling en de nadeelsopheffing (art. 6:228 jo art. 6:230 BW)
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 Vervolg De dwalingsregeling en de nadeelsopheffing (art. 6:228 jo art. 6:230 BW)
Wijzigen van overeenkomsten wegens onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW)
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Ontbinding en wijziging wegens een tekortkoming (art. 6:265 BW)
Horizontale vergelijking van de diverse wijzigingsbevoegdheden
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Vervolg Horizontale vergelijking van de diverse wijzigingsbevoegdheden
Horizontale vergelijking met schadevergoeding ex 6:74 BW
16.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
 • Goede inhoudelijke presentatie en verdieping op onderwerp.
 • Zeer duidelijke behandeling van de stof. Goede toepassing van ontwikkeling in de rechtspraak. Zou deze cursus zeker aanbevelen, met name voor litigators interessant. Geen suggesties, helemaal prima.
 • Goede cursus. Cursus wordt zeer overzichtelijk en gestructureerd gebracht. Sluit goed aan op praktijk.
 • Uitstekende cursus, docent is echte vakman.
 • Bijzonder leerzaam. Docent brengt goed systematiek in beeld en weet goede / leuke voorbeelden te geven.
 • Leuke bevlogen docent! Je blijft geboeid.
 • Docent verbindt de stof uitstekend, leuke voorbeelden en praktische tips.
 • Levendig, stemt tot nadenken. Goed overzicht van mogelijke rechtvorderingen en de consequenties daarvan.
 • De cursus is relevant voor de praktijk en er komen veel praktijk voorbeelden aan bod. Interactief. Ik raad de cursus aan aan anderen.
 • Uitstekende cursus, begaafde spreker.
 • Zeer nuttige cursus met een uitstekende docent. Zeer aanbevolen.

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Mr. dr. L. Reurich
 • Docent Beroepsopleiding Advocaten
 • Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
 • Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland