Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Internationale handelscontracten: agentuur en distributie

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
17 december 2019, 13.30 - 17.45 uur
Locatie
17 december 2019, Amsterdam, Holiday Inn Boelelaan
PO/PE punten
4 NOvA PO-punten
Prijs
€ 395,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem
- Hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit
- Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
- Publiceert veelvuldig op het gebied van het Vermogensrecht
- Zelfstandig juridisch adviseur te Amsterdam
Doelgroep
De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het verbintenissen- en contractenrecht bezitten.
Niveau
Verdieping
Inleiding
De cursus ‘Internationale handelscontracten: agentuur en distributie’ besteedt veel aandacht aan de verschillen tussen agentuur, distributie en franchising, zodat de praktijkjurist bij het opstellen en beoordelen van hierop betrekking hebbende contracten weet waar hij op moet letten. Natuurlijk komen ook wetgeving, rechtspraak en de aanpalende gebieden van (internationale) koop en lastgeving aan de orde. Ter toelichting zullen veel praktijkvoorbeelden en praktijkclausules de revue passeren. Aandacht wordt besteed aan het in november 2012 door de Hoge Raad gewezen arrest over de berekening van goodwill bij agentuurovereenkomsten, alsmede aan diverse in 2016 gewezen Hof van Justitie-arresten. Het Hof van Justitie arrest uit 2013 inzake het al dan niet super-dwingendrechtkarakter van goodwillafspraken zal de nodige aandacht krijgen. Het Hof van Justitie EU heeft zich in 2016 uitgesproken over bevoegheidskwesties inzake distributieverhoudingen: een belangrijke ontwikkeling. Op het gebied van met name goodwillberekening bij agentuur heeft de Hoge Raad vernieuwde inzichten geboden en ook heeft het Hof van Justitie EU zich ten aanzien van agentuur nieuwe arresten gewezen die voor de praktijk van belang zijn. Eveneens over Franchising is het nodige aan nieuws te melden. De nieuwe op handen zijnde wetgeving en de daartoe recent uitgebrachte wetgevingsvoorstellen en de commentaren daarop zullen de nodige aandacht krijgen.
Doelstelling
Het herkennen van agentuur- en distributieovereenkomsten is lastig. Na afloop van de cursus heeft de cursist oog voor de karakteristieke clausules uit de agentuur- en distributieovereenkomsten en weet hij op welke aspecten hij alert moet zijn.
Programma
13.00 - 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00 Agentuur
15.00 - 15.30 Distributie en franchising
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 16.45 Vervolg Distributie en franchising
16.45 - 17.45 Casusbehandeling
Bespreking van clausules
17.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,8!

  • Goede en informele cursus waarbij voldoende mogelijkheid was voor het stellen van vragen
  • Docent wist de theorie goed uit te leggen aan de hand van voorbeelden uit de eigen praktijk, erg leerzaam!
  • Goede cursus met relevante praktijkcasus.
Prof. mr. dr. T.H.M. (Edwin) van Wechem
  • Hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit

  • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

  • Publiceert veelvuldig op het gebied van het Vermogensrecht

  • Zelfstandig juridisch adviseur te Amsterdam