Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Zorgplichten in het vermogensrecht

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
21 november 2019, 09.30 - 16.45 uur
Locatie
21 november 2019, Rotterdam, Novotel Brainpark
PO/PE punten
6 NOvA PO-punten
Prijs
€ 595,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. dr. L. Reurich
- Docent Beroepsopleiding Advocaten
- Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
- Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland
Doelgroep
De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Vermogensrecht bezitten.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Het is een hot item in het Vermogensrecht: zorgplichten. Natuurlijk zijn er de bijzondere bancaire zorgplichten die voortdurend de nationale kranten halen. Er is de aansprakelijkheid voor de libor-affaire, het (gebrekkige) toezicht van de DNB tijdens de kredietcrisis. Er is de controlerende en de certificerende overheid en - nog platter - de wegen die door de wegbeheerder in goede staat moeten worden gehouden.

In deze cursus worden de diverse zorgplichten in het Vermogensrecht in onderlinge samenhang besproken. Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan de algemene zorgplicht bij gevaarzetting (art. 6:162 BW) waarbij tevens aan de orde komt hoe, op grond van recente jurisprudentie, deze zorgplicht ook de risicoaansprakelijkheden (art. 6:173 en art. 6:174) is gaan beheersen.

Aan de orde komen de inhoud en omvang van de bijzondere zorgplichten van banken, accountants en notarissen: inzichtelijk wordt gemaakt dat ook deze bijzondere zorgplichten kunnen worden teruggevoerd op de algemene gevaarzettingsnorm.

De zorgplichten van toezichthoudende overheidsinstanties (DNB, AFM) en de 'certificerende en controlerende' overheid worden met name geanalyseerd vanuit het perspectief van relativiteit: wat is de inhoud van de norm en wie kan zich op de bescherming daarvan beroepen? Kan een slachtoffer van een verkeersongeval de overheid aanspreken bij een onrechtmatige APK-keuring? Kunnen de benadeelden van de DSB de overheid aanspreken wegens een falend toezicht van DNB? Dat roept weer nieuwe actuele vragen op: kan uit de zorgplicht een handhavingsplicht worden afgeleid?

Ook contractuele zorgplichten passeren de revue waarbij de verschillen tussen resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen in kaart worden gebracht: het onderscheid tussen de zorgplicht bij de uitvoering van koopovereenkomsten (art. 6:228 BW en art. 7:17 BW) en de redelijk handelende vakgenoot (arts, notaris of makelaar). Ook hier rijst de vraag naar een 'contractuele handhavingsplicht' en de intrigerende kwestie van de zorgplicht bij nalaten.

De cursus biedt kortweg vanuit een omvattend perspectief inzicht in de diverse algemene en bijzondere zorgplichten in het Vermogensrecht. Aldus wordt aangetoond dat deze zorgplichten zich kenmerken door dezelfde beginselen doch per rechtsgebied een eigen inkleuring kennen.
Doelstelling
Na afloop heeft de cursist inzicht verkregen in de inhoud en omvang van de diverse algemene en bijzondere zorgplichten in het vermogensrecht. Hij heeft inzicht verkregen in de onderlinge samenhang tussen deze zorgplichten en gemeenschappelijke kenmerken. Ten slotte heeft hij inzicht verkregen hoe deze zorgplichten per rechtsgebied worden ingevuld en geconcretiseerd.
Programma
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 De algemene zorgplicht van art. 6:162 BW: de (recente) ontwikkelingen rond het leerstuk van gevaarzetting. (De betekenis van de waarschuwing en 'risicoaanvaarding')
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 De invloed van de kelderluiktoets op de risico-aansprakelijkheid van art. 6:174 BW
De bijzondere bancaire zorgplichten
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Delictuele en contractuele zorgplichten (waaronder de zorgplicht van de arts, notaris en accountant; de zorgplicht van de schuldenaar)
De zorgplicht van de toezichthoudende, certificerende en controlerende overheid
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Samenhang tussen de diverse zorgplichten
16.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
  • Nuttige cursus, je processtukken kan je in 1 dag verbeteren.
  • Erg goede cursus!
  • Hoog niveau! (R.F. van de Ham, advocaat)

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,9!

Mr. dr. L. Reurich
  • Docent Beroepsopleiding Advocaten
  • Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
  • Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland