Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Schadevergoeding, schadeberekening en alternatieve wegen voor compensatie

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
04 november 2019, 09.30 - 16.45 uur
Locatie
04 november 2019, Zwolle, Bilderberg Grand Hotel Wientjes
PO/PE punten
6 NOvA PO-punten
Prijs
€ 595,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. dr. L. Reurich
- Docent Beroepsopleiding Advocaten
- Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
- Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland
Doelgroep
De doelgroep is advocaten en andere academisch gevormde juristen die actief zijn op het gebied van het Vermogensrecht en regelmatig procederen. Om de cursus met succes te kunnen volgen is basiskennis van het Vermogensrecht en ervaring met de civielrechtelijke procespraktijk gewenst.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Schadeberekening is hét item van afgelopen jaar. Alleen reeds het recente arrest HR 25 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 bevat een intrigerend oordeel over smartengeld wegens de schending van een persoonlijkheidsrecht zonder dat psychisch leed vaststaat. Die vraag kwam al eerder in lagere jurisprudentie aan de orde ten aanzien van bewoners in Groningen die ‘s nachts wakker liggen vanwege de angst voor aardbevingen. De rechtbank oordeelt in die zaak tevens dat de NAM voortaan een deel van de woonlasten moet betalen omdat aan hen een deel van het woongenot wordt ontnomen (Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2017:715). Inmiddels heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden bekrachtigd dat de benadeelden eveneens recht hebben op vergoeding van de waardevermindering van woning – ook als zich geen fysieke aantasting heeft voorgedaan (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:618) – eveneens door het toestaan van een abstracte wijze van schadeberekening. In een zaak van een geheel andere aard heeft het Hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat de Nederlandse Zuivelorganisatie in beginsel van de sojamelkverkoper Alpro winstderving kan vorderen in de vorm van winstafdracht (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 19 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5731) – een nieuwe techniek van schadeberekening op de voet van art. 6:104 BW die onverwacht furore maakt. Voeg daarbij schadevergoeding anders dan in geld in de vorm van het vestigen van een erfdienstbaarheid en een door de rechter opgelegde vrijwaring en het palet aan nieuwe en inventieve vormen van schadeberekening is compleet. Daarnaast heeft de Hoge Raad alleen in 2017 al vijf belangrijke arresten over schadeberekening gewezen.

Genoemde zaken zullen in deze cursus uitvoerig worden besproken, waarbij de recente ontwikkelingen worden meegenomen. Tevens zal aandacht worden besteed aan het soms felle debat over de wijze van schadeberekening. De cursus zal uitmonden in een overzicht van (recente) technieken van schadeberekening en hoe deze technieken optimaal – per schadepost uitgewerkt – kunnen worden ingezet.

Deze cursus beoogt aldus inzichtelijk te maken welke vormen van compensatie in het algemene Vermogensrecht beschikbaar zijn. Uiteraard gaat de aandacht in de eerste plaats naar schadevergoeding op grond van een normschending (art. 6:74 en 6:162). Maar ook alternatieve routes van compensatie passeren de revue: nadeelsopheffing (art. 6:230), partiële vernietiging (art. 3:41) en partiële ontbinding (art. 6:265). Deze alternatieve routes bieden immers ook, en vaak met lagere drempels, een effectieve vorm van compensatie (zoals bijvoorbeeld de prijsverlaging als gevolg van een partiële ontbinding). Hierbij komt dat de Hoge Raad onlangs heeft beslist dat de vordering tot schadevergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212) op contractuele verhoudingen mag worden toegepast. In de cursus worden deze vormen van compensatie met elkaar vergeleken waarbij precies in kaart wordt gebracht welke vormen van ‘schade’ in de diverse routes vergoed baar zijn (transactieschade, herstelkosten, gevolgschade, winstderving, winstafdracht, wettelijke rente, buitengerechtelijk incassokosten, kosten vaststelling aansprakelijkheid, etc.). De focus ligt hiermee dan ook tevens op de praktische vraag hoe schade moet worden berekend (concreet of abstract?) en de processueel belangrijke vraag hoe de verschillende vormen van schade in de processtukken dienen te worden onderbouwd (mede gezien stelplicht en bewijslast.) Ten slotte wordt aandacht besteed aan de vraag welke effectieve weren tegen een vordering tot compensatie kunnen worden ingezet. Inzichtelijk wordt gemaakt dat ook via het verweer compensatie geëffectueerd kan worden.

Hoewel de cursus thematisch van opzet is, worden de onderwerpen aan de hand van recente jurisprudentie inzichtelijk gemaakt. De cursus is derhalve tevens een actualiteitencursus.
Doelstelling
Na afloop van de cursus kent de cursist (I) de recente ontwikkelingen op het gebied van schadevergoeding en schadeberekening in het licht van het systeem van de wet, (II) kan de cursist de alternatieve wegen voor schadevergoeding (nadeelsopheffing, prijsreductie) afwegen en (III) kent de cursist de wijze waarop de diverse vormen van schade moeten worden berekend en hoe zij in de processtukken dienen te worden onderbouwd.
Programma
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 Het begrip vermogensschade
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 Nieuwe vormen van vermogensschade
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Berekeningsmethoden bij schadevergoeding
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Toerekening van schade
Schadevergoedingsverminderende factoren
16.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
  • Prima cursus, helder, gestructureerd gegeven met veel relevante praktijkgerichte voorbeelden
  • Verdiepende cursus vol eye openers. Prima!
  • Prettige spreker, levendige presentatie, goede interactie, veel praktijkvoorbeelden
  • Uitstekende docent! Enthousiast, kennis van zaken en praktijkgericht!
  • Leerzaam door gebruik van vele voorbeelden, praktisch toepasbaar.
  • Docent met heldere uitleg en veel enthousiasme voor ons vak! Ik zal deze cursus aanraden aan anderen.
GE-WEL-DIGE cursus ik werk nu 23 jaar in deze sector en dit was echt een cursus van het allerhoogste niveau. Deze cursus zou voor iedereen verplicht moeten zijn. Niet eerder is ons werk zo inzichtelijk gemaakt. Een MUST!! Als er nog plekken over zijn volgende week zou ik de organisatie met klem willen adviseren om heel snel aan een ieder kenbaar te maken hoe ontzettend goed deze cursus door de cursisten is ontvangen. Een topdocent. 6 uur lang uit zijn hoofd praten en toch de hele zaal geboeid weten te houden, dat is met recht UNIEK!

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,9!

Mr. dr. L. Reurich
  • Docent Beroepsopleiding Advocaten
  • Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
  • Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland