Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Uitleg van overeenkomsten

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
10 december 2019, 14.00 - 17.15 uur
Locatie
10 december 2019, Rotterdam, Novotel Brainpark
PO/PE punten
3 NOvA PO-punten
Prijs
€ 295,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. dr. L. Reurich
- Docent Beroepsopleiding Advocaten
- Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
- Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland
Doelgroep
De doelgroep is advocaten en andere academisch gevormde juristen die actief zijn op het gebied van het Verbintenissen- en contractenrecht. Om de cursus met succes te kunnen volgen is basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht gewenst.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Van bedoelen naar begrijpen: grenzen en kansen bij uitleg van overeenkomsten

Uitleg van overeenkomsten wordt beheerst door het Haviltex-criterium (de ‘over-en-weer’-formule). Dat criterium heeft zich vertakt in (sub)normen voor de uitleg van cao’s, leveringsaktes en testamenten. Recent heeft Hoge Raad nieuwe normen geformuleerd voor de uitleg van commerciële contracten en het derde-beding.

Het lastige leerstuk van uitleg van contracten wordt zo praktisch mogelijk benaderd: met welke positie in de processtukken kan een bepaalde uitleg worden voorgedragen. Hoe staat het met stelplicht, bewijs en tegenbewijs? Hoe kunnen getuigenverklaringen een bepaalde uitleg ondersteunen? Welke ruimte komt bij uitleg aan partijen toe en wat moet de rechter ambtshalve oppakken?

Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan uitleg van processtukken en de gevaren die voortvloeien uit het in beginsel ontbreken van repliek in de eerste aan leg en de ín beginsel strakke twee conclusie-regel in hoger beroep.

Dit omvattende terrein van uitleg van overeenkomsten - dat onder de koepel van ‘Haviltex’ is ontwikkeld - wordt in deze cursus inzichtelijk gemaakt. Betoogd zal worden dat het bij contractuitleg nooit gaat om de (subjectieve) bedoeling van (een der) contractanten maar om hetgeen partijen over en weer hebben mogen begrijpen.

Getoond wordt dat uitleg dus niet een historisch onderzoek vergt (‘wat wilden partijen ten tijde van contractsluiting?’) maar een systematisch en strategische werkwijze waarbij ook feitelijke vermoedens, de hoedanigheid van partijen en beschermingsgedachtes een rol spelen.

Op grond van een en ander worden tips gegeven hoe ten aanzien van uitlegvragen de processtukken effectief kunnen worden ingericht.
Doelstelling
De cursist heeft kennis van de actuele ontwikkelingen omtrent het leerstuk van de uitleg van (commerciële) contracten, de werkwijze hoe de betekenis van een contractbeding moet worden vastgesteld en hoe de processtukken te dien aanzien optimaal kunnen worden ingericht.
Programma
13.30 - 14.00 Ontvangst
14.00 - 14.30 Inleiding leerstuk contractuitleg
14.30 - 15.30 Het ontstaan van subnormen bij de uitleg van overeenkomsten
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 16.45 De (strategische) werkwijze bij de uitleg van overeenkomsten: van bedoelen naar begrijpen
16.45 - 17.15 Tips voor de optimale inrichting van processtukken
17.15 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
  • Nuttige cursus. Er worden onderwerpen belicht die normaal weinig aandacht krijgen. Ik raad de cursus aan aan anderen.
  • Nuttige cursus. Er worden onderwerpen belicht die normaal weinig aandacht krijgen. Ik raad de cursus aan aan anderen.

 

 

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,7!

Mr. dr. L. Reurich
  • Docent Beroepsopleiding Advocaten
  • Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
  • Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland