Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Verjaring, verval en het verlies van rechten

Direct aanmelden
AddThis disabled due to cookie consent.
Datum / data
03 december 2019, 14.00 - 17.15 uur
Locatie
03 december 2019, Rotterdam, Novotel Brainpark
PO/PE punten
3 NOvA PO-punten
Prijs
€ 295,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. dr. L. Reurich
- Docent Beroepsopleiding Advocaten
- Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
- Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland
Doelgroep
De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen.
Niveau
Verdieping
Inleiding
Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van de klachtplicht (art. 6:89 BW en 7:23 BW) is er een stroom aan jurisprudentie over deze wettelijke vorm van rechtsverwerking. Doordat de Hoge Raad onlangs heeft geoordeeld dat de feitelijke grondslag van de vordering bepaalt of de klachtplicht van art. 7:23 BW van toepassing is, is de actieradius van deze bepaling enorm groot. Tegelijk heeft de Hoge Raad de toepasselijkheid van de klachtplicht aanzienlijk beperkt. Ook rond verjaring zijn allerlei ontwikkelingen te melden. Alleen al in de afgelopen twee jaren heeft de Hoge Raad circa tien arresten gewezen over de verjaring van vorderingen. In de wet is de verjaring op een verbrokkelde en lapidaire wijze geregeld. De Hoge Raad heeft een systematische benadering gekozen door de verjaringsregels in onderlinge samenhang te bezien.

In deze cursus komen deze recente ontwikkelingen uitgebreid aan de orde. Het accent ligt hierbij op de manier waarop verjaring en verval in de processtukken effectief aan de orde kan worden gebracht. Ten slotte is er aandacht voor het incidentele verval op grond van rechten op grond van de redelijkheid en billijkheid. Ook op dit terrein heeft de Hoge Raad zich niet onbetuigd gelaten en een aantal belangwekkende arresten gewezen.
Doelstelling
Na afloop van de cursus kent de cursist de diverse recente ontwikkelingen op het terrein van verjaring van vorderingen en verval van rechten. Hij kan deze ontwikkelingen in onderlinge samenhang beschouwen.

Hij kan een en ander effectief in de processtukken uitserveren.
Programma
13.30 - 14.00 Ontvangst
14.00 - 15.00 Kenschets van verjaring en verval. Bespreking van het wettelijk systeem en de vele vragen die dat oproept.
15.00 - 15.30 Bespreking van recente arresten op het terrein van verjaring en verval. Tevens aandacht voor stelplicht, bewijslast en de beperkte mogelijkheden van ambtshalve toetsing.
15.30 - 15.45 Pauze
15.45 - 16.15 Vervolg Bespreking van recente arresten op het terrein van verjaring en verval. 
16.15 - 17.15 Hoe kunnen de diverse ontwikkelingen effectief in het processuele debat worden ingezet.
17.15 Afsluiting en evaluatie
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
30 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,3!

Mr. dr. L. Reurich
  • Docent Beroepsopleiding Advocaten
  • Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
  • Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland