Cursusaanbod
Instituut voor arbeidsrecht
AddThis disabled due to cookie consent.
Cursus

Vonnis schrijven voor advocaten

Datum / data
Deze cursus heeft reeds plaatsgevonden.
Klik hier voor ons actuele cursusaanbod
Locatie
PO/PE punten
6 NOvA PO-punten
Prijs
€ 595,- exclusief BTW
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)
Docent(en)
Mr. dr. L. Reurich
- Docent Beroepsopleiding Advocaten
- Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
- Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland
Doelgroep
De doelgroep is advocaten en andere academisch gevormde juristen die actief zijn op het gebied van het Vermogensrecht en regelmatig procederen. Om de cursus met succes te kunnen volgen is basiskennis van het Vermogensrecht en ervaring met de civielrechtelijke procespraktijk gewenst.
Niveau
Verdieping
Inleiding
In deze cursus wordt aan cursisten de technieken van het schrijven van een vonnis bijgebracht. Leer hoe de inrichting van de eigen processtukken het rechterlijk oordeel kunnen vormen en sturen!

Vrijwel elke advocaat denkt vanzelfsprekend vanuit de vraag hoe te reageren op de stellingen van de wederpartij.
In deze cursus wordt inzichtelijk gemaakt hoe de rechter het partijendebat verwerkt in een vonnis. Welke feiten dient de rechter te selecteren? Hoe komt hij tot zijn oordeel? In welke volgorde wordt de beoordeling inhoudelijk opgebouwd? Welke verweren gaan voor andere verweren? Als een advocaat inzicht heeft in de werkwijze van de rechter, kan hij daaraan - spiegelbeeldig - de instrumenten ontlenen om de eigen processtukken te verbeteren. Wie bijvoorbeeld, als schadevergoeding wordt gevorderd, recht heeft op een abstracte berekening van schade, behoeft de facturen niet over te leggen. Tal van dergelijke technieken die inspelen op de werkwijze van de rechter passeren de revue.

De cursus kent tevens een aantal praktische oefeningen en besteedt tevens aandacht aan een aantal procesrechtelijke complicaties die daarbij een rol spelen. Het verworven praktisch inzicht in de rechtsvinding door de eerstelijns feitenrechter maakt het mogelijk om zelf effectiever te procederen.
Doelstelling
Na afloop van de cursus heeft de cursist inzicht verworven in de werkwijze van de rechter bij het schrijven van een vonnis,
heeft de cursist inzicht in een aantal procesrechtelijke complicaties die bij het schrijven van een vonnis een rol spelen (en die bij de inrichting van processtukken van belang kunnen zijn) en beheerst de cursist een aantal technieken van het schrijven van een vonnis. Dit maakt het de cursist mogelijk zelf effectiever te procederen.
Programma
09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 11.00 Inleiding tot het schrijven van een vonnis
Het selecteren van de relevante feiten
11.00 - 11.15 Pauze
11.15 - 12.45 Vervolg van Het selecteren van de relevante feiten
Het formuleren van de vordering en het onderzoek naar de grondslagen daarvan
12.45 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 De opbouw van de inhoudelijke beoordeling van het geschil, mede gelet op gevoerde verweren en de vordering in reconventie
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.45 Vervolg van De opbouw van de inhoudelijke beoordeling
Samenvatting
16.45 Afsluiting
Syllabus
Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.
Maximum aantal deelnemers
20 deelnemers
Informatie
Annuleringsregeling
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Wij brengen hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien u al betaald hebt, zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort.
Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.
Deel deze opleiding
AddThis disabled due to cookie consent.
 • Zeer goed en zeer bruikbaar voor de praktijk.
 • Fijn dat er zoveel ruimte was voor interactie!
 • Uitmuntend! Leerzaam, zelfs voor de doorgewinterde litigator.
 • Eindelijk weer eens een cursus in de buitencategorie! Lof!
 • Voor iedere civiele advocaat een must.
 • Hele prettige presentatie. Zeer leerzaam en toch met relativering van eigen kennis/ervaring.
 • Zeer interessant en leerzaam om vanuit rechterlijk perspectief naar procedures en de wijze van beoordeling te kijken.
 • STEENGOED!
 • Goede mix tussen academische beantwoording vragen en praktische toepassing door deskundige

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Mr. dr. L. Reurich
 • Docent Beroepsopleiding Advocaten
 • Raadsheer-plv in het Gerechtshof Den Haag
 • Rechter-plv in de Rechtbank Noord Holland