Rechtsgebiedenregister

Cursusaanbod IvJO conform rechtsgebiedenregister NOvA (op een enkele uitzondering na. Zie daarvoor hieronder.)

 

Met ingang van 2 januari 2019 hanteert de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) een nieuw rechtsgebiedenregister met 33 rechtsgebieden, per 01-01-2021 gewijzigd in 36 rechtsgebieden. U vindt het rechtsgebiedenregister met de link ‘Lijst van rechtsgebieden per 01-01-2021’. De lijst bevat rechtsgebieden en subrechtsgebieden.

De NOvA verzoekt advocaten zich te registreren voor tenminste één en maximaal vier rechtsgebieden.

Advocaten moeten per geregistreerd rechtsgebied 10 opleidingspunten per jaar behalen. Advocaten kunnen met een cursus behaalde opleidingspunten splitsen over meer rechtsgebieden op voorwaarde dat de cursus op meer rechtsgebieden betrekking heeft.

Een aantal rechtsgebieden heeft subrechtsgebieden. De registratieverplichting geldt voor de rechtsgebieden, niet voor de subrechtsgebieden. PO-punten, behaald met een cursus over een subrechtsgebied, gelden als PO-punten voor het rechtsgebied.

IvJO heeft zijn cursussen gerubriceerd conform het rechtsgebiedenregister per 01-01-2021. Opleidingsinstituten worden geacht aan te geven op welk rechtsgebied een cursus betrekking heeft, maar de advocaat bepaalt op welk rechtsgebied de cursus daadwerkelijk van toepassing is, mits zij / hij de relevantie van de cursus voor het rechtsgebied kan aangeven.

Het kan voorkomen dat een cursus niet goed onder een van de rechtsgebieden van het register kan worden gerubriceerd. IvJO vermeldt in zo’n geval het onderwerp van de cursus (bijvoorbeeld ‘Goederenrecht’ en ‘Internationaal privaatrecht’) als een apart rechtsgebied. De advocaat bepaalt zelf aan welk rechtsgebied van de NOvA hij of zij de cursus toekent.

Voor gedetailleerde informatie en veel gestelde vragen over het rechtsgebiedenregister verwijst IvJO naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

IvJO, januari 2021