❮ Terug naar cursusaanbod

Aandachtspunten bij internationaal contracteren

Planning

Startdatum
10-10-2024
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
13.00 - 17.15 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 435,00 exclusief BTW 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

De cursus ‘Aandachtspunten bij internationaal contracteren’ besteedt veel aandacht aan de verschillen tussen agentuur, distributie en franchising, zodat de praktijkjurist bij het opstellen en beoordelen van hierop betrekking hebbende contracten weet waar hij op moet letten. Tevens wordt aandacht gegeven aan de nieuwe Europese regelingen ter zake het IPR (Rome I, Rome II) en het Weens koopverdrag. Ter toelichting zullen veel praktijkvoorbeelden en praktijkclausules de revue passeren.

Op franchisegebied is per 1 januari 2021 de Wet franchise van kracht geworden. Deze wijzigt het spel rondom het aangaan en uitvoeren van franchiseovereenkomsten aanzienlijk. Verder wordt aandacht besteed aan een arrest dat de Hoge Raad in september 2020 heeft gewezen over voorrangsregels in het IPR. Ook wordt aandacht besteed aan recente arresten van het HvJ EU inzake bevoegdheidskwesties onder meer in distributieverhoudingen. Belangrijke ontwikkelingen!

Op het gebied van met name goodwillberekening bij agentuur heeft de Hoge Raad inzichten geboden en ook heeft het Hof van Justitie EU ten aanzien van agentuur arresten gewezen die voor de praktijk van belang zijn. Ook de beëindiging van duurrelaties en kwalificatie van overeenkomsten zijn onderwerpen die onverminderd actueel en relevant blijven.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje
13.00 - 14.30Agentuur, distributie en franchising
14.30 - 15.00Rome I, Rome II en Weens koopverdrag
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.15Wet Conflictenrecht goederenrecht
Internationale cessie
Boek 10BW
16.15 - 17.15Casusbehandeling
Bespreking van clausules
17.15Afsluiting

Syllabus

Na afloop van de cursus wordt u het materiaal van de docent als naslagwerk aangeboden.

Reviews

De docent werd door de cursisten die u voorgingen beoordeeld met een 9,9!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Goede en informele cursus waarbij voldoende mogelijkheid was voor het stellen van vragen.
  • Goede cursus met relevante praktijkcasus.