Webinars
Volg onze cursus achter uw bureau

Geen reistijd
Geen reiskosten
Geen last van files
Wel snel en gedegen kennis vergaren
Wel interactie met de docent

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 19-09-2024
 • Online deelname
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

De anti-witwaswetgeving legt grote verantwoordelijkheid bij instellingen. Dit is volstrekt geen sinecure...


 • 01-10-2024
 • Online deelname
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

In het webinar ‘Actualiteiten Slachtofferrecht’ worden de actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten behandeld...


 • 18-11-2024
 • Online deelname
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 28-11-2024
 • Online deelname
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten