Webinars
Volg onze cursus achter uw bureau

Geen reistijd
Geen reiskosten
Geen last van files
Wel snel en gedegen kennis vergaren
Wel interactie met de docent

Op 1 april 2021 is het Rolreglement voor het procederen in hoger beroep aangepast...


 • 29-10-2021
 • WEBINAR
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 01-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Besluitvorming vindt plaats om de koers van de rechtspersoon en de onderneming vast te leggen...


 • 02-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 08-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Tegenwoordig worden de rechten en verplichtingen van private partijen niet alleen door het nationale Vermogensrecht, maar ook door het Unierecht geregeld...


 • 09-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het groepsregime van art. 2:403 BW biedt groepsmaatschappijen de mogelijkheid om vrijgesteld te zijn van de verplichting tot het openbaar maken van...


 • 11-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het groepsregime van art. 2:403 BW biedt groepsmaatschappijen de mogelijkheid om vrijgesteld te zijn van de verplichting tot het openbaar maken van...


 • 17-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 KNB PE-punten

Als advocaat kan uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) vallen...


 • 06-12-2021
 • WEBINAR
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Op 1 april 2021 is het Rolreglement voor het procederen in hoger beroep aangepast...


 • 07-12-2021
 • WEBINAR
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 09-12-2021
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever...


 • 14-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 KNB PE-punten, 2 NOvA PO-punten

In het webinar ‘Actualiteiten Slachtofferrecht’ worden de actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten behandeld...


 • 15-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

In mijn proefschrift ‘Biases in de boardroom en raadkamer’ onderzoek ik vanuit multidisciplinair perspectief de invloed van mentale misleiding op...


 • 16-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

In het webinar ‘Vote and Value: zeggenschap bij en financiering van de (beurs)vennootschap’ bespreekt Titiaan Keijzer de praktische implicaties van...


 • 20-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van...


 • 07-03-2022
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 28-03-2022
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wat te doen als de uitvoering van een overeenkomst problematisch wordt door de corona-crisis...


 • 07-04-2022
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 11-04-2022
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 17-05-2022
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Voor goed begrip van het Contractenrecht is inzicht nodig in theorie en vooral praktijk. In het webinar ‘Contracten maken en beoordelen’ bespreekt docent Edwin van Wechem...


 • 19-05-2022
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten

Boilerplate clausules zijn die clausules die in veel contracten standaard zijn opgenomen. Maar zijn deze bepalingen...


 • 23-05-2022
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever...


 • 02-06-2022
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 KNB PE-punten, 2 NOvA PO-punten

De anti-witwaswetgeving legt grote verantwoordelijkheid bij instellingen. Dit is volstrekt geen sinecure...


 • 07-06-2022
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Bespreking van de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het gebied van de huur van woonruimte...


 • 05-07-2022
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten