Webinars
Volg onze cursus achter uw bureau

Geen reistijd
Geen reiskosten
Geen last van files
Wel snel en gedegen kennis vergaren
Wel interactie met de docent

Het sluiten van overeenkomsten is in beginsel...


 • 13-10-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 08-11-2022
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 09-11-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

In het webinar ‘Actualiteiten Slachtofferrecht’ worden de actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten behandeld...


 • 22-11-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever...


 • 14-12-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten, 2 KNB PE-punten