Webinars
Volg onze cursus achter uw bureau

Geen reistijd
Geen reiskosten
Geen last van files
Wel snel en gedegen kennis vergaren
Wel interactie met de docent

Voor goed begrip van het Contractenrecht is inzicht nodig in theorie en vooral praktijk. In het webinar ‘Contracten maken en beoordelen’ bespreekt docent Edwin van Wechem...


 • 11-05-2021
 • WEBINAR
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

De anti-witwaswetgeving legt grote verantwoordelijkheid bij instellingen. Dit is volstrekt geen sinecure...


 • 25-05-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever...


 • 01-06-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 KNB PE-punten

Wanneer de vordering van de conservatoir beslaglegger uiteindelijk wordt afgewezen, is het beslag ten onrechte gelegd...


 • 28-06-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Bespreking van de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het gebied van de huur van woonruimte...


 • 29-06-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

In het webinar ‘Vote and Value: zeggenschap bij en financiering van de (beurs)vennootschap’ bespreekt Titiaan Keijzer de praktische implicaties van...


 • 05-07-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 20-09-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 20-09-2021
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Schadevergoeding strekt ertoe de benadeelde zoveel mogelijk in de positie te brengen waarin hij zou hebben verkeerd zonder aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis...


 • 21-09-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 28-09-2021
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

De anti-witwaswetgeving legt grote verantwoordelijkheid bij instellingen. Dit is volstrekt geen sinecure...


 • 28-09-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het sluiten van overeenkomsten is in beginsel...


 • 01-10-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wat te doen als de uitvoering van een overeenkomst problematisch wordt door de corona-crisis...


 • 04-10-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 01-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 08-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Tegenwoordig worden de rechten en verplichtingen van private partijen niet alleen door het nationale Vermogensrecht, maar ook door het Unierecht geregeld...


 • 09-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever...


 • 14-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 KNB PE-punten

In mijn proefschrift ‘Biases in de boardroom en raadkamer’ onderzoek ik vanuit multidisciplinair perspectief de invloed van mentale misleiding op...


 • 16-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten