Webinars
Volg onze cursus achter uw bureau

Geen reistijd
Geen reiskosten
Geen last van files
Wel snel en gedegen kennis vergaren
Wel interactie met de docent

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van...


 • 14-12-2020
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten

In het webinar worden de verhoudingen en bevoegdheden tussen en van de verschillende organen...


 • 14-12-2020
 • WEBINAR
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 15-12-2020
 • WEBINAR
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Dit webinar ‘Actualiteiten Letselschade’ behandelt recente ontwikkelingen in het letselschaderecht. Het webinar valt daarbij uiteen in drie delen...


 • 17-12-2020
 • WEBINAR
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 22-03-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 12-04-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 29-04-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Bespreking van de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het gebied van de huur van woonruimte...


 • 29-06-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 20-09-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten