Webinars
Volg onze cursus achter uw bureau

Geen reistijd
Geen reiskosten
Geen last van files
Wel snel en gedegen kennis vergaren
Wel interactie met de docent

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 20-09-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 20-09-2021
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Schadevergoeding strekt ertoe de benadeelde zoveel mogelijk in de positie te brengen waarin hij zou hebben verkeerd zonder aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis...


 • 21-09-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wanneer de rechtspersoon in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement van een rechtspersoon niet aan de administratieplicht...


 • 23-09-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 28-09-2021
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

De anti-witwaswetgeving legt grote verantwoordelijkheid bij instellingen. Dit is volstrekt geen sinecure...


 • 28-09-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het Verenigd Koninkrijk is voor Nederland een belangrijke handelspartner. Doet u zaken met het VK?...


 • 28-09-2021
 • WEBINAR
 •  895,00
 • 9 NOvA PO-punten niet-juridisch

Het sluiten van overeenkomsten is in beginsel...


 • 01-10-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wat te doen als de uitvoering van een overeenkomst problematisch wordt door de corona-crisis...


 • 04-10-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het samenspel tussen aansprakelijkheid en beleidsbepaling is lange tijd een onderbelicht thema geweest in de juridische literatuur...


 • 11-10-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 01-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Besluitvorming vindt plaats om de koers van de rechtspersoon en de onderneming vast te leggen...


 • 02-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 08-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Tegenwoordig worden de rechten en verplichtingen van private partijen niet alleen door het nationale Vermogensrecht, maar ook door het Unierecht geregeld...


 • 09-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het groepsregime van art. 2:403 BW biedt groepsmaatschappijen de mogelijkheid om vrijgesteld te zijn van de verplichting tot het openbaar maken van...


 • 11-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het groepsregime van art. 2:403 BW biedt groepsmaatschappijen de mogelijkheid om vrijgesteld te zijn van de verplichting tot het openbaar maken van...


 • 17-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 KNB PE-punten

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever...


 • 14-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 KNB PE-punten

In het webinar ‘Actualiteiten Slachtofferrecht’ worden de actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten behandeld...


 • 15-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

In mijn proefschrift ‘Biases in de boardroom en raadkamer’ onderzoek ik vanuit multidisciplinair perspectief de invloed van mentale misleiding op...


 • 16-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

In het webinar ‘Vote and Value: zeggenschap bij en financiering van de (beurs)vennootschap’ bespreekt Titiaan Keijzer de praktische implicaties van...


 • 20-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten