Webinars
Volg onze cursus achter uw bureau

Geen reistijd
Geen reiskosten
Geen last van files
Wel snel en gedegen kennis vergaren
Wel interactie met de docent

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van...


 • 10-03-2021
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 16-03-2021
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

De ontwikkelingen op privacygebied staan niet stil. In ons webinar...


 • 18-03-2021
 • WEBINAR
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 22-03-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 22-03-2021
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 23-03-2021
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

In het voorjaar van 2021 komt de Commissie Donner met een advies aan het kabinet hoe om te gaan met de vergoeding van misdrijfschade...


 • 23-03-2021
 • WEBINAR
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Wat te doen als de uitvoering van een overeenkomst problematisch wordt door de corona-crisis...


 • 01-04-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 12-04-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

In het webinar ‘Actualiteiten Slachtofferrecht’ worden de actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten behandeld...


 • 21-04-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 29-04-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever...


 • 01-06-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 KNB PE-punten

Bespreking van de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het gebied van de huur van woonruimte...


 • 29-06-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 20-09-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 20-09-2021
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 28-09-2021
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Het sluiten van overeenkomsten is in beginsel...


 • 01-10-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 01-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 08-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever...


 • 14-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 KNB PE-punten