Webinars
Volg onze cursus achter uw bureau

Geen reistijd
Geen reiskosten
Geen last van files
Wel snel en gedegen kennis vergaren
Wel interactie met de docent

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever...


 • 02-06-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

De anti-witwaswetgeving legt grote verantwoordelijkheid bij instellingen. Dit is volstrekt geen sinecure...


 • 07-06-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

Bespreking van de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het gebied van de huur van woonruimte...


 • 05-07-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 22-09-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

De anti-witwaswetgeving legt grote verantwoordelijkheid bij instellingen. Dit is volstrekt geen sinecure...


 • 28-09-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het sluiten van overeenkomsten is in beginsel...


 • 13-10-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 07-11-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 09-11-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

In het webinar ‘Actualiteiten Slachtofferrecht’ worden de actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten behandeld...


 • 22-11-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever...


 • 14-12-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten