Webinars
Volg onze cursus achter uw bureau

Geen reistijd
Geen reiskosten
Geen last van files
Wel snel en gedegen kennis vergaren
Wel interactie met de docent

Wat te doen als de uitvoering van een overeenkomst problematisch wordt door de corona-crisis...


 • 30-09-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 07-10-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het webinar ‘Actualiteiten Verbintenissenrecht’ valt uiteen in twee delen: een deel Aansprakelijkheidsrecht en een deel Verbintenissenrecht...


 • 22-10-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 02-11-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het webinar Nieuw IPR ziet op de bevoegde rechter en het toepasselijke recht. In het deel over de bevoegde rechter staat docent Jan Spanjaard stil bij...


 • 30-11-2020
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van de klachtplicht (art. 6:89 BW en 7:23 BW) is er een stroom aan...


 • 08-12-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van...


 • 14-12-2020
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 22-03-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 12-04-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 29-04-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Bespreking van de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het gebied van de huur van woonruimte...


 • 29-06-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 20-09-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten