Webinars
Volg onze cursus achter uw bureau

Geen reistijd
Geen reiskosten
Geen last van files
Wel snel en gedegen kennis vergaren
Wel interactie met de docent

Er zijn belangrijke veranderingen op komst voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven...


 • 04-06-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

In het webinar ‘Actualiteiten Slachtofferrecht’ worden de actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten behandeld...


 • 10-06-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

De corona-crisis heeft direct de vraag doen rijzen of partijen nog wel aan hun overeenkomsten kunnen worden gehouden. Of is er een beroep op...


 • 15-06-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van de klachtplicht (art. 6:89 BW en 7:23 BW) is er een stroom aan...


 • 15-06-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

Poortwachters zoals banken, belastingadviseurs en notarissen moeten...


 • 16-06-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 17-06-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

KEI is per 1 oktober 2019 gestopt. De arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland volgen weer de Landelijke procesreglementen voor civiele dagvaardingszaken...


 • 17-06-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • ...

Schadeberekening is hét item van afgelopen jaar. Alleen reeds het recente arrest HR 25 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 bevat een intrigerend oordeel over...


 • 18-06-2020
 • WEBINAR
 •  414,00
 • 6 NOvA PO-punten

De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten - meestal via duurovereenkomsten...


 • 22-06-2020
 • WEBINAR
 •  414,00
 • 6 NOvA PO-punten

Tijdens dit webinar worden de belangrijkste thema's binnen het gedrags- en tuchtrecht van de advocatuur besproken...


 • 22-06-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het webinar ‘Actualiteiten Verbintenissenrecht’ valt uiteen in twee delen: een deel Aansprakelijkheidsrecht en een deel Verbintenissenrecht...


 • 23-06-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het webinar ‘Procederen in civiel hoger beroep’ valt in twee delen uiteen...


 • 25-06-2020
 • WEBINAR
 •  414,00
 • 6 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 29-06-2020
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten vaardigheden

Het Arbeidsrecht is voortdurend in beweging. Rechtspraak en praktijk zijn niet altijd even duidelijk...


 • 30-06-2020
 • WEBINAR
 •  450,00
 • 6 NOvA PO-punten

In dit webinar wordt aan cursisten de technieken van het schrijven van een vonnis bijgebracht. Leer hoe de inrichting van de eigen processtukken het rechterlijk oordeel kunnen vormen en sturen...


 • 30-06-2020
 • WEBINAR
 •  414,00
 • 6 NOvA PO-punten

Na een korte inleiding en positionering van het bewijsrecht binnen de wettelijke bepalingen komen doel en inhoud van het bewijsrecht aan de orde...


 • 02-07-2020
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 06-07-2020
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten vaardigheden

Veel contracten worden geschreven voor de situatie waarin het faillissement van een van de partijen een ver-van-het-bed show lijkt...


 • 06-07-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 07-07-2020
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten vaardigheden

Het sluiten van overeenkomsten is in beginsel...


 • 07-09-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 21-09-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 02-11-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten