Over IvJO

Het Instituut voor Juridische Opleidingen (IvJO) brengt een gevarieerd aanbod van juridische postacademische opleidingen op de markt. Het instituut onderscheidt zich met een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit, een gestructureerd aanbod en een regionale spreiding daarvan.

Op deze website van het IvJO treft u een link aan naar het cursusaanbod van het Instituut voor Arbeidsrecht. Het Instituut voor Arbeidsrecht en het Instituut voor Juridische Opleidingen vormen een samenwerkingsverband. Het aanbod van opleidingen is complementair: het Instituut voor Arbeidsrecht biedt opleidingen aan op het gebied van het Arbeidsrecht en het Sociale-zekerheidsrecht, het Instituut voor Juridische Opleidingen offreert opleidingen op andere rechtsgebieden.


Missie

Doelstelling van het Instituut voor Juridische Opleidingen (IvJO) is het presenteren van een postacademisch juridisch onderwijsaanbod in in principe alle rechtsgebieden. Dit onderwijsaanbod is een weergave van voor de rechtspraktijk relevante kennis, vaardigheden en ontwikkelingen en dient ertoe juridische professionals in de gelegenheid te stellen hun vakbekwaamheid te ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. Onder vakbekwaamheid verstaan wij niet alleen de juridisch inhoudelijke bekwaamheid maar ook de deskundigheid in de professionele vaardigheden.

Het Instituut voor Juridische Opleidingen streeft ernaar een onderwijsaanbod te creëren van een uitstekende juridische en didactische kwaliteit en wil cursisten en docenten daarbij tevens een servicegerichte dienstverlening bieden.


Raad van Advies

  • Mr. dr. J.A. Booij, Fiscaal advocaat bij Booij Bikkers advocaten, Haarlem / verbonden aan de Universiteit Leiden
  • Mw. mr. A. van Keulen, Chambers Advocaten, Den Haag
  • Mr. dr. A. Knook, senior advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen
  • Mw. mr. A.C. de Kruijf-van Kooten, Letselschadejurist bij De Kruijf Letselschade Expertise B.V.
  • Mw. mr. M. Pesch, Advocaat CMS Derks Star Busman, Utrecht
  • Mw. mr. M.C.J. Peters, Advocaat AV&L Advocatuur en Mediation, Arnhem
  • Mw. mr. M.H. Rozeboom, Advocaat gemeente Smallingerland, Drachten / docent-onderzoeker bij de RUG
  • Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem, Zelfstandig juridisch adviseur, Amsterdam / Hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit / Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch