❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Bouwrecht

Planning

Startdatum
13-06-2024
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
10.00 - 16.45 uur
Startdatum
10-12-2024
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
10.00 - 16.45 uur

PO/PE-punten

5 NOvA PO-punten

Prijs

Prijs:

€ 545,- exclusief  BTW. (Elke tweede en volgende cursiste van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%).

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren. Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

De verdiepingscursus Actualiteiten Bouwrecht geeft een actuele stand van zaken van de relevante aandachtsgebieden in het civiele bouwrecht. De cursus is verdiepend van karakter en van de deelnemers wordt een basiskennis civiel bouwrecht verwacht.

Aan bod komt de belangrijkste jurisprudentie (zowel uitspraken van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen als van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad) van de afgelopen tijd. Bij de bespreking van de uitspraken zal uiteraard tevens stil worden gestaan bij de vraag in hoeverre dit de bestaande praktijk beïnvloedt.

Daarnaast worden recente ontwikkelingen in bouwrechtelijke regelgeving besproken (zoals bijvoorbeeld de Wet Kwaliteitsborging, de verschijning van relevante leidraden en/of herzieningen van de meest gehanteerde algemene voorwaarden).  

Doelgroep en niveau

Advocaten Bouwrecht en juristen van overheden en bouwondernemingen. Cursisten moeten basiskennis van het civiele bouwrecht bezitten.

Niveau is verdieping

Programma

09.30 - 10.00Ontvangst en registratie
10.00 - 11.15Cursus
11.15 - 11.30Pauze
11.30 - 12.45Cursus
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Cursus
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Cursus
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.