❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten (nieuw) Consumentenrecht

Planning

Startdatum
07-11-2024
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
13.00 - 17.15 uur

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 435,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Het Consumentenrecht is in beweging. De richtlijn Consumentenrechten zoals deze op 13 juni 2014 van kracht is geworden in nationale wetgeving, is wederom gewijzigd en deze wijzigingen zijn in 2022 van kracht geworden. De Hoge Raad heeft grote stappen gezet in het Euribor arrest van 22 november 2019 inzake gezichtspunten die relevant zijn bij de ambtshalve toetsing van consument algemene voorwaarden. De ACM heeft recent in haar leidraad ‘Bescherming van de online consument’ de grenzen vastgesteld waar verleiding overgaat in misleiding. Het Hof van Justitie EU heeft in zijn arrest van 3 maart 2020 ruim uitgepakt inzake de interpretatie van het begrip kernbeding (artikel 4 lid 2 Richtlijn oneerlijke bedingen in consumenten overeenkomsten) maar nog breder in zijn arrest van 27 januari 2021. Belangrijke ontwikkelingen! Kortom veel te melden. Daarenboven is het van belang ook aandacht te besteden aan de hiervoor bedoelde Consumentenrecht richtlijnen. Reden genoeg om een cursus over dit onderwerp te volgen!

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om de cursus met succes te kunnen volgen basiskennis van het Verbintenissen- en contractenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje
13.00 - 15.00Europese ontwikkelingen Rechtspraak Hof van Justitie EG 
Wettelijke regeling consumentenrechten 
Wettelijke regeling consumentenkoop 
Wettelijke regeling overeenkomsten op afstand
Wettelijke regeling algemene voorwaarden 
Wet oneerlijke handelspraktijken
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 17.15Koop onroerend goed
Wettelijke regeling e-commerce
Toetsingsbevoegdheden Consumentenautoriteit
Bespreking rechtspraak
Casusbehandeling
17.15Afsluiting

Syllabus

Na afloop van de cursus wordt u het materiaal van de docent als naslagwerk aangeboden.

Reviews

Docent werd door eerder cursisten beoordeeld met het uitmuntende cijfer 10!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

  • Zeker aan te raden. Helaas te kort: had van mij wel een hele dag gemogen in plaats van een halve.
  • Goede inhoud van de cursus. Veel ruimte voor individuele vragen en inbreng. Prima docent met veel kennis van zaken en praktijkervaring. Interactieve cursus, waardoor levendig en boeiend.
  • Leuk! Prikkelende docent (humoristisch ook). Fijn zo veel jurisprudentie in verwerkt. Docent sluit goed aan op cursisten en hun achtergrond en wensen/vragen.
  • Goede cursus. Duidelijke info en uitleg.
  • Goede, heldere presentatie