❮ Terug naar cursusaanbod

Actualiteiten Slachtofferrecht

Planning

Startdatum
20-11-2024
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
14.00 - 20.00 uur

PO/PE-punten

5 NOvA PO-punten
5 MfN PE-punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 545,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Het multidisciplinaire terrein van de rechten van slachtoffers staat in het middelpunt van de maatschappelijke belangstelling. De (Europese) wetgever laat zich niet onbetuigd en ook in de rechtspraak volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Deze toenemende aandacht voor de positie van slachtoffers en nabestaanden kan betekenen dat in het strafprocesrecht een andere benadering nodig is. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de bejegening ter zitting, maar ook aan de juridische verschillen tussen het strafrecht en het civiel recht. Deze cursus staat stil bij de vraag hoe de procesdeelnemers in het strafproces met deze wijzigingen kunnen omgaan en welke instrumenten hen daarbij ter beschikking kunnen staan. Ook zal worden ingegaan op de vraag hoe de strafrechter omgaat met de taakverzwaring die deze slachtofferrechten in het strafproces opleveren.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten Strafrecht of advocaten Letselschade die slachtofferzaken behandelen, een Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken hebben gevolgd of een aan deze opleiding equivalent kennisniveau van het Slachtofferrecht bezitten en hun kennis van het Slachtofferrecht willen actualiseren of verdiepen.

Niveau is verdieping.

Programma

De cursus is interactief van opzet en gericht op de (straf)rechtspraktijk. Rekening wordt gehouden met de verschillen in ervaring die onder professionals nu eenmaal bestaan. Onderwerpen die aan de orde komen, gelardeerd met toepasselijke jurisprudentie, zijn:

 • Inleiding en (herhaling van) het kader van slachtofferrechten in het strafproces
 • Kaderschets Slachtofferrechten in het strafrecht
 • Verwachtingen bij slachtoffers / nabestaanden omtrent de strafzitting, gerechtvaardigd of niet
 • Bejegening van slachtoffers / nabestaanden voorafgaand aan en tijdens het onderzoek ter terechtzitting
 • Rol en positie van bijstandsverleners, waaronder Slachtofferhulp Nederland en advocaten
 • Ontwikkelingen met betrekking tot het verkrijgen van persoonlijke rapportages over de verdachte
 • Ontwikkelingen met betrekking tot het spreekrecht
 • Uitoefening ter terechtzitting van het spreekrecht en voeging als benadeelde partij
 • De bijzondere positie van de civiele vordering in het strafrecht; positie verdachte en diens advocaat
 • Effectief optreden voorafgaand aan en ter terechtzitting door de advocaat van het slachtoffer
 • Ontvankelijkheid en procedurele positie van de benadeelde partij, alsmede diens (re-) presentatie
 • Beoordeling en begroting van ‘rechtstreekse schade’
 • Wettelijke en organisatorische ontwikkelingen Slachtofferrechten
 • Organisatorische ontwikkelingen m.b.t. het slachtoffer (nieuwe technologie etc.)
 • Relevante ontwikkelingen in de rechterlijke organisatie
 • Implementatiewet EURL alsmede hierbij van belang zijnde (Europese) jurisprudentie en gedelegeerde regelgeving: AMvB en ministeriële regeling(en)
 • Gewijzigde Aanwijzingen van het OM alsmede ontwikkelingen op het terrein van het slachtofferbeleid (met name kenbaar via Kamerstukken onder nummer 33552)
 • Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 • Ontwikkelingen Modernisering Wetboek van Strafvordering
 • Ontwikkelingen affectieschadewetgeving

 

13.30 - 14.00Ontvangst
14.00 - 16.00Blok 1
16.00 - 16.15Pauze
16.15 - 17.45 Blok 2
17.45 - 18.30 Diner 
18.30 - 20.00Blok 3
20.00 Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Beide docenten werden door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,7!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Ik heb genoten van het bijwonen van deze cursus. Zelfs als je niets zou inbrengen dan is er nog genoeg casus- en voorbeeldmateriaal.
 • Ik waardeer het zeer dat we -naast de powerpoint- diverse andere hand-outs krijgen.
 • Dikke 10 net als vorig jaar. Bedankt!
 • Zeer goed! Kwalitatief en inhoudelijk zeer goed bruikbaar voor de praktijk.
 • Interessante cursus, besproken onderwerpen zijn relevant voor onze praktijk. Ik zou de cursus aanraden aan anderen.
 • Praktisch, nuttig en gezellig!