❮ Terug naar cursusaanbod

Basiscursus Verbintenissenrecht

Direct aanmelden

Planning

Startdatum
09-11-2020
Locatie
's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
Tijd
09.30 - 16.45 uur

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten

Prijs

€ 595,- exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Deze basiscursus Verbintenissenrecht behandelt de basis van het Verbintenissenrecht aan de hand van zes blokken van een uur. Daarbij komen niet alleen de belangrijkste materieelrechtelijke onderwerpen aan de orde, maar wordt tevens de wisselwerking tussen materieel recht en procesrecht besproken. Hoe zat het ook al weer met ….. de totstandkoming van overeenkomsten en de aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen, nakoming en dwangsom, ingebrekestelling en verzuim, opschorting en verrekening, schuldeisersverzuim, ontbinding, opzegging en vernietiging, schadeberekening en schadebegroting?

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch gevormde juristen, werkzaam op verbintenisrechtelijk gebied. Het niveau is basis. Het gaat om startende advocaten en juristen én om advocaten en juristen (rechters die van sector wisselen, juristen van rechtsbijstandverzekeraars, docenten van hogescholen), die hun basiskennis op dit rechtsgebied willen opfrissen.

Niveau is basis.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 11.00Totstandkoming en afgebroken onderhandelingen
Nakoming en dwangsom
11.00 - 11.15Pauze
11.15 - 12.45Vervolg Nakoming en dwangsom
Ingebrekestelling en verzuim
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 15.00Opschorting, verrekening en schuldeisersverzuim
Ontbinding, opzegging en vernietiging
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Vervolg Ontbinding, opzegging en vernietiging
Schadeberekening en schadebegroting
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers