❮ Terug naar cursusaanbod

Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken

Planning

PO/PE-punten

20 NOvA PO-punten

Prijs

€ 1700,00 exclusief BTW

(Leden van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) ontvangen een korting van 10 procent. Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere kortingsregelingen. Voor niet-LANGZS-leden geldt dat elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor bij deelname aan deze cursus een korting van 10 procent ontvangt.)

Inleiding

De Raad voor Rechtsbijstand heeft in zijn inschrijvingsvoorwaarden 2014 nieuwe deskundigheidseisen opgenomen op het terrein van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De eisen zijn per juli 2014 ingegaan en houden in dat advocaten een Basisopleiding Letsel- en slachtofferzaken van 20 PO-punten moeten hebben gevolgd. De opleiding bestaat uit in totaal 20 modulen van elk één uur, verdeeld over strafrechtelijke, civielrechtelijke en psychologische onderwerpen. IvJO heeft de opleiding verdeeld over drie dagen. 

De eerste dag van vier uur ziet op de regelgeving, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de psychische problematiek van slachtoffers. 

De tweede dag van acht uur ziet op de strafrechtelijke onderwerpen en wordt gegeven door een strafrechter en een strafrechtadvocaat samen. 

De derde dag ziet op de civielrechtelijke onderwerpen. De opleiding van IvJO voldoet aan de door de Raad gestelde vereisten en is door de Raad goedgekeurd.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

Doelgroep is advocaten die een toevoeging willen verkrijgen op het gebied van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

Niveau is basis.

Programma

Dag 1

09.00 - 09.30Ontvangst
 

HET JURIDISCHE KADER

09.30 - 11.00Relevante regelgeving
 • De bepalingen omtrent het slachtoffer in Wetboek van Strafvordering
 • Relevante jurisprudentie
 • Aanwijzing slachtofferzorg
 • Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik
 • Aanwijzing zedenmisdrijven
 • Europese wetgeving mbt het slachtoffer
 • Internationale verdragen welke betrekking hebben op het slachtoffer
  Mr. L.A.J. Kock
11.00 - 11.15Pauze
 

OVER WIE HEBBEN WE HET: PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN

11.15 - 12.15Psychische aspecten I
 • Psychische problemen van slachtoffers
 • De gevolgen voor de slachtoffers
  Mw. dr. I.A.E. Bicanic
12.15 - 13.15Psychische aspecten II
 • Mogelijke therapieën voor slachtoffers
 • Slachtofferhulp, samenwerking met case-management
 • Hoe omgaan met getraumatiseerde cliënten?
  Mw. dr. I.A.E. Bicanic
13.15 - 14.00Lunch
 

SCHADEFONDS GEWELDSMISDRIJVEN

14.00 - 15.00Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Wat houdt het Schadefonds Geweldsmisdrijven in?
 • Wie kunnen een beroep doen op het SG?
 • Hoe stel je een beroep in op het SG?
 • Wat zijn de verjaringstermijnen bij het SG?
 • Hoe verloopt een aanvraag bij het SG?
 • Welke schadebedragen kunnen op basis van de beleidsregels worden uitgekeerd?
  Mr. J. Warntjes
15.00Afsluiting

 

Dag 2 

STRAFRECHTELIJKE ONDERWERPEN

09.30 - 10.00Ontvangst
10.00 - 11.00Aangifte door het slachtoffer
 • Tegen welke problemen loopt het slachtoffer aan tijdens de aangifte?
 • De rechten en de positie van het slachtoffer na de aangifte
 • Wat is een slachtoffer?
 • Minderjarige als slachtoffer
 • Wat is het verschil tussen het bijstaan en het vertegenwoordigen van een slachtoffer?
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
11.00 - 12.00Het politieonderzoek
 • Wat zijn de rechten van het slachtoffer tijdens het politieonderzoek?
 • Wat is de positie van de advocaat in deze fase van het onderzoek?
 • Voortgang van het onderzoek
 • Inzage in en het ontvangen van het politiedossier
 • Hoe het slachtoffer bij te staan in deze fase?
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 14.00De positie van de rechter-commissaris in het opsporingsonderzoek
 • Getuigenverhoor bij de Rechter-commissaris
 • Positie van de advocaat tijdens deze fase
 • Hoe het slachtoffer voor te bereiden op het getuigenverhoor?
 • Hoe het slachtoffer bij te staan tijdens het getuigenverhoor?
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
14.00 - 15.00Onderzoek door het Openbaar Ministerie
 • Slachtoffergesprek met de Officier van Justitie
 • Contact met het Openbaar Ministerie
 • Stellen als benadeelde partij in het strafproces
 • Het opvragen van het gehele strafdossier
 • Beklag ex art 12 SV  
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.15Vordering benadeelde partij
 • Inhoud vordering benadeelde partij
 • Wie kan zich in het strafproces voegen als benadeelde partij?
 • In welke fase voegen als benadeelde partij?
 • Behandeling als procespartij
 • Informatieverstrekking aan cliënt
 • Beslag
 • Executie strafvonnis
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
16.15 - 17.15Het spreekrecht
 • De procedure van het spreekrecht
 • Verschillende aspecten van het spreekrecht
 • Ondersteuning bij het opstellen van een schriftelijke slachtofferverklaring
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
17.15 - 18.15Diner
18.15 - 19.15De zitting
 • Voorbereiden van het slachtoffer op de zitting
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
19.15 - 20.15Overige
 • De piketregeling
 • Financiering van de rechtsbijstand
 • Proceskosten
 • Voorschotregeling
 • Het misbruik in de RK kerk en overheidsinstellingen
 • Het LEBZ
 • Huiselijk geweld en huisverbod
  Mr. R.A. Korver en Mr. P.C. Quak
20.15Afsluiting

 

Dag 3

CIVIELRECHTELIJKE ONDERWERPEN

09.30 - 10.00Ontvangst
10.00 - 11.00Bewijs
 • Bewijskracht onherroepelijk strafvonnis
 • Verdeling bewijslast in civiele procedures
 • Vaststellen van causaal verband
 • Omkeringsregeling
 • Toerekening schade bij schending verkeers- en veiligheidsnorm
 • Deskundigenrapport
  Mr. dr. R.J.Q. Klomp
11.00 - 12.00Verjaring
 • Kort verjaringstermijn
 • Lang verjaringstermijn
 • Verjaring bij minderjarigen
 • Stuiten van verjaringstermijn
 • Verjaring en redelijkheid en billijkheid
  Mr. dr. R.J.Q. Klomp
12.00 - 13.00Lunch
13.00 - 14.00Aansprakelijkheid I
 • De onrechtmatige daad in het algemeen
 • De onrechtmatige daad specialis
 • Jurisprudentie mbt de onrechtmatige daad
 • Verschil onrechtmatige daad en toerekenbare tekortkoming
  Prof. mr. dr. A. Kolder
14.00 - 15.00Aansprakelijkheid II
 • Kelderluikcriteria
 • Gevaarzetting
 • Zorgvuldigheidsnorm
 • Waarschuwingsplicht
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Eigen schuld of medeschuld van het slachtoffer
  Prof. mr. dr. A. Kolder
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.15Civiele procedure
 • Hoe een civiele vordering in te stellen?
 • In welke fase van het strafproces een civiele vordering instellen?
 • Procesregels mbt het instellen van een civiele vordering
 • Mogelijke andere civiele procedures (bodemzaak, deelgeschil, voorlopig getuigenverhoor, etc.)
 • Op welke manier stel je de veroorzaker aansprakelijk?
 • Conservatoir beslag leggen 
  Mr. H. de Hek
16.15 - 17.15Schadevergoeding I
 • De vordering
 • Schadevergoedingsmaatregel
 • De toepassing van de schadevergoedingsmaatregel
 • Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding
 • Incasso vordering door CJIB
  Mr. H. de Hek
17.15 - 18.15Diner
18.15 - 19.15Schadevergoeding II
 • Concrete en abstracte schadebegroting
 • Verplaatste schade
 • Eigen schade ouder of familie
 • Schade minderjarige
  Mr. H. de Hek
19.15 - 20.15Schadevergoeding III
 • Welke schadeposten mogelijk?
 • Toepassing richtlijnen van de Letselschaderaad
 • Immateriële schade
 • Shockschade en affectieschade
 • Buitengerechtelijke kosten
  Mr. H. de Hek
20.15Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Super dag gehad! Boeiende sprekers. Zeer leerzaam en interessant.
 • Mevr. Bicanic is een zeer goede, ethousiaste docente, Tof!
 • Dag 1 onderdeel van mevrouw Bicanic was zeer verhelderend en een meerwaarde voor de kennis.
 • Dag 2 is een fantastische cursusdag, zeer bruikbaar en toepasbaar in de praktijk (L.M. Wagemaker, advocaat)
 • Topdag! Zeer bevlogen en enthousiaste en zeer deskundige docenten.
 • Onwijs leerzame en leuke dag. Complimenten voor mr. Korver, zeer boeiende presentatie met gepaste humor (K. Lans, advocaat)
 • Over dag 3 zeiden cursisten: Afwisselend, nuttig.Top docenten! Zeer deskundig en bevlogen. Super leerzaam voor beginners letselschaderecut.   
 • Fijne cursus, goede afwisseling van docenten en onderwerpen. Goede sprekers! Locatie was top.
 • Korver is een topper, mooie tips en tricks.
 • Zeer praktisch en goed toepasbaar. Het motiveert om veel meer te doen dan ik dacht dat kon.
 • Tot de laatste minuut boeiend.