❮ Terug naar cursusaanbod

Verjaring, verval en het verlies van rechten

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 325,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van de klachtplicht (art. 6:89 BW en 7:23 BW) is er een stroom aan jurisprudentie over deze wettelijke vorm van rechtsverwerking. Doordat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de feitelijke grondslag van de vordering bepaalt of de klachtplicht van art. 7:23 BW van toepassing is (HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2902), is de actieradius van deze bepaling enorm groot. Tegelijk heeft de Hoge Raad de toepasselijkheid van de klachtplicht aanzienlijk beperkt. Ook rond verjaring zijn allerlei ontwikkelingen te melden. Alleen al in de afgelopen jaren heeft de Hoge Raad circa tien arresten gewezen over de verjaring van vorderingen. In de wet is de verjaring op een verbrokkelde en lapidaire wijze geregeld. De Hoge Raad heeft een systematische benadering gekozen door de verjaringsregels in onderlinge samenhang te bezien.

In deze cursus komen deze recente ontwikkelingen uitgebreid aan de orde. Het accent ligt hierbij op de manier waarop verjaring en verval in de processtukken effectief aan de orde kan worden gebracht. Ten slotte is er aandacht voor het incidentele verval op grond van rechten op grond van de redelijkheid en billijkheid. Ook op dit terrein heeft de Hoge Raad zich niet onbetuigd gelaten en een aantal belangwekkende arresten gewezen.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 14.30Kenschets van verjaring en verval. Bespreking van het wettelijk systeem en de vele vragen die dat oproept.
14.30 - 15.00Bespreking van recente arresten op het terrein van verjaring en verval. Tevens aandacht voor stelplicht, bewijslast en de beperkte mogelijkheden van ambtshalve toetsing.
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 15.45Vervolg Bespreking van recente arresten op het terrein van verjaring en verval.
15.45 - 16.45Hoe kunnen de diverse ontwikkelingen effectief in het processuele debat worden ingezet.
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus.

Reviews

Docent werd door eerdere cursisten beoordeeld met een 9,6!


Onze cursus werd met de volgende opmerking gewaardeerd:

  • Zeer goed!