❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Contracten maken en beoordelen

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten

Prijs

€ 356,- exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Voor goed begrip van het Contractenrecht is inzicht nodig in theorie en vooral praktijk. In het webinar ‘Contracten maken en beoordelen’ bespreekt docent Edwin van Wechem aan de hand van de theorie een aantal clausules en spitst daarna toe op de toepassing in de praktijk. Er bestaan maar weinig opleidingen voor het schrijven en het beoordelen van contracten. Het is klaarblijkelijk een onderwerp waarmee de Nederlandse jurist in de praktijk met ‘trial and error’ zijn pad moet vinden. Docent Edwin van Wechem, die ruime ervaring in de (internationale) contractenrechtpraktijk heeft, deelt zijn tips en tricks met u. En natuurlijk bespreekt hij de relevante en recente arresten van de Hoge Raad. Hierbij wordt onder meer ingegaan op het thema ‘leren exonereren’, waarbij een aantal Hoge Raad arresten uit 2019 en 2020 wordt betrokken waarin door ons hoogste rechtscollege een scherp onderscheid tussen diverse rechtsvorderingen wordt aangebracht. Maar de uitsmijter is een spiksplinternieuw arrest van de Hoge Raad in 2021 over de beoordeling van een standaard exoneratie clausule.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen. Cursisten moeten om dit webinar met succes te kunnen volgen basiskennis van het Verbintenissenrecht bezitten.

Niveau is verdieping.

Programma

13.30Aanvang
13.30 - 15.00Totstandkoming van overeenkomsten
Beoordeling van overeenkomsten
Letters of intent en clausules daaruit
15.00 - 15.30Beoordelen en opstellen van disclaimers
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Vervolg beoordelen en opstellen van disclaimers
16.45 - 17.45Opstellen en beoordelen diverse clausules zoals clausules voor finale kwijting, geheimhouding, eigendomsvoorbehoud etc.
17.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.