❮ Terug naar cursusaanbod

Aansprakelijkheid van bestuurders van BV’s

Planning

Startdatum
09-09-2024
Locatie
Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Tijd
13.30 - 19.30 uur

PO/PE-punten

5 NOvA PO-punten
5 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
5 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 545,00 exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen is uiterst actueel. Recente jurisprudentie van de Hoge Raad heeft meer duidelijkheid gebracht in de aansprakelijkheidspositie van bestuurders. In het arrest Mobile Services van 9 juli 2021 heeft de Hoge Raad in het voordeel van bestuurders de grenzen van de strenge faillissementsaansprakelijkheid van art. 2:248 lid 2 BW opgezocht. Eerder besliste onze hoogste rechter in het kader van art. 6:162 BW al dat bestuurders van bedrijven in moeilijkheden nog de nodige betalingsautonomie hebben (zie o.a. het Source Food-arrest van 17 januari 2020). Ook de wetgever heeft de laatste jaren het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid verder ontwikkeld, recentelijk door de op 1 juli 2021 inwerking getreden Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Denk voorts aan de Wet Flex-BV, de Wet Civielrechtelijk bestuursverbod en de Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid.

In de praktijk gaat het vooral om de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van BV’s, zowel binnen als buiten faillissement van de vennootschap, wegens onbehoorlijk bestuur, onverantwoorde dividenduitkeringen of onrechtmatig handelen (met name lichtvaardig contracteren of selectieve betalingen in het zicht van faillissement).

In deze cursus worden de relevante aansprakelijkheidsrisico's (en de methoden zich daartegen te wapenen) behandeld, zowel binnen als buiten faillissement van de vennootschap. Aandacht wordt besteed aan recente jurisprudentie, literatuur en aan de stand van de wetgeving. 
In bepaalde gevallen kunnen bestuurders ook direct door de belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde belastingschulden voor de vennootschap waarvoor zij werkzaam zijn. Er wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende aansprakelijkheden en van de wijzen waarop bestuurders de risico's op aansprakelijkheid kunnen verminderen. Voorts worden onder meer besproken de algemene bestuurdersaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid voor de fiscale boete, de aansprakelijkheid voor aansprakelijkheidsschulden, de Wet bestuurdersaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid op grond van OD (door de belastingdienst) en de betwistingsprocedure. De cursus bespreekt de meest recente jurisprudentie van deze aansprakelijkheden.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten, (kandidaat)notarissen, bedrijfsjuristen, juristen van trustkantoren en juristen van accountantskantoren. Cursisten dienen basiskennis te bezitten van het Ondernemingsrecht en tenminste één jaar relevante ervaring te hebben.

Niveau is verdieping.

Programma

13.00 - 13.30Ontvangst met een broodje
13.30 - 15.00Aansprakelijkheid van bestuurders op grond van Boek 2 BW
 • Onbehoorlijke taakvervulling en aansprakelijkheid jegens de vennootschap (art. 2:9 BW)
 • Ernstige verwijtbaarheid
 • Collectieve taakuitoefening en disculpatie
 • Wet bestuur en toezicht (One tier/two tierstelsel)
 • Decharge en vrijwaring
 • Aansprakelijkheid voor onverantwoorde dividenduitkeringen (art. 2:216 BW)
 • Beginaansprakelijkheid jegens schuldeisers (art. 2:69/180 BW)
 • Aansprakelijkheid en flexibilisering BV-recht
 • Faillissementsaansprakelijkheid (art. 2:138/248 BW)
 • Schending boekhoud- en publicatieverplichtingen
 • Medebeleidsbepalers
 • Kennelijk onbehoorlijk toezicht
 • Verzekering
 • Bestuursverbod
  Prof. mr. J.B. Wezeman
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 16.45Aansprakelijkheid van bestuurders op grond van onrechtmatige daad
 • Onrechtmatige-daadaansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • Aansprakelijkheid wegens lichtvaardig contracteren
 • Aansprakelijkheid wegens veroorzaken betalingsonmacht
 • Individuele of collectieve aansprakelijkheid?
 • Persoonlijke verwijtbaarheid
 • Verzekering
 • Regres
  Prof. mr. J.B. Wezeman
16.45 - 17.30Diner
17.30 - 19.30Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden
 • Aansprakelijkheid op grond van OD
 • Algemene aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid voor fiscale boete
 • Aansprakelijkheid van vereffenaar
 • Aansprakelijkheid op grond van de WBA
 • Aansprakelijkheid voor aansprakelijkheidsschulden
 • Betwisting van aansprakelijkheid 
  Mr. dr. J.A. Booij
19.30Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Reviews

Docenten werden door eerdere cursisten respectievelijk beoordeeld met een 9,9 en een 9,6!

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Zeer leerzaam, helder en mooi overzichtelijk (C.G. Klomp, advocaat)
 • Goede inhoudelijke cursus, mooie aansluiting van beide delen.
 • Inhoudelijk goed en interessant. Veel praktijkgevallen, is leuk om te horen!
 • Aanrader, interessant en goede presentaties. Erg leuk en nuttig.
 • Prima, helder op hoofdlijnen en leuk zijn de vele praktijkvoorbeelden.