Cursusaanbod

Gefilterd op:

Rechtsgebied

Locatie

Docent

Op 1 april 2021 is het Rolreglement voor het procederen in hoger beroep aangepast...


 • 29-10-2021
 • WEBINAR
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is sinds...


 • 01-11-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Kennis van het faillissementsrecht blijft onontbeerlijk. De nasleep van de coronacrisis zal ongetwijfeld tot...


 • 01-11-2021
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 01-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema's binnen het gedrags- en tuchtrecht...


 • 02-11-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Welke ontwikkelingen zijn in de recente huurrechtjurisprudentie te...


 • 02-11-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten, 4 KNB PE-punten

Besluitvorming vindt plaats om de koers van de rechtspersoon en de onderneming vast te leggen...


 • 02-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het Consumentenrecht is in beweging. De richtlijn Consumentenrechten zoals...


 • 03-11-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Deze cursus geeft, naast actualiteiten over dit onderwerp, een...


 • 03-11-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Partner- en kinderalimentatie, afwikkeling van huwelijksvoorwaarden...


 • 04-11-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten, 6 MfN PE-punten cat. 2

Hoe zit het ook alweer met de oplevering van een bouwwerk op grond van...


 • 04-11-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het berekenen van kinderalimentatie is niet steeds zo gemakkelijk als het lijkt …


 • 08-11-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 MfN PE-punten cat. 2, 6 KNB PE-punten

De cursus ‘Procederen in civiel hoger beroep’ valt in twee...


 • 08-11-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 08-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

De cursus Actualiteiten Ondernemingsrecht behandelt de recente ontwikkelingen in...


 • 08-11-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten, 4 KNB PE-punten

Arbeidsrecht is altijd in ontwikkeling. Denk aan de vele arbeidsrechtelijke problemen die corona met zich meebrengt...


 • 09-11-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Opschorting, verrekening en schuldeisersverzuim leveren in de praktijk regelmatig problemen op...


 • 09-11-2021
 • Nieuwegein Green Village
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

De ontwikkelingen in de huurmarkt volgen elkaar in snel tempo...


 • 09-11-2021
 • Amsterdam Mercure Hotel Amsterdam West
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Tegenwoordig worden de rechten en verplichtingen van private partijen niet alleen door het nationale Vermogensrecht, maar ook door het Unierecht geregeld...


 • 09-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Op 1 oktober 2020 is het eerste gedeelte in werking getreden van de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van...


 • 10-11-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Hoe om te gaan met de mogelijkheden die de wet biedt voor...


 • 11-11-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Deze inleidende cursus Erfrecht behandelt de basis van het Erfrecht aan...


 • 11-11-2021
 • Breukelen Van der Valk Hotel
 •  990,00
 • 12 NOvA PO-punten

Iedere professional met een privaatrechtelijke praktijk wil...


 • 11-11-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het groepsregime van art. 2:403 BW biedt groepsmaatschappijen de mogelijkheid om vrijgesteld te zijn van de verplichting tot het openbaar maken van...


 • 11-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

De rol is de spil waar de civiele procedure om draait...


 • 15-11-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het is een hot item in het Vermogensrecht: zorgplichten...


 • 15-11-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen is...


 • 15-11-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  495,00
 • 5 NOvA PO-punten, 5 KNB PE-punten

De regels van het bewijsrecht zijn niet moeilijk. Bij de toepassing van die regels stuit men echter...


 • 16-11-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het bouwrecht onderscheidt zich van andere rechtsgebieden doordat de...


 • 16-11-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Na een jarenlang intensief debat in de doctrine is de kogel eindelijk door de kerk...


 • 16-11-2021
 • Amsterdam Mercure Hotel Amsterdam West
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het groepsregime van art. 2:403 BW biedt groepsmaatschappijen de mogelijkheid om vrijgesteld te zijn van de verplichting tot het openbaar maken van...


 • 17-11-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 KNB PE-punten

Overtuiging is niet alleen gelijk hebben, maar vooral gelijk krijgen. Toch zijn er altijd mensen die u dit gelijk niet willen geven...


 • 18-11-2021
 • Amsterdam Mercure Hotel Amsterdam West
 •  415,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Aansprakelijkheid of niet? Deze cursus bespreekt recente ontwikkelingen...


 • 18-11-2021
 • Amsterdam Mercure Hotel Amsterdam West
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

In de cursus ‘Relativiteit en causaliteit’ worden twee...


 • 18-11-2021
 • Amsterdam Mercure Hotel Amsterdam West
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

De executie van een titel begint bij de titel zelf. Niet altijd is een titel even duidelijk, met alle gevolgen van dien...


 • 22-11-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Op 1 april 2021 is het Rolreglement voor het procederen in hoger beroep aangepast.


 • 22-11-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het ene letsel is het andere niet en iedere benadeelde is uniek...


 • 23-11-2021
 • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Privacy en bescherming van persoonsgegevens was een aantal jaren geleden...


 • 23-11-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

De cursus ‘Actualiteiten Verbintenissenrecht’ valt uiteen in twee delen: een deel Aansprakelijkheidsrecht en een deel Verbintenissenrecht...


 • 23-11-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Tijdens de cursus ‘Fraude, multidisciplinair voorkomen en bestrijden’ komen...


 • 24-11-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Bij deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld...


 • 25-11-2021
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten, 4 KNB PE-punten

Ondernemingsrechtadvocaten, -notarissen en -juristen hebben in...


 • 25-11-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten

In het voorjaar van 2021 komt de Commissie Donner met een advies aan het kabinet...


 • 25-11-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Stuur het rechterlijk oordeel met effectieve processtukken!


 • 29-11-2021
 • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Boedelafwikkeling in de rechtspraktijk blijkt lastig te zijn, mede...


 • 29-11-2021
 • Breukelen Van der Valk Hotel
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Bij veel overeenkomsten tussen ondernemingen en andere...


 • 30-11-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het Alimentatierecht enerzijds en rekenwerk anderzijds blijven een lastige materie...


 • 30-11-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Het strafproces kenmerkt zich de laatste jaren door een toegenomen aandacht voor de positie van het slachtoffer...


 • 30-11-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  495,00
 • 5 NOvA PO-punten

Het strafproces biedt niet altijd een oplossing waar verdachten en slachtoffers...


 • 01-12-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het Financieel strafrecht, dat ziet op de strafrechtelijke handhaving van...


 • 01-12-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Contracteren in een internationale omgeving of het oplossen van OD vraagstukken waarbij verschillende rechtstelsels zijn betrokken, vereisen...


 • 01-12-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van...


 • 02-12-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

In uw werk wilt u altijd het maximale effect bereiken, ook wanneer u...


 • 02-12-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

De cursus ‘Actualiteiten Vermogensrecht, verzorgd door twee NJB-kroniekschrijvers’ ziet op de recente ontwikkelingen...


 • 02-12-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 06-12-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Het wezen van de advocaat is overtuigen. Leer daarom op...


 • 06-12-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten niet-juridisch

Incidenten verstoren het gewone verloop van de procedure...


 • 06-12-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Als advocaat kan uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) vallen...


 • 06-12-2021
 • WEBINAR
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 07-12-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap zijn in de praktijk belangrijke en aantrekkelijke vormen voor samenwerking in...


 • 07-12-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  495,00
 • 5 NOvA PO-punten, 5 KNB PE-punten

Van bedoelen naar begrijpen: grenzen en kansen bij uitleg van overeenkomsten


 • 07-12-2021
 • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Op 1 april 2021 is het Rolreglement voor het procederen in hoger beroep aangepast...


 • 07-12-2021
 • WEBINAR
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het huurrecht van woonruimte lijkt in rustig vaarwater, maar schijn bedriegt...


 • 08-12-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Over rechtsvinding zijn boekenkasten vol geschreven. Al deze beschouwingen draaien om die ene kernvraag: hoe komt de rechter tot zijn oordeel...


 • 09-12-2021
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het treffen van een regeling voor aansprakelijkheid bij schade...


 • 09-12-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 09-12-2021
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

In deze cursus wordt aan cursisten de technieken van het schrijven van...


 • 13-12-2021
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

In deze veelgevraagde cursus kunnen alle procesrechtelijke actualiteiten (Eerste boek Rv) van de laatste 12 maanden aan bod komen...


 • 13-12-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

In de cursus ‘Machtsverhoudingen in de vennootschap’ gaat het om belangrijke veranderingen...


 • 13-12-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Voor goed begrip van het Contractenrecht is inzicht nodig in theorie en vooral praktijk. In de cursus ‘Contracten maken en beoordelen’ bespreekt docent Edwin van Wechem...


 • 14-12-2021
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever...


 • 14-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 KNB PE-punten, 2 NOvA PO-punten

De cursus ‘Internationale handelscontracten: agentuur en distributie’ besteedt veel aandacht aan de verschillen tussen agentuur, distributie en franchising...


 • 15-12-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Wetgeving en jurisprudentie rond onderdelen van het Personen-, familie- en jeugdrecht zijn sterk in ontwikkeling...


 • 15-12-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten

In het webinar ‘Actualiteiten Slachtofferrecht’ worden de actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten behandeld...


 • 15-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Schadeberekening is hét item van de afgelopen jaren. Alleen reeds het arrest HR 25 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 bevat een intrigerend oordeel over...


 • 16-12-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Deze cursus ‘Actualiteiten Letselschade’ behandelt recente ontwikkelingen in het letselschaderecht...


 • 16-12-2021
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

In mijn proefschrift ‘Biases in de boardroom en raadkamer’ onderzoek ik vanuit multidisciplinair perspectief de invloed van mentale misleiding op...


 • 16-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten - meestal via...


 • 20-12-2021
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

In het webinar ‘Vote and Value: zeggenschap bij en financiering van de (beurs)vennootschap’ bespreekt Titiaan Keijzer de praktische implicaties van...


 • 20-12-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Alle rechtbanken en gerechtshoven hanteren per...


 • 20-12-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  225,00
 • ...

Zeker als het gaat over vastgoed speelt de overheid een belangrijke rol...


 • 21-12-2021
 • Amsterdam Mercure Hotel Amsterdam West
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten

Familierechtadvocaten, (kandidaat)notarissen, mediators en andere...


 • 22-12-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van...


 • 07-03-2022
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten

Zeker als het gaat over vastgoed speelt de overheid een belangrijke rol...


 • 15-03-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 28-03-2022
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wat te doen als de uitvoering van een overeenkomst problematisch wordt door de corona-crisis...


 • 07-04-2022
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 11-04-2022
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het ene letsel is het andere niet en iedere benadeelde is uniek...


 • 14-04-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Bij deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld...


 • 19-04-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten, 4 KNB PE-punten

Arbeidsrecht is altijd in ontwikkeling. Denk aan de vele arbeidsrechtelijke problemen die corona met zich meebrengt...


 • 21-04-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

De regels van het bewijsrecht zijn niet moeilijk. Bij de toepassing van die regels stuit men echter...


 • 25-04-2022
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het multidisciplinaire terrein van de rechten van slachtoffers staat in...


 • 26-04-2022
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  495,00
 • 5 NOvA PO-punten

Deze basiscursus Verbintenissenrecht behandelt de basis van het...


 • 09-05-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Het relatievermogensrecht is sterk in ontwikkeling. Dit blijkt vooral uit de in 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen...


 • 12-05-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

In de masterclass ‘Retorische Intelligentie’ gaat u aan de slag met het aanscherpen van uw verbale intelligentie. Want u weet: in alles wat u doet in uw werk, is...


 • 16-05-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Opschorting, verrekening en schuldeisersverzuim leveren in de praktijk regelmatig problemen op...


 • 17-05-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 17-05-2022
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Voor goed begrip van het Contractenrecht is inzicht nodig in theorie en vooral praktijk. In het webinar ‘Contracten maken en beoordelen’ bespreekt docent Edwin van Wechem...


 • 19-05-2022
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten

In het voorjaar van 2021 komt de Commissie Donner met een advies aan het kabinet...


 • 19-05-2022
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Overtuiging is niet alleen gelijk hebben, maar vooral gelijk krijgen. Toch zijn er altijd mensen die u dit gelijk niet willen geven...


 • 23-05-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  415,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Boilerplate clausules zijn die clausules die in veel contracten standaard zijn opgenomen. Maar zijn deze bepalingen...


 • 23-05-2022
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

Kennis van het faillissementsrecht blijft onontbeerlijk. De nasleep van de coronacrisis zal ongetwijfeld tot...


 • 24-05-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Als notaris kan uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) vallen...


 • 25-05-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  295,00
 • 3 KNB PE-punten

Franchise is een van de motoren van de economie met een branchebrede...


 • 30-05-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Privacy en bescherming van persoonsgegevens was een aantal jaren geleden...


 • 31-05-2022
 • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

In deze cursus wordt aan cursisten de technieken van het schrijven van...


 • 31-05-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Deze inleidende cursus Erfrecht behandelt de basis van het Erfrecht aan...


 • 01-06-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  990,00
 • 12 NOvA PO-punten

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever...


 • 02-06-2022
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 KNB PE-punten, 2 NOvA PO-punten

De anti-witwaswetgeving legt grote verantwoordelijkheid bij instellingen. Dit is volstrekt geen sinecure...


 • 07-06-2022
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Bij veel overeenkomsten tussen ondernemingen en andere...


 • 09-06-2022
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

De cursus ‘Procederen in civiel hoger beroep’ valt in twee...


 • 13-06-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 13-06-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Hoe om te gaan met de mogelijkheden die de wet biedt voor...


 • 13-06-2022
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het strafproces kenmerkt zich de laatste jaren door een toegenomen aandacht voor de positie van het slachtoffer...


 • 14-06-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  495,00
 • 5 NOvA PO-punten

Boedelafwikkeling in de rechtspraktijk blijkt lastig te zijn, mede...


 • 14-06-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Het Consumentenrecht is in beweging. De richtlijn Consumentenrechten zoals...


 • 15-06-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Schadeberekening is hét item van de afgelopen jaren. Alleen reeds het arrest HR 25 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 bevat een intrigerend oordeel over...


 • 16-06-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

De Raad voor Rechtsbijstand stelt deskundigheidseisen aan advocaten voor het mogen behandelen van zaken op het terrein Huurrecht...


 • 20-06-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  1.360,00
 • 20 NOvA PO-punten

Partner- en kinderalimentatie, afwikkeling van huwelijksvoorwaarden...


 • 21-06-2022
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten, 6 MfN PE-punten cat. 2

In deze veelgevraagde cursus kunnen alle procesrechtelijke actualiteiten (Eerste boek Rv) van de laatste 12 maanden aan bod komen...


 • 21-06-2022
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 22-06-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van...


 • 23-06-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Marketing roept specifieke privacyvragen op. Welke gegevens mag...


 • 23-06-2022
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Contracteren in een internationale omgeving of het oplossen van OD vraagstukken waarbij verschillende rechtstelsels zijn betrokken, vereisen...


 • 27-06-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Na een korte inleiding en positionering van het bewijsrecht binnen de wettelijke...


 • 28-06-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Stuur het rechterlijk oordeel met effectieve processtukken!


 • 28-06-2022
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Als advocaat kan uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) vallen...


 • 29-06-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Alle rechtbanken en gerechtshoven hanteren per...


 • 29-06-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  225,00
 • ...

De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten - meestal via...


 • 30-06-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen is...


 • 30-06-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  495,00
 • 5 NOvA PO-punten, 5 KNB PE-punten

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema's binnen het notariële tuchtrecht...


 • 04-07-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  295,00
 • 3 KNB PE-punten

Bespreking van de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het gebied van de huur van woonruimte...


 • 05-07-2022
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

De cursus ‘Internationale handelscontracten: agentuur en distributie’ besteedt veel aandacht aan de verschillen tussen agentuur, distributie en franchising...


 • 05-07-2022
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van...


 • 06-07-2022
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema's binnen het gedrags- en tuchtrecht...


 • 07-07-2022
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten