Cursusaanbod

Gefilterd op:

Rechtsgebied

Locatie

Docent

Van bedoelen naar begrijpen: grenzen en kansen bij uitleg van overeenkomsten


  • 31-01-2022
  • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
  •  295,00
  • 3 NOvA PO-punten

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van...


  • 07-03-2022
  • WEBINAR
  •  276,00
  • 4 NOvA PO-punten

Zeker als het gaat over vastgoed speelt de overheid een belangrijke rol...


  • 15-03-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  595,00
  • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


  • 28-03-2022
  • WEBINAR
  •  138,00
  • 2 NOvA PO-punten

Wat te doen als de uitvoering van een overeenkomst problematisch wordt door de corona-crisis...


  • 07-04-2022
  • WEBINAR
  •  138,00
  • 2 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


  • 11-04-2022
  • WEBINAR
  •  138,00
  • 2 NOvA PO-punten

Het ene letsel is het andere niet en iedere benadeelde is uniek...


  • 14-04-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  595,00
  • 6 NOvA PO-punten

Arbeidsrecht is altijd in ontwikkeling. Denk aan de vele arbeidsrechtelijke problemen die corona met zich meebrengt...


  • 14-04-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  595,00
  • 6 NOvA PO-punten

Bij deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld...


  • 19-04-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten, 4 KNB PE-punten

De regels van het bewijsrecht zijn niet moeilijk. Bij de toepassing van die regels stuit men echter...


  • 25-04-2022
  • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten

Het multidisciplinaire terrein van de rechten van slachtoffers staat in...


  • 26-04-2022
  • Rotterdam Novotel Brainpark
  •  495,00
  • 5 NOvA PO-punten

Deze basiscursus Verbintenissenrecht behandelt de basis van het...


  • 09-05-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  595,00
  • 6 NOvA PO-punten

Het relatievermogensrecht is sterk in ontwikkeling. Dit blijkt vooral uit de in 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen...


  • 12-05-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten

In de masterclass ‘Retorische Intelligentie’ gaat u aan de slag met het aanscherpen van uw verbale intelligentie. Want u weet: in alles wat u doet in uw werk, is...


  • 16-05-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Opschorting, verrekening en schuldeisersverzuim leveren in de praktijk regelmatig problemen op...


  • 17-05-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


  • 17-05-2022
  • WEBINAR
  •  138,00
  • 2 NOvA PO-punten

Voor goed begrip van het Contractenrecht is inzicht nodig in theorie en vooral praktijk. In het webinar ‘Contracten maken en beoordelen’ bespreekt docent Edwin van Wechem...


  • 19-05-2022
  • WEBINAR
  •  276,00
  • 4 NOvA PO-punten

In het voorjaar van 2021 komt de Commissie Donner met een advies aan het kabinet...


  • 19-05-2022
  • Rotterdam Novotel Brainpark
  •  295,00
  • 3 NOvA PO-punten

Overtuiging is niet alleen gelijk hebben, maar vooral gelijk krijgen. Toch zijn er altijd mensen die u dit gelijk niet willen geven...


  • 23-05-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  415,00
  • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Boilerplate clausules zijn die clausules die in veel contracten standaard zijn opgenomen. Maar zijn deze bepalingen...


  • 23-05-2022
  • WEBINAR
  •  207,00
  • 3 NOvA PO-punten

Kennis van het faillissementsrecht blijft onontbeerlijk. De nasleep van de coronacrisis zal ongetwijfeld tot...


  • 24-05-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten

Als notaris kan uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) vallen...


  • 25-05-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  295,00
  • 3 KNB PE-punten

Franchise is een van de motoren van de economie met een branchebrede...


  • 30-05-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten

Privacy en bescherming van persoonsgegevens was een aantal jaren geleden...


  • 31-05-2022
  • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
  •  595,00
  • 6 NOvA PO-punten

In deze cursus wordt aan cursisten de technieken van het schrijven van...


  • 31-05-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  595,00
  • 6 NOvA PO-punten

Deze inleidende cursus Erfrecht behandelt de basis van het Erfrecht aan...


  • 01-06-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  990,00
  • 12 NOvA PO-punten, 12 KNB PE-punten

De notaris is als beroepsbeoefenaar werkzaam in opdracht van een opdrachtgever...


  • 02-06-2022
  • WEBINAR
  •  138,00
  • 2 KNB PE-punten, 2 NOvA PO-punten

De anti-witwaswetgeving legt grote verantwoordelijkheid bij instellingen. Dit is volstrekt geen sinecure...


  • 07-06-2022
  • WEBINAR
  •  138,00
  • 2 NOvA PO-punten

Bij veel overeenkomsten tussen ondernemingen en andere...


  • 09-06-2022
  • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
  •  295,00
  • 3 NOvA PO-punten

De cursus ‘Procederen in civiel hoger beroep’ valt in twee...


  • 13-06-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  595,00
  • 6 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


  • 13-06-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Hoe om te gaan met de mogelijkheden die de wet biedt voor...


  • 13-06-2022
  • Rotterdam Novotel Brainpark
  •  295,00
  • 3 NOvA PO-punten

Het strafproces kenmerkt zich de laatste jaren door een toegenomen aandacht voor de positie van het slachtoffer...


  • 14-06-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  495,00
  • 5 NOvA PO-punten

Boedelafwikkeling in de rechtspraktijk blijkt lastig te zijn, mede...


  • 14-06-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  595,00
  • 6 NOvA PO-punten

Het Consumentenrecht is in beweging. De richtlijn Consumentenrechten zoals...


  • 15-06-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten

Schadeberekening is hét item van de afgelopen jaren. Alleen reeds het arrest HR 25 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 bevat een intrigerend oordeel over...


  • 16-06-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  595,00
  • 6 NOvA PO-punten

De Raad voor Rechtsbijstand stelt deskundigheidseisen aan advocaten voor het mogen behandelen van zaken op het terrein Huurrecht...


  • 20-06-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  1.360,00
  • 20 NOvA PO-punten

Partner- en kinderalimentatie, afwikkeling van huwelijksvoorwaarden...


  • 21-06-2022
  • Rotterdam Novotel Brainpark
  •  595,00
  • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten, 6 MfN PE-punten cat. 2

In deze veelgevraagde cursus kunnen alle procesrechtelijke actualiteiten (Eerste boek Rv) van de laatste 12 maanden aan bod komen...


  • 21-06-2022
  • Rotterdam Novotel Brainpark
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


  • 22-06-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van...


  • 23-06-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten

Marketing roept specifieke privacyvragen op. Welke gegevens mag...


  • 23-06-2022
  • Rotterdam Novotel Brainpark
  •  295,00
  • 3 NOvA PO-punten

Contracteren in een internationale omgeving of het oplossen van OD vraagstukken waarbij verschillende rechtstelsels zijn betrokken, vereisen...


  • 27-06-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten

Na een korte inleiding en positionering van het bewijsrecht binnen de wettelijke...


  • 28-06-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten

Stuur het rechterlijk oordeel met effectieve processtukken!


  • 28-06-2022
  • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
  •  595,00
  • 6 NOvA PO-punten

Als advocaat kan uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) vallen...


  • 29-06-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  295,00
  • 3 NOvA PO-punten

Alle rechtbanken en gerechtshoven hanteren per...


  • 29-06-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  225,00
  • ...

De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten - meestal via...


  • 30-06-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  595,00
  • 6 NOvA PO-punten

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen is...


  • 30-06-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  495,00
  • 5 NOvA PO-punten

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema's binnen het notariële tuchtrecht...


  • 04-07-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  295,00
  • 3 KNB PE-punten

Bespreking van de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het gebied van de huur van woonruimte...


  • 05-07-2022
  • WEBINAR
  •  138,00
  • 2 NOvA PO-punten

De cursus ‘Internationale handelscontracten: agentuur en distributie’ besteedt veel aandacht aan de verschillen tussen agentuur, distributie en franchising...


  • 05-07-2022
  • Rotterdam Novotel Brainpark
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van...


  • 06-07-2022
  • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
  •  295,00
  • 3 NOvA PO-punten

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema's binnen het gedrags- en tuchtrecht...


  • 07-07-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  295,00
  • 3 NOvA PO-punten

De Raad voor Rechtsbijstand heeft in zijn inschrijvingsvoorwaarden 2014 nieuwe...


  • 26-09-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  1.360,00
  • 20 NOvA PO-punten

De focus van de cursus ligt op de mededingingsrechtelijke beoordeling van...


  • 12-10-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten

Welke ontwikkelingen zijn in de recente huurrechtjurisprudentie te...


  • 08-11-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten

De Covid-19 crisis, in combinatie met de klimaatcrisis en tal van maatschappelijke problemen, betekent...


  • 09-11-2022
  • Nieuwegein Green Village
  •  395,00
  • 4 NOvA PO-punten

Iedere professional met een privaatrechtelijke praktijk wil...


  • 17-11-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  295,00
  • 3 NOvA PO-punten

Het is een hot item in het Vermogensrecht: zorgplichten...


  • 28-11-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  595,00
  • 6 NOvA PO-punten

Over rechtsvinding zijn boekenkasten vol geschreven. Al deze beschouwingen draaien om die ene kernvraag: hoe komt de rechter tot zijn oordeel...


  • 13-12-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  295,00
  • 3 NOvA PO-punten

Het huurrecht van woonruimte lijkt in rustig vaarwater, maar schijn bedriegt...


  • 15-12-2022
  • Nieuwegein NBC Congrescentrum
  •  595,00
  • 6 NOvA PO-punten