Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mr. J.G. (Jurjan) Geertsma);

Docent

Mr. J.G. (Jurjan) Geertsma


 • Advocaat en Partner JahaeRaymakers
 • Focus op het Tucht- en Sanctierecht en de reputatievraagstukken die daarmee verband houden
 • Doceert op het gebied van anti-corruptie en anti-witwas (WWFT) en internationale sanctie regelgeving en compliance, integriteit en geheimhoudingsplichten en verschoningsrechten
 • Verzorgt trainingen voor verhoren en doorzoekingen
 • Lid van de Nederlandse Vereniging vanStrafrechtadvocaten (NVSA) en de European CriminalBar Association (ECBA) waarbij hij deel uitmaakt van de Working Group voor Anti-Corruption
 • Betrokken bij de Corporate Responsibility & Anti Corruption commission van de International Chamber of Commerce (ICC) en de working group Asset Recovery van het Institute For Financial Crime (IFFC)
 • Publiceert over o.m. tuchtrechtelijke vraagstukken
Cursussen verzorgd door deze docent

De anti-witwaswetgeving legt grote verantwoordelijkheid bij instellingen. Dit is volstrekt geen sinecure...


 • 01-10-2024
 • Online deelname
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

Als advocaat kan uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) vallen...


 • 05-11-2024
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  325,00
 • 3 NOvA PO-punten