Cursusaanbod

Gefilterd op:

Rechtsgebied

Locatie

Docent

Er zijn belangrijke veranderingen op komst voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven...


 • 04-06-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

In het webinar ‘Actualiteiten Slachtofferrecht’ worden de actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten behandeld...


 • 10-06-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

De corona-crisis heeft direct de vraag doen rijzen of partijen nog wel aan hun overeenkomsten kunnen worden gehouden. Of is er een beroep op...


 • 15-06-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Poortwachters zoals banken, belastingadviseurs en notarissen moeten...


 • 16-06-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 17-06-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

KEI is per 1 oktober 2019 gestopt. De arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland volgen weer de Landelijke procesreglementen voor civiele dagvaardingszaken...


 • 17-06-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • ...

Het strafproces biedt niet altijd een oplossing waar verdachten en slachtoffers...


 • 18-06-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Schadeberekening is hét item van afgelopen jaar. Alleen reeds het recente arrest HR 25 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 bevat een intrigerend oordeel over...


 • 18-06-2020
 • WEBINAR
 •  414,00
 • 6 NOvA PO-punten

De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten - meestal via duurovereenkomsten...


 • 22-06-2020
 • WEBINAR
 •  414,00
 • 6 NOvA PO-punten

Tijdens dit webinar worden de belangrijkste thema's binnen het gedrags- en tuchtrecht van de advocatuur besproken...


 • 22-06-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het webinar ‘Actualiteiten Verbintenissenrecht’ valt uiteen in twee delen: een deel Aansprakelijkheidsrecht en een deel Verbintenissenrecht...


 • 23-06-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het webinar ‘Procederen in civiel hoger beroep’ valt in twee delen uiteen...


 • 25-06-2020
 • WEBINAR
 •  414,00
 • 6 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 29-06-2020
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten vaardigheden

Het Arbeidsrecht is voortdurend in beweging. Rechtspraak en praktijk zijn niet altijd even duidelijk...


 • 30-06-2020
 • WEBINAR
 •  450,00
 • 6 NOvA PO-punten

In dit webinar wordt aan cursisten de technieken van het schrijven van een vonnis bijgebracht. Leer hoe de inrichting van de eigen processtukken het rechterlijk oordeel kunnen vormen en sturen...


 • 30-06-2020
 • WEBINAR
 •  414,00
 • 6 NOvA PO-punten

Deze inleidende cursus Erfrecht behandelt de basis van het Erfrecht aan...


 • 01-07-2020
 • Breukelen Van der Valk Hotel
 •  990,00
 • 12 NOvA PO-punten

Na een korte inleiding en positionering van het bewijsrecht binnen de wettelijke bepalingen komen doel en inhoud van het bewijsrecht aan de orde...


 • 02-07-2020
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het Consumentenrecht is in beweging. De richtlijn Consumentenrechten zoals...


 • 06-07-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 06-07-2020
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten vaardigheden

Veel contracten worden geschreven voor de situatie waarin het faillissement van een van de partijen een ver-van-het-bed show lijkt...


 • 06-07-2020
 • WEBINAR
 •  207,00
 • 3 NOvA PO-punten

Er zijn veel actuele ontwikkelingen in het proces- en bewijsrecht binnen...


 • 07-07-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 07-07-2020
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten vaardigheden

Bespreking van de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het gebied van de huur van woonruimte...


 • 09-07-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het sluiten van overeenkomsten is in beginsel...


 • 07-09-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

De cliënt verwacht van zijn advocaat dat deze op verantwoorde en...


 • 08-09-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  995,00
 • 12 NOvA PO-punten

De Raad voor Rechtsbijstand heeft in zijn inschrijvingsvoorwaarden 2014 nieuwe...


 • 21-09-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  1.360,00
 • 20 NOvA PO-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 21-09-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

De Raad voor Rechtsbijstand zal vanaf 1 januari 2020 deskundigheidseisen stellen aan advocaten voor het mogen behandelen van zaken op het terrein Huurrecht...


 • 21-09-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  1.360,00
 • 20 NOvA PO-punten

Het bijzondere van samenhangende rechtsverhoudingen is dat er...


 • 24-09-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Familierechtadvocaten, (kandidaat)notarissen, mediators en andere...


 • 24-09-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  450,00
 • 6 NOvA PO-punten

De vaststellingsovereenkomst wordt vaak gesloten en heeft een zweem van onaantastbaarheid om zich. Er is dan ook een volledige afdeling aan gewijd in het BW...


 • 28-09-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Recente ontwikkelingen in het Vermogensrecht kenmerken zich door de...


 • 29-09-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Marketing roept specifieke privacyvragen op. Welke gegevens mag...


 • 29-09-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Voor degenen die met een onderhoudsplichtige ondernemer...


 • 01-10-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  450,00
 • 6 NOvA PO-punten

Contracten strekken partijen tot wet, zo werd vroeger...


 • 01-10-2020
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

De cursus "Wanprestatie" behandelt de criteria die gelden voor...


 • 05-10-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het Verenigd Koninkrijk is qua exportverdiensten nog altijd...


 • 05-10-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

De toekomst van de eigen woningregeling alsmede onze...


 • 07-10-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  450,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 SOMN (BMN) PE-punten

De focus van de cursus ligt op de mededingingsrechtelijke beoordeling van...


 • 08-10-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het Huurprijzenrecht voor woonruimte is complex...


 • 08-10-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Als de overheid contracten sluit, heeft zij een bijzondere positie doordat...


 • 27-10-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten

In de rechtspraktijk wordt steeds vaker de vraag gesteld welke...


 • 27-10-2020
 • Breukelen Van der Valk Hotel
 •  225,00
 • 3 NOvA PO-punten

Wie behoefte heeft aan een snellere en deskundige beoordeling van een geschil...


 • 27-10-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Franchise is een van de motoren van de economie met een branchebrede...


 • 27-10-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het meest relevant voor de praktijk van het Aansprakelijkheidsrecht zijn...


 • 28-10-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten, 4 NIVRE PE-punten

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema's binnen het notariële tuchtrecht...


 • 28-10-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  295,00
 • 3 KNB PE-punten

Welke ontwikkelingen zijn in de recente huurrechtjurisprudentie te...


 • 29-10-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is sinds...


 • 29-10-2020
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Poortwachters zoals banken, belastingadviseurs en notaris...


 • 29-10-2020
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 02-11-2020
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Deze cursus geeft, naast actualiteiten over dit onderwerp, een...


 • 02-11-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van...


 • 02-11-2020
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het Consumentenrecht is in beweging. De richtlijn Consumentenrechten zoals...


 • 03-11-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Architecten die de bouw laten stilleggen. Discussies over...


 • 05-11-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Hoe zit het ook alweer met de oplevering en de rechtsgevolgen...


 • 05-11-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Deze inleidende cursus Erfrecht behandelt de basis van het Erfrecht aan...


 • 05-11-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  990,00
 • 12 NOvA PO-punten

Kinderalimentatie is een belangrijke zaak, waar ouders eigenlijk samen afspraken...


 • 09-11-2020
 • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
 •  450,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten, 6 MfN PE-punten cat. 2

Partner- en kinderalimentatie, afwikkeling van huwelijksvoorwaarden...


 • 09-11-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  450,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten, 6 MfN PE-punten cat. 2

Deze basiscursus Verbintenissenrecht behandelt de basis van het...


 • 09-11-2020
 • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

De cursus Actualiteiten Ondernemingsrecht behandelt de recente ontwikkelingen in...


 • 10-11-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten, 4 KNB PE-punten

De ontwikkelingen in de huurmarkt volgen elkaar in snel tempo...


 • 10-11-2020
 • Utrecht Van der Valk Hotel
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Opschorting, verrekening en schuldeisersverzuim leveren...


 • 10-11-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het Arbeidsrecht is voortdurend in beweging. Rechtspraak en praktijk zijn...


 • 10-11-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Iedere professional met een privaatrechtelijke praktijk wil...


 • 11-11-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

De cursus ‘Procederen in civiel hoger beroep’ valt in twee...


 • 12-11-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

In het Executie- en beslagrecht hebben zich vele ontwikkelingen voorgedaan. Is een...


 • 13-11-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Veel contracten worden geschreven voor de situatie waarin het faillissement...


 • 13-11-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Hoe om te gaan met de mogelijkheden die de wet biedt voor...


 • 16-11-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

De rol is de spil waar de civiele procedure om draait...


 • 16-11-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Leer recente technieken om onzeker causaal verband te overwinnen!


 • 16-11-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen is...


 • 17-11-2020
 • Utrecht Van der Valk Hotel
 •  495,00
 • 5 NOvA PO-punten, 5 KNB PE-punten

Overtuiging is niet alleen gelijk hebben, maar vooral gelijk krijgen...


 • 17-11-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  415,00
 • 4 NOvA PO-punten vaardigheden

Het multidisciplinaire terrein van de rechten van slachtoffers staat in...


 • 17-11-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  495,00
 • 5 NOvA PO-punten

De regels van het bewijsrecht zijn niet moeilijk. Bij de toepassing van die regels stuit men echter...


 • 17-11-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van...


 • 18-11-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

In de masterclass ‘Retorische Intelligentie’ gaat u aan de slag met...


 • 18-11-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten vaardigheden

Aansprakelijkheid of niet? Deze cursus bespreekt recente...


 • 19-11-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 NIVRE PE-punten

In uw werk wilt u altijd het maximale effect bereiken, ook wanneer u...


 • 19-11-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten vaardigheden

Het is een hot item in het Vermogensrecht: zorgplichten...


 • 20-11-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Het derdenbeslag is verreweg het meest gelegde beslag in...


 • 23-11-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het ene letsel is het andere niet en iedere benadeelde is uniek...


 • 24-11-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 NIVRE PE-punten

Privacy en bescherming van persoonsgegevens was een aantal jaren geleden...


 • 24-11-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van...


 • 24-11-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Tijdens de cursus ‘Fraude, multidisciplinair voorkomen en bestrijden’ komen...


 • 25-11-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Ondernemingsrechtadvocaten, -notarissen en -juristen hebben in...


 • 26-11-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten

In de cursus ‘Relativiteit en causaliteit’ worden twee...


 • 26-11-2020
 • Utrecht Van der Valk Hotel
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

De positie van het slachtoffer in het strafproces is door de jaren heen sterk...


 • 26-11-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

De docent zal de actualiteiten op het gebied van kinder- en partneralimentatie...


 • 30-11-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  450,00
 • 6 NOvA PO-punten

Boedelafwikkeling in de rechtspraktijk blijkt lastig te zijn, mede...


 • 30-11-2020
 • Breukelen Van der Valk Hotel
 •  450,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 SOMN (BMN) PE-punten

Contracteren in een internationale omgeving of het oplossen van...


 • 30-11-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van...


 • 30-11-2020
 • Utrecht Van der Valk Hotel
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

In deze veelgevraagde cursus kunnen alle procesrechtelijke...


 • 01-12-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het wezen van de advocaat is overtuigen. Leer daarom op...


 • 01-12-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten vaardigheden

Er zijn veel actuele ontwikkelingen in het proces- en bewijsrecht binnen...


 • 01-12-2020
 • Utrecht Van der Valk Hotel
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Bij deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld...


 • 03-12-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten, 4 KNB PE-punten

Over rechtsvinding zijn boekenkasten vol geschreven. Al deze...


 • 03-12-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

De cursus ‘Actualiteiten Vermogensrecht, verzorgd door twee...


 • 03-12-2020
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Het Financieel strafrecht, dat ziet op de strafrechtelijke handhaving van...


 • 07-12-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire...


 • 07-12-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  495,00
 • 5 NOvA PO-punten, 5 KNB PE-punten

Bij veel overeenkomsten tussen ondernemingen en andere...


 • 07-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Van bedoelen naar begrijpen: grenzen en kansen bij uitleg van overeenkomsten


 • 08-12-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema's binnen het gedrags- en tuchtrecht...


 • 08-12-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

In deze cursus wordt aan cursisten de technieken van het schrijven van...


 • 10-12-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

KEI is per 1 oktober 2019 gestopt. De arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland volgen weer de Landelijke procesreglementen voor civiele dagvaardingszaken...


 • 10-12-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  225,00
 • ...

Voor goed begrip van het Contractenrecht is inzicht nodig in theorie en vooral praktijk. In het webinar ‘Contracten maken en beoordelen’ bespreekt docent Edwin van Wechem...


 • 10-12-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van...


 • 14-12-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

In de cursus ‘Machtsverhoudingen in de vennootschap; van DGA tot...


 • 14-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Zowel wetgeving als jurisprudentie rond enkele belangrijke onderdelen van het...


 • 15-12-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  450,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten

Het bouwrecht onderscheidt zich van andere rechtsgebieden doordat de...


 • 15-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Na een jarenlang intensief debat in de doctrine is de kogel...


 • 15-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het huurrecht van woonruimte lijkt in rustig vaarwater, maar...


 • 16-12-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Het treffen van een regeling voor aansprakelijkheid bij schade...


 • 16-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Deze cursus ‘Actualiteiten Letselschade’ behandelt recente...


 • 17-12-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 NIVRE PE-punten

De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten - meestal via...


 • 17-12-2020
 • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Schadeberekening is hét item van afgelopen jaar. Alleen reeds het recente...


 • 21-12-2020
 • Amsterdam Holiday Inn
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

De cursus ‘Internationale handelscontracten: agentuur en...


 • 22-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten