Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Prof. mr. J.B.  Wezeman);

Docent

Prof. mr. J.B. Wezeman


  • Hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
Cursussen verzorgd door deze docent

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen is...


  • 17-11-2020
  • Utrecht Van der Valk Hotel
  •  495,00
  • 5 NOvA PO-punten, 5 KNB PE-punten

Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire...


  • 07-12-2020
  • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
  •  495,00
  • 5 NOvA PO-punten, 5 KNB PE-punten