Cursusaanbod

Ivm Covid-19 kunt u (bijna) al onze cursussen op locatie
dit jaar ook met een livestream thuis volgen.

Gefilterd op:

Rechtsgebied

Locatie

Docent

Er zijn veel actuele ontwikkelingen in het proces- en bewijsrecht binnen...


 • 01-12-2020
 • Utrecht Van der Valk Hotel
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Bij deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld...


 • 03-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten, 4 KNB PE-punten

Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap zijn in de praktijk belangrijke en aantrekkelijke vormen voor samenwerking in...


 • 07-12-2020
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  495,00
 • 5 NOvA PO-punten, 5 KNB PE-punten

Bij veel overeenkomsten tussen ondernemingen en andere...


 • 07-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema's binnen het gedrags- en tuchtrecht...


 • 08-12-2020
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

In deze cursus wordt aan cursisten de technieken van het schrijven van...


 • 10-12-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Het project KEI, het digitale procederen, is eind 2019 stopgezet...


 • 10-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  225,00
 • ...

Voor goed begrip van het Contractenrecht is inzicht nodig in theorie en vooral praktijk. In de cursus ‘Contracten maken en beoordelen’ bespreekt docent Edwin van Wechem...


 • 10-12-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van...


 • 14-12-2020
 • WEBINAR
 •  276,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht’ vereenvoudigt en moderniseert de regels over het verzamelen van...


 • 14-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

In het webinar worden de verhoudingen en bevoegdheden tussen en van de verschillende organen...


 • 14-12-2020
 • WEBINAR
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Als advocaat kan uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) vallen...


 • 14-12-2020
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Zowel wetgeving als jurisprudentie rond enkele belangrijke onderdelen van het Personen-, familie- en jeugdrecht zijn thans sterk in ontwikkeling...


 • 15-12-2020
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  450,00
 • 6 NOvA PO-punten

Het bouwrecht onderscheidt zich van andere rechtsgebieden doordat de...


 • 15-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Na een jarenlang intensief debat in de doctrine is de kogel...


 • 15-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Sinds 1 maart 2020 zijn advocaten gehouden om deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback...


 • 15-12-2020
 • WEBINAR
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Het huurrecht van woonruimte lijkt in rustig vaarwater, maar schijn bedriegt...


 • 16-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Het treffen van een regeling voor aansprakelijkheid bij schade...


 • 16-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

De cursus ‘Procederen in civiel hoger beroep’ valt in twee...


 • 16-12-2020
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Als notaris kan uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) vallen...


 • 16-12-2020
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  295,00
 • ...

De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten - meestal via...


 • 17-12-2020
 • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Dit webinar ‘Actualiteiten Letselschade’ behandelt recente ontwikkelingen in het letselschaderecht. Het webinar valt daarbij uiteen in drie delen...


 • 17-12-2020
 • WEBINAR
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Schadeberekening is hét item van afgelopen jaar. Alleen reeds het recente...


 • 21-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

De cursus ‘Internationale handelscontracten: agentuur en distributie’ besteedt veel aandacht aan de verschillen tussen agentuur, distributie en franchising...


 • 22-12-2020
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Als de overheid contracten sluit, heeft zij een bijzondere positie doordat...


 • 09-03-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is sinds...


 • 18-03-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 22-03-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Wie geconfronteerd wordt met een teleurstellende prestatie van...


 • 12-04-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Bij deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld...


 • 15-04-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten, 4 KNB PE-punten

De regels van het bewijsrecht zijn niet moeilijk. Bij de toepassing van die regels stuit men echter...


 • 19-04-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

De vaststellingsovereenkomst wordt vaak gesloten en heeft een zweem van onaantastbaarheid om zich. Er is dan ook een volledige afdeling aan gewijd in het BW...


 • 19-04-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Arbeidsrecht is altijd in ontwikkeling. Denk aan de vele arbeidsrechtelijke problemen die corona met zich meebrengt...


 • 20-04-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Deze basiscursus Verbintenissenrecht behandelt de basis van het...


 • 22-04-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Het boetebeding is geregeld in art. 6:94 BW. Diverse aspecten m.b.t. het boetebeding worden besproken, o.m. de rechtspraak over matiging...


 • 29-04-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het ene letsel is het andere niet en iedere benadeelde is uniek...


 • 29-04-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Opschorting, verrekening en schuldeisersverzuim leveren in de praktijk regelmatig problemen op. Wanneer mag het wel en wanneer niet? Is net als bij opschorting...


 • 10-05-2021
 • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Bij veel overeenkomsten tussen ondernemingen en andere...


 • 11-05-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Voor goed begrip van het Contractenrecht is inzicht nodig in theorie en vooral praktijk. In de cursus ‘Contracten maken en beoordelen’ bespreekt docent Edwin van Wechem...


 • 11-05-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Veel contracten worden geschreven voor de situatie waarin het faillissement...


 • 17-05-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Privacy en bescherming van persoonsgegevens was een aantal jaren geleden...


 • 18-05-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

In de masterclass ‘Retorische Intelligentie’ gaat u aan de slag met...


 • 20-05-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

In deze cursus wordt aan cursisten de technieken van het schrijven van...


 • 20-05-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Deze inleidende cursus Erfrecht behandelt de basis van het Erfrecht aan...


 • 27-05-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  990,00
 • 12 NOvA PO-punten

Hoe om te gaan met de mogelijkheden die de wet biedt voor...


 • 31-05-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Tijdens de cursus ‘Fraude, multidisciplinair voorkomen en bestrijden’ komen...


 • 01-06-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het Consumentenrecht is in beweging. De richtlijn Consumentenrechten zoals...


 • 02-06-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

In deze veelgevraagde cursus kunnen alle procesrechtelijke actualiteiten (Eerste boek Rv) van de laatste 12 maanden aan bod komen...


 • 03-06-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het strafproces biedt niet altijd een oplossing waar verdachten en slachtoffers...


 • 07-06-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van...


 • 07-06-2021
 • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Contracteren in een internationale omgeving of het oplossen van OD vraagstukken waarbij verschillende rechtstelsels zijn betrokken, vereisen...


 • 08-06-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van...


 • 08-06-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Het project KEI, het digitale procederen, is eind 2019 stopgezet...


 • 08-06-2021
 • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
 •  225,00
 • ...

Partner- en kinderalimentatie, afwikkeling van huwelijksvoorwaarden...


 • 10-06-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  450,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten, 6 MfN PE-punten cat. 2

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen is...


 • 10-06-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  495,00
 • 5 NOvA PO-punten, 5 KNB PE-punten

Schadeberekening is hét item van afgelopen jaar. Alleen reeds het recente...


 • 14-06-2021
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema's binnen het notariële tuchtrecht...


 • 15-06-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  295,00
 • 3 KNB PE-punten

Marketing roept specifieke privacyvragen op. Welke gegevens mag...


 • 16-06-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

De Raad voor Rechtsbijstand zal vanaf 1 januari 2020 deskundigheidseisen stellen aan advocaten voor het mogen behandelen van zaken op het terrein Huurrecht...


 • 17-06-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  1.360,00
 • 20 NOvA PO-punten

Het Verenigd Koninkrijk is qua exportverdiensten nog altijd...


 • 17-06-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten - meestal via...


 • 21-06-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Na een korte inleiding en positionering van het bewijsrecht binnen de wettelijke...


 • 21-06-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Overtuiging is niet alleen gelijk hebben, maar vooral gelijk krijgen. Toch zijn er altijd mensen die u dit gelijk niet willen geven...


 • 22-06-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  415,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

De cursus ‘Internationale handelscontracten: agentuur en distributie’ besteedt veel aandacht aan de verschillen tussen agentuur, distributie en franchising...


 • 22-06-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Franchise is een van de motoren van de economie met een branchebrede...


 • 23-06-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema's binnen het gedrags- en tuchtrecht...


 • 24-06-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van...


 • 28-06-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Bespreking van de recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het gebied van de huur van woonruimte...


 • 29-06-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

De cursus ‘Procederen in civiel hoger beroep’ valt in twee...


 • 06-07-2021
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Deze basiscursus Verbintenissenrecht behandelt de basis van het...


 • 14-09-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Het thema Algemene voorwaarden is in beweging en raakt vele praktijken. De wettelijke regelingen strekken zich niet alleen uit ten aanzien van...


 • 16-09-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Elke advocaat kent de vraag: hoe kan ik...


 • 20-09-2021
 • WEBINAR
 •  138,00
 • 2 NOvA PO-punten

In de masterclass ‘Retorische Intelligentie’ gaat u aan de slag met...


 • 23-09-2021
 • Utrecht Van der Valk Hotel
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

De Raad voor Rechtsbijstand heeft in zijn inschrijvingsvoorwaarden 2014 nieuwe...


 • 27-09-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  1.360,00
 • 20 NOvA PO-punten

Marketing roept specifieke privacyvragen op. Welke gegevens mag...


 • 04-10-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Recente ontwikkelingen in het Vermogensrecht kenmerken zich door de...


 • 04-10-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Als de overheid contracten sluit, heeft zij een bijzondere positie doordat...


 • 12-10-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten

Franchise is een van de motoren van de economie met een branchebrede...


 • 13-10-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is sinds...


 • 01-11-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Veel contracten worden geschreven voor de situatie waarin het faillissement...


 • 01-11-2021
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema's binnen het gedrags- en tuchtrecht...


 • 02-11-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Het Consumentenrecht is in beweging. De richtlijn Consumentenrechten zoals...


 • 03-11-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Partner- en kinderalimentatie, afwikkeling van huwelijksvoorwaarden...


 • 04-11-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  450,00
 • 6 NOvA PO-punten, 6 KNB PE-punten, 6 MfN PE-punten cat. 2

Arbeidsrecht is altijd in ontwikkeling. Denk aan de vele arbeidsrechtelijke problemen die corona met zich meebrengt...


 • 09-11-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Opschorting, verrekening en schuldeisersverzuim leveren in de praktijk regelmatig problemen op. Wanneer mag het wel en wanneer niet? Is net als bij opschorting...


 • 09-11-2021
 • Nieuwegein Green Village
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

De cursus ‘Procederen in civiel hoger beroep’ valt in twee...


 • 10-11-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Hoe om te gaan met de mogelijkheden die de wet biedt voor...


 • 11-11-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Deze inleidende cursus Erfrecht behandelt de basis van het Erfrecht aan...


 • 11-11-2021
 • Breukelen Van der Valk Hotel
 •  990,00
 • 12 NOvA PO-punten

De regels van het bewijsrecht zijn niet moeilijk. Bij de toepassing van die regels stuit men echter...


 • 16-11-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Overtuiging is niet alleen gelijk hebben, maar vooral gelijk krijgen. Toch zijn er altijd mensen die u dit gelijk niet willen geven...


 • 18-11-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  415,00
 • 4 NOvA PO-punten niet-juridisch

Aansprakelijkheid of niet? Deze cursus bespreekt recente ontwikkelingen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht binnen verschillende...


 • 18-11-2021
 • Amsterdam Mercure Hotel Amsterdam West
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

De executie van een titel begint bij de titel zelf. Niet altijd is een titel even duidelijk, met alle gevolgen van dien...


 • 22-11-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het ene letsel is het andere niet en iedere benadeelde is uniek...


 • 23-11-2021
 • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Privacy en bescherming van persoonsgegevens was een aantal jaren geleden...


 • 23-11-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Tijdens de cursus ‘Fraude, multidisciplinair voorkomen en bestrijden’ komen...


 • 24-11-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Bij deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld...


 • 25-11-2021
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten, 4 KNB PE-punten

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van...


 • 26-11-2021
 • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Hoewel het schrijven van processtukken de kernactiviteit van...


 • 29-11-2021
 • 's-Hertogenbosch Golden Tulip Hotel
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

Bij veel overeenkomsten tussen ondernemingen en andere...


 • 30-11-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  295,00
 • 3 NOvA PO-punten

Contracteren in een internationale omgeving of het oplossen van OD vraagstukken waarbij verschillende rechtstelsels zijn betrokken, vereisen...


 • 01-12-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het project KEI, het digitale procederen, is eind 2019 stopgezet...


 • 06-12-2021
 • Nieuwegein NBC Congrescentrum
 •  225,00
 • ...

In deze cursus wordt aan cursisten de technieken van het schrijven van...


 • 13-12-2021
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

In deze veelgevraagde cursus kunnen alle procesrechtelijke actualiteiten (Eerste boek Rv) van de laatste 12 maanden aan bod komen...


 • 13-12-2021
 • Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Schadeberekening is hét item van afgelopen jaar. Alleen reeds het recente...


 • 16-12-2021
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten

De commerciële praktijk verloopt juridisch via contracten - meestal via...


 • 20-12-2021
 • Zwolle Bilderberg Grand Hotel Wientjes
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten