Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mr. J.A.N.   Baas);

Docent

Mr. J.A.N. Baas


  • Advocaat & Partner La Gro Geelkerken Advocaten te Leiden
  • Publiceert over privacy-rechtelijke vraagstukken
Cursussen verzorgd door deze docent

Bij veel overeenkomsten tussen ondernemingen en andere...


  • 12-12-2022
  • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
  •  295,00
  • 3 NOvA PO-punten