Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mw. mr. C.P. van den Berg);

Docent

Mw. mr. C.P. van den Berg


  • Advocaat & Partner Legaltree
  • Verzorgt veelvuldig In Company Trainingen Civiel Bouwrecht en Huurrecht voor zowel commercieel als niet-commerciële bedrijven en organisaties
  • Daarnaast ook verbonden aan de Wagner Group en Van Diemen & Van Gestel in verband met masterclassen op het gebied van Governance
Cursussen verzorgd door deze docent