Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem);

Docent

Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem


 • Edwin van Wechem is zelfstandig juridisch adviseur te Amsterdam en hoogleraar Corporate Legal counseling aan de Open Universiteit.
Cursussen verzorgd door deze docent

Boilerplate clausules zijn die clausules die in veel contracten standaard zijn opgenomen. Maar zijn deze bepalingen...


 • 05-10-2022
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Contracten strekken partijen tot wet, zo werd vroeger...


 • 10-10-2022
 • Breukelen Van der Valk Hotel
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het sluiten van overeenkomsten is in beginsel...


 • 13-10-2022
 • WEBINAR
 •  178,00
 • 2 NOvA PO-punten

Het Consumentenrecht is in beweging. De richtlijn Consumentenrechten zoals...


 • 08-11-2022
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

De cursus ‘Internationale handelscontracten: agentuur en distributie’ besteedt veel aandacht aan de verschillen tussen agentuur, distributie en franchising...


 • 22-11-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Het treffen van een regeling voor aansprakelijkheid bij schade...


 • 30-11-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

De cursus ‘Actualiteiten Verbintenissenrecht’ valt uiteen in twee delen: een deel Aansprakelijkheidsrecht en een deel Verbintenissenrecht...


 • 06-12-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Contracteren in een internationale omgeving of het oplossen van OD vraagstukken waarbij verschillende rechtstelsels zijn betrokken, vereisen...


 • 13-12-2022
 • Rotterdam Novotel Brainpark
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

Voor goed begrip van het Contractenrecht is inzicht nodig in theorie en vooral praktijk. In de cursus ‘Contracten maken en beoordelen’ bespreekt docent Edwin van Wechem...


 • 15-12-2022
 • Breukelen Van der Valk Hotel
 •  395,00
 • 4 NOvA PO-punten

De cursus ‘Actualiteiten Vermogensrecht, verzorgd door twee NJB-kroniekschrijvers’ ziet op de recente ontwikkelingen...


 • 20-12-2022
 • Hoofddorp Novotel Amsterdam Schiphol Airport
 •  595,00
 • 6 NOvA PO-punten