Docenten

De docenten van IvJO zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse juridische praktijk en de wetenschap. Zij bewaken opzet en inhoud van het cursusaanbod van IvJO zodat dat kan beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van onze cursisten en de meest recente stand van zaken weergeeft.

Mr. J.M.J.M.  Doon);

Docent

Mr. J.M.J.M. Doon


Senior rechter Rechtbank Gelderland

Cursussen verzorgd door deze docent

Het multidisciplinaire terrein van de rechten van slachtoffers staat in...


  • 26-04-2022
  • Rotterdam Novotel Brainpark
  •  495,00
  • 5 NOvA PO-punten