❮ Terug naar cursusaanbod

NIEUW Actualiteiten Personen- en familierecht inclusief relatievermogensrecht

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

4 NOvA PO-punten
4 MfN PE-punten cat. 2 kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
4 KNB PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.
4 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 435,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10%.)

Annulering
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvJO brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Inleiding

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, alsmede gezags- en omgangsrecht. Ook actualiteiten betreffende meerderjarigenbescherming komen aan de orde.

De belangrijkste actualiteiten liggen op het gebied van het relatievermogensrecht (recente jurisprudentie) en van het afstammings- en gezagsrecht (toekomstige wetgeving, in het bijzonder de Wet van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning en de twee conceptwetsvoorstellen Wet kind, draagmoederschap en afstamming en Wet deelgezag van 24 april 2020). Ook het naamrecht (toekomstige wetgeving, in het bijzonder het wetsvoorstel dubbele achternaam van 10 december 2021) en de burgerlijke stand (toekomstige wetgeving, in het bijzonder het wetsvoorstel veranderen voorwaarden voor wijziging vermelding geslacht in geboorteakte van 3 mei 2021) komen aan de orde. 

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten Familierecht, notarissen en kandidaat-notarissen en andere academisch gevormde juristen die familierechtelijke zaken behandelen. Het niveau is verdieping. Om de cursus met succes te kunnen volgen moet de cursist basiskennis van het Familierecht bezitten.

Het niveau is verdieping.

Programma

12.30 - 13.00Ontvangst met een broodje en registratie
13.00 - 15.00Relatievermogensrecht (huwelijks- partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht)
Naamrecht
Burgerlijke stand
15.00 - 15.15Pauze
15.15 - 17.15Scheidingsrecht
Afstammings- en adoptierecht
Gezags- en omgangsrecht
Meerderjarigenbescherming: curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap
17.15Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.